POSLUJTE BRŽE, FLEKSIBILNIJE I JEDNOSTAVNIJE

Sigurnosna kopija

Sigurnosna kopija odnosno Backup omogućava vam da čuvate PANTHEON baze podataka na udaljenoj sigurnoj lokaciji u oblaku i na taj način poslujete bezbrižno.