Priče PANTHEON korisnika

Ponosni smo što je PANTHEON već više od 20 godina neophodan deo svakodnevice izuzetnih pojedinaca u preduzećima širom JI Evrope. Vaš uspeh je merilo našeg uspeha. Upoznajte naše korisnike.

Područje:Veleprodaja

"PANTHEON je jedino kompletno rešenje na našem tržištu i uveren sam da nema konkurenciju."

Slobodan Većkalov

Vlasnik | AVL PROJEKT

SAZNAJTE VIŠE

Područje:Proizvodnja/Ostalo/Veleprodaja

"Zbog visoke cene ulaznog materijala i prirode naših proizvoda, inicijalno smo tražili rešenje koje bi moglo da prilagodi materijalni deo poslovanja, obezbedi potpunu sledljivost i kontrolu zaliha. Kroz godine integrisali smo naše poslovanje u celinu i upravljamo procesima kalkulacija, ponuda, narudžbina, materijalnim poslovanjem i štampom radne dokumentacije, fakturisanja, finansijskog poslovanja i kadrova."

Ksenja Brelih Klincov

direktorka | Niro Steel d.o.o.

Područje:Maloprodaja/Veleprodaja

"Centralizovan i brz pregled omogućava nam dobar uvid u poslovanje, što je važno pri uspešnom poslovnom odlučivanju i omogućuje nam da možemo zaista brzo odgovarati zahtevima tržišta i donošenju važnih strateških odluka i tako planirajmo sledeći poslovni period."

Aleksandar Cvetković

Roma Company

SAZNAJTE VIŠE

Područje:Proizvodnja/Veleprodaja

"Iako je naše poslovanje prilično opsežno i složeno, od samog početka smo na PANTHEON "prebacili" celokupno poslovanje naših 8 povezanih društava, koja posluju u različitim državama regiona. Kao matična kompanija možemo u bilo kom trenutku pristupiti bitnim i ažurnim podacima o radu cele grupacije, a dobijeni podaci se lako prilagođavaju potrebama financijskog izvještavanja po pojedinim državama kao i za grupu u cjelini."

Milica Blečić

direktorka računovodstva | Alarm automatika d. o. o.

SAZNAJTE VIŠE

X