POVEŽITE SVE U JEDAN SISTEM I UNAPREDITE RAD KORPORACIJE

Poslovni program (ERP) za međunarodna preduzeća

Poslovno informacioni sistem PANTHEON je i zakonski i jezički prilagođen upravljanju preduzećima širom Jugoistočne Evrope. Isplate plata, priprema izveštaja i protok informacija su izazovi preduzeća sa filijalama u inostranstvu, koje poslovni program u potpunosti rešava.

Napravite promenu koja olakšava, centralizuje i ubrzava rad cele korporacije.

POGLEDAJTE REŠENJA ZA VAS