BESPLATAN ONLINE SEMINAR

Šta je ePoslovanje i koje su njegove prednosti?

Na online seminaru prikazaćemo na koji način uvođenje e-poslovanja može da ubrza, olakša i modernizuje Vaše poslovne procese. 

 • Šta je e-poslovanje?
 • Kakvi su trenutni trendovi?
 • Šta je sve obuhvata e-poslovanje:
  • dokumentacioni sistem,
  • poslovni procesi,
  • e-arhiva,
  • e-računi,
  • sigurnosna kopija podataka itd.
 • Prezentacija praktičnog primera uvođenja e-poslovanja u preduzeće.
X