BESPLATAN ONLINE SEMINAR

Ugovori i fakture „na klik“ do RFZO-a

Od 2019. godine svi koji prodaju neku opremu, potrošni materijal ili lekove koji će se finansirati iz izvora RFZO-a su u obavezi da svoje ugovore i fakture prijavljuju na web servise RFZO-a. Praktično, zavod refundira one nabavke koje su ispravno i ažurno postavljene i prijavljene kroz njihove web servise.  To su obično firme čiji su kupci domovi zdravlja, klinike, bolnice… Ali i fizička lica koja imaju pravo da nabave neko pomagalo, medikament ili lek o trošku Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja.

Prilikom registracije ne sme biti grešaka, jer će se u tom slučaju refundacija prebaciti najčešće tek za sledeći mesec.

Pogledajte video snimak kako smo u PANTHEON-u praktično rešili  ove izazove naših korisnika, koji distibuiraju opremu i medikamente domovima zdravlja, bolnicama ili apotekama a svu administraciju oko ugovora i pratećih faktura jednostavnim klikom registruju na web servise RFZO.

X