,

Kako preduzeća od 01. oktobra mogu bez pečata u banku

1 Nov 2019

Ivana Cvetković, konsultant za informacione tehnologije u knjigovodstvu Datalab SR, je na besplatnom internet seminaru pokazala koje su to prednosti sprovođenja uredbe NBS o prestanku upotrebe pečata u platnom prometu. Kao zaključak ovog internet seminara, izdvajamo nekoliko ključnih informacija i dodatnih materijala:

 • više nije propisana obaveza upotrebe pečata za pravna lica i preduzetnike u oblasti platnog prometa (dinarksog i deviznog)
 • počev od 01.10.2017. postojeći klijenti mogu da podnesu pisani Zahtev banci, u kojem se izjašnjavaju da više neće koristiti pečat u oblasti platnog prometa
 • poslovne banke su slobodne da pripreme svoj oblik i sadržaj Zahteva. Primer Zahteva banci možete preuzeti na internetu.
 • nije obavezno da Zahtev bude overen pečatom
 • ukoliko postojeći klijent odluči da ne koristi više pečat u platnom prometu, potrebno je da pored popunjenog Zahteva dostavi banci i novi Karton deponovanih potpisa, bez pečata
 • navedene promene odnose se samo na oblast platnog prometa – otvaranje računa i ispostavljanje naloga za plaćanje, dok za sve ostale poslove – uključujući i kreditne, upotreba pečata ostaje na snazi.

,

Zakonske izmene u 2019. godini i njihov uticaj na poresko-računovodstvenu struku

9 Jul 2019

Naši dragi prijatelji iz Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije bili su gosti predavači na PANTHEON konferenciji gde su nam predstavili najnovije zakonske izmene u 2019. godini i kako one utiču na poresko-računovodstvenu struku.

 • Isplata troškova za dolazak i odlazak na posao i njihovo
  dokumentovanje, poreski aspekt
 • Izmene zakona o zdravstvenom osiguranju – Penzioneri u radnom
  odnosu i plaćanje zdravstvenog osiguranja
 • Vodjenje robnog u maloprodaji – kratak osvrt na predlog rešenja ovog
  problema
 • Predavanje M4 za 2018. godinu i za buduće godine