POSLUJTE BRŽE, FLEKSIBILNIJE I JEDNOSTAVNIJE

Aktivno SMS obaveštenje kupaca iz PANTHEON-a

Automatizujte procese i uvedite SMS obaveštenja u svoje poslovanje.

PANTHEON omogućava sveobuhvatno upravljanje važnim poslovnim informacijama, što između ostalog uključuje i blagovremeno obaveštavanje korisnika. Uspešno poslovanje u velikoj meri zavisi od efikasne i blagovremene obrade informacija. Podešavanjem SMS obaveštenja možete aktivno da obaveštavate korisnike putem programa o važnim poslovnim događajima, kao što su dospela potraživanja, izvršeni poslovi, naknade, izvršene usluge i slično…