ePoslovanje

Razvoj interneta i računarskih mreža omogućio je širenje e-trgovine i povećanje brzine poslovanja u odnosu na uobičajenu. Povećana je prilagodljivost tržišnim promenama, obezbeđen je precizniji i lakši pristup informacijama o stanju kompanije, smanjeni su troškovi materijalnih i poštanskih usluga, kao i troškovi fizičke radne snage (kupovina ili zakup poslovnog prostora).

ePoslovanje

Šta je ePoslovanje?

Elektronsko ili e-poslovanje je opšti termin za sve elektronske načine obavljanja delatnosti. To znači da se sve transakcije zaključuju u elektronskoj formi, na osnovu elektronske obrade i prenosa podataka između računara (uključujući tekst, sliku i glas).

Može se odvijati:

 • između preduzeća i pojedinaca (elektronska trgovina, elektronsko bankarstvo)
 • između nekoliko preduzeća (trgovina) i
 • između pojedinaca i državnih institucija (APR, Poreska Uprava, itd…)

Ključne prednosti ePoslovanja

 • Lakša i sigurnija razmena podataka
 • Bezbedno sačuvani podaci
 • Brža obrada podataka i ušteda vremena
 • Više vremena za analiziranje i konsultovanje klijenata
 • Jednostavan i brz pristup svim podacima
 • Prejem i izdavanje faktura u elektronskoj formi
 • Elektronsko arhiviranje podataka
 • Redovna ažuriranja i stalna usklađenost sa zakonodavstvom
 • Radite u skaldu sa međunarodnim računovodstvenim standardima
 • Širok spektar podrške i pomoći
 • Bez investicija, plaćate sve nakon upotrebe

Mi u računovodstvenoj agenciji uz pomoć ovih usluga možemo pružiti kvalitetne informacije klijentima i na taj način možemo adekvatno praviti planove za budućnost. 

Sabina Dimnik

Data, d.o.o.

Sada, sa bilo kog računara mogu pristupiti svojim bazama podataka, a ono što je najlepše je da to isto mogu učiniti i naši klijenti. Tatjana Brumat

Lucrum.si, s. p.

START paket

eRačuni i sigurna elektronska arhiva dokumentacije sada su dostupni svima – uključujući mikro i mala preduzeća. Digitalizacija poslovanja: eDokumentacija i eRačuni već od 4,99€ + PDV

Pozovite 011 404 86 04

Ukoliko Vas zanima bilo šta vezano za ePoslovanje (eRačun, eDokumentacija, eArhiva..) pozovite nas ili nam pošaljite e-mail.
X