New Search

If you are not happy with the results below please do another search

11 search results for:

1

Knjigovođe, kako da olakšate svakodnevni rad sa vašim klijentima

Pridružite nam se na webinaru na kome ćemo proći kroz: kako efikasnije voditi knjigovodstvenu agenciju i biti korak ispred ostalih šta znači digitalizacija u računovodstvu koje su prednosti uvođenja zajedničkog poslovnog programa sa klijentima kako se odvija razmena podataka i dokumenata između knjigovodstvene agencije i klijenta kako ubediti svoje klijente da promene poslovni program Na […]

3

Da li ste registrovali adrese svih vaših poslovnih prostora?

Sa našom gošćom, Natašom Todorović pričamo o dilemama koje se tiču Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.   Koje prostorije se smatraju poslovnim i skladišnim prostorom? Koji je rok za podnošenje prijave? Kako pravilno evidentirati podatke na portalu Na koji način prijaviti robu koja se nalazi kod trgovačkih putnika? Za kraj.. Odgovaramo i na vaša pitanja

4

Zar ćete stvarno novu PDV prijavu popunjavati ručno?!

Na BESPLATNOM internet seminaru pogledajte: Kako knjigovodstveni program može zaista da automatizuje izradu nove P​​DV prijave sa svim potrebnim evidencijama Koliko se ručni unos može izbeći unapred definisanim podešavanjima programa Zašto je važno da program može podržati više nivoa ukrštanja podataka da bi se nove PDV evidencije automatski popunjavale

5

Umetnost preknjižavanja poreza i doprinosa

Slobodan Nemčev, saradnik Datalaba, vlasnik i osnivač agencije Sine qua non consulting, pokazaće na besplatnom internet seminaru kada i kako se najefikasnije koristi preknjižavanje poreza i doprinosa. Kako preknjižavati pogrešno uplaćene i knjižene javne prihode? Zašto se javlja potreba za preknjižavanjem taksi, poreza, naknada…? Šta je sa dokumentacijom? Primeri iz prakse

6

Dilema: Kada knjižno odobrenje, a kada storniranje?

Verovatno ste se nekada do sada našli u situaciji: Da Vam kupac greškom vrati izdat račun. Upisali ste pogrešnu količinu na izdatom računu. Upisali ste pogrešnu cenu na izdatom računu. Kupac želi da vrati svu kupljenu robu. Kupac želi da vrati deo kupljene robe. Međutim, da li ste sigurni šta u kojoj od ovih situacija […]

7

Šta da radite kad banka traži presek za kredit?

Procedura vezana za kreditiranje preduzeća je komplikovana. Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva za kredit se može podeliti na statusnu i finansijsku dokumentaciju preduzeća (preduzetnika). Na besplatnom internet seminaru vas vodimo kroz postupak, i u detalje objašnjavamo kako da što lakše prođete kroz to. O drugim aktuelnim temama, pratite Datalab besplatne internet seminare.

8

Pomoć knjigovođama u primeni Pravilnika o PDV-u

Na snimku besplatnog internet seminara pogledajte: Šta donosi novi Pravilnik? Kako knjigovodstveni alati mogu pomoći u primeni novog Pravilnika o PDV-u, Kako do novog POPDV obrasca „u nekoliko klikova“, Koji su izazovi za računovođe u primeni Pravilnika, Praktični primeri automatskog popunjavanja novih poreskih evidencija,

9

Novi pravilnik o evidenciji PDV-a, od 01.07.2018. godine

Aleksandar Vasić, računovođa i poreski savetnik; Zamenik predsednika Grupacija računovodstvenih poslova Privredne komore Srbije; Član radne grupe za izradu Pravilnika o PDV-u;, na besplatnom internet seminaru će vas uvesti u najnoviju verziju Pravilnika o PDV-u koja će se primenjivati od 01.jula. Šta donosi novi Pravilnik? Koje su obavezne evidencije propisane Pravilnikom? Koji podaci se unose u […]