,

Kako najlakše obračunati različite vrste zarada u istoj firmi?

25 Nov 2019

Činjenica je da postoje različiti načini kako se sa zaposlenima može ugovoriti zarada, a to sve naravno komplikuje posao osobi koja treba da izvrši obračun zarada. Na BESPLATNOM webinaru prikazaćemo vam kako na vrlo jednostavan način možete obračunati:
 • zarade ugovorene u EUR
 • zarade po realizaciji
 • zarade po učinku
 • zarade ugovorene u RSD

,

Da li ste registrovali adrese svih vaših poslovnih prostora?

25 Nov 2019

Sa našom gošćom, Natašom Todorović pričamo o dilemama koje se tiču Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

 • Koje prostorije se smatraju poslovnim i skladišnim prostorom?
 • Koji je rok za podnošenje prijave?
 • Kako pravilno evidentirati podatke na portalu
 • Na koji način prijaviti robu koja se nalazi kod trgovačkih putnika?
 • Za kraj.. Odgovaramo i na vaša pitanja

,

Zar ćete stvarno novu PDV prijavu popunjavati ručno?!

22 Nov 2019

Na BESPLATNOM internet seminaru pogledajte:

 • Kako knjigovodstveni program može zaista da automatizuje izradu nove P​​DV prijave sa svim potrebnim evidencijama
 • Koliko se ručni unos može izbeći unapred definisanim podešavanjima programa
 • Zašto je važno da program može podržati više nivoa ukrštanja podataka da bi se nove PDV evidencije automatski popunjavale

Umetnost preknjižavanja poreza i doprinosa

22 Nov 2019

Slobodan Nemčev, saradnik Datalaba, vlasnik i osnivač agencije Sine qua non consulting, pokazaće na besplatnom internet seminaru kada i kako se najefikasnije koristi preknjižavanje poreza i doprinosa.

 • Kako preknjižavati pogrešno uplaćene i knjižene javne prihode?
 • Zašto se javlja potreba za preknjižavanjem taksi, poreza, naknada…?
 • Šta je sa dokumentacijom?
 • Primeri iz prakse

Dilema: Kada knjižno odobrenje, a kada storniranje?

13 Nov 2019

Verovatno ste se nekada do sada našli u situaciji:

 • Da Vam kupac greškom vrati izdat račun.
 • Upisali ste pogrešnu količinu na izdatom računu.
 • Upisali ste pogrešnu cenu na izdatom računu.
 • Kupac želi da vrati svu kupljenu robu.
 • Kupac želi da vrati deo kupljene robe.

Međutim, da li ste sigurni šta u kojoj od ovih situacija treba da uradite? Kada treba da koristimo storno, a kada knjižno odobrenje?

Dilemu će rešiti Slobodan Nemčev na besplatnom online seminaru

O drugim aktuelnim temama, pratite Datalab besplatne internet seminare.

,

Šta da radite kad banka traži presek za kredit?

13 Nov 2019

Procedura vezana za kreditiranje preduzeća je komplikovana.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva za kredit se može podeliti na statusnu i finansijsku dokumentaciju preduzeća (preduzetnika).

Na besplatnom internet seminaru vas vodimo kroz postupak, i u detalje objašnjavamo kako da što lakše prođete kroz to.

O drugim aktuelnim temama, pratite Datalab besplatne internet seminare.

,

Pomoć knjigovođama u primeni Pravilnika o PDV-u

12 Nov 2019

Na snimku besplatnog internet seminara pogledajte:

 • Šta donosi novi Pravilnik?
 • Kako knjigovodstveni alati mogu pomoći u primeni novog Pravilnika o PDV-u,
 • Kako do novog POPDV obrasca „u nekoliko klikova“,
 • Koji su izazovi za računovođe u primeni Pravilnika,
 • Praktični primeri automatskog popunjavanja novih poreskih evidencija,

,

Novi pravilnik o evidenciji PDV-a, od 01.07.2018. godine

12 Nov 2019

Aleksandar Vasić, računovođa i poreski savetnik; Zamenik predsednika Grupacija računovodstvenih poslova Privredne komore Srbije; Član radne grupe za izradu Pravilnika o PDV-u;, na besplatnom internet seminaru će vas uvesti u najnoviju verziju Pravilnika o PDV-u koja će se primenjivati od 01.jula.

 • Šta donosi novi Pravilnik?
 • Koje su obavezne evidencije propisane Pravilnikom?
 • Koji podaci se unose u POPDV?
 • Koji su izazovi za računovođe u primeni Pravilnika?
 • Koliki je značaj računovodstvenih softvera?

Koji alati u knjigovodstvu vam mogu pomoći u primeni novog Pravilnika, pogledajte na OVOM LINKU.

,

Kako preduzeća od 01. oktobra mogu bez pečata u banku

1 Nov 2019

Ivana Cvetković, konsultant za informacione tehnologije u knjigovodstvu Datalab SR, je na besplatnom internet seminaru pokazala koje su to prednosti sprovođenja uredbe NBS o prestanku upotrebe pečata u platnom prometu. Kao zaključak ovog internet seminara, izdvajamo nekoliko ključnih informacija i dodatnih materijala:

 • više nije propisana obaveza upotrebe pečata za pravna lica i preduzetnike u oblasti platnog prometa (dinarksog i deviznog)
 • počev od 01.10.2017. postojeći klijenti mogu da podnesu pisani Zahtev banci, u kojem se izjašnjavaju da više neće koristiti pečat u oblasti platnog prometa
 • poslovne banke su slobodne da pripreme svoj oblik i sadržaj Zahteva. Primer Zahteva banci možete preuzeti na internetu.
 • nije obavezno da Zahtev bude overen pečatom
 • ukoliko postojeći klijent odluči da ne koristi više pečat u platnom prometu, potrebno je da pored popunjenog Zahteva dostavi banci i novi Karton deponovanih potpisa, bez pečata
 • navedene promene odnose se samo na oblast platnog prometa – otvaranje računa i ispostavljanje naloga za plaćanje, dok za sve ostale poslove – uključujući i kreditne, upotreba pečata ostaje na snazi.