,

Da li ste registrovali adrese svih vaših poslovnih prostora?

25 нов 2019

Sa našom gošćom, Natašom Todorović pričamo o dilemama koje se tiču Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

 • Koje prostorije se smatraju poslovnim i skladišnim prostorom?
 • Koji je rok za podnošenje prijave?
 • Kako pravilno evidentirati podatke na portalu
 • Na koji način prijaviti robu koja se nalazi kod trgovačkih putnika?
 • Za kraj.. Odgovaramo i na vaša pitanja

,

Zar ćete stvarno novu PDV prijavu popunjavati ručno?!

22 нов 2019

Na BESPLATNOM internet seminaru pogledajte:

 • Kako knjigovodstveni program može zaista da automatizuje izradu nove P​​DV prijave sa svim potrebnim evidencijama
 • Koliko se ručni unos može izbeći unapred definisanim podešavanjima programa
 • Zašto je važno da program može podržati više nivoa ukrštanja podataka da bi se nove PDV evidencije automatski popunjavale

,

Pomoć knjigovođama u primeni Pravilnika o PDV-u

12 нов 2019

Na snimku besplatnog internet seminara pogledajte:

 • Šta donosi novi Pravilnik?
 • Kako knjigovodstveni alati mogu pomoći u primeni novog Pravilnika o PDV-u,
 • Kako do novog POPDV obrasca „u nekoliko klikova“,
 • Koji su izazovi za računovođe u primeni Pravilnika,
 • Praktični primeri automatskog popunjavanja novih poreskih evidencija,

,

Novi pravilnik o evidenciji PDV-a, od 01.07.2018. godine

12 нов 2019

Aleksandar Vasić, računovođa i poreski savetnik; Zamenik predsednika Grupacija računovodstvenih poslova Privredne komore Srbije; Član radne grupe za izradu Pravilnika o PDV-u;, na besplatnom internet seminaru će vas uvesti u najnoviju verziju Pravilnika o PDV-u koja će se primenjivati od 01.jula.

 • Šta donosi novi Pravilnik?
 • Koje su obavezne evidencije propisane Pravilnikom?
 • Koji podaci se unose u POPDV?
 • Koji su izazovi za računovođe u primeni Pravilnika?
 • Koliki je značaj računovodstvenih softvera?

Koji alati u knjigovodstvu vam mogu pomoći u primeni novog Pravilnika, pogledajte na OVOM LINKU.

,

Kako preduzeća od 01. oktobra mogu bez pečata u banku

1 нов 2019

Ivana Cvetković, konsultant za informacione tehnologije u knjigovodstvu Datalab SR, je na besplatnom internet seminaru pokazala koje su to prednosti sprovođenja uredbe NBS o prestanku upotrebe pečata u platnom prometu. Kao zaključak ovog internet seminara, izdvajamo nekoliko ključnih informacija i dodatnih materijala:

 • više nije propisana obaveza upotrebe pečata za pravna lica i preduzetnike u oblasti platnog prometa (dinarksog i deviznog)
 • počev od 01.10.2017. postojeći klijenti mogu da podnesu pisani Zahtev banci, u kojem se izjašnjavaju da više neće koristiti pečat u oblasti platnog prometa
 • poslovne banke su slobodne da pripreme svoj oblik i sadržaj Zahteva. Primer Zahteva banci možete preuzeti na internetu.
 • nije obavezno da Zahtev bude overen pečatom
 • ukoliko postojeći klijent odluči da ne koristi više pečat u platnom prometu, potrebno je da pored popunjenog Zahteva dostavi banci i novi Karton deponovanih potpisa, bez pečata
 • navedene promene odnose se samo na oblast platnog prometa – otvaranje računa i ispostavljanje naloga za plaćanje, dok za sve ostale poslove – uključujući i kreditne, upotreba pečata ostaje na snazi.

,

Zakonske izmene u 2019. godini i njihov uticaj na poresko-računovodstvenu struku

9 јул 2019

Naši dragi prijatelji iz Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije bili su gosti predavači na PANTHEON konferenciji gde su nam predstavili najnovije zakonske izmene u 2019. godini i kako one utiču na poresko-računovodstvenu struku.

 • Isplata troškova za dolazak i odlazak na posao i njihovo
  dokumentovanje, poreski aspekt
 • Izmene zakona o zdravstvenom osiguranju – Penzioneri u radnom
  odnosu i plaćanje zdravstvenog osiguranja
 • Vodjenje robnog u maloprodaji – kratak osvrt na predlog rešenja ovog
  problema
 • Predavanje M4 za 2018. godinu i za buduće godine