Obračun DDV

Uključeno u licencu

LT
RE
SE
ME
GE
MF

Obračun PDV

Obračun PDV-a

PANTHEON omogućava praćenje poreskih evidencija u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Poreske knjige se u programu oblikuju automatski na osnovu podataka, koje smo prethodno uneli u modul Roba. Podaci se u poreske evidencije odgovarajuće uvršćuju gledajući na izabranu poresku stopu i način nabavke odn. prodaje, time mislimo na domaću odnosno stranu nabavku ili na prodaju krajnjim kupcima… U knjige računa spadaju: knjige izdatih računa i primljenih avansa za domaća izdavanja i knjige primljenih računa i datih avansa za domaće nabavke i uvoz.

Poreske knjige možemo za potrebe različitih analiza i kontrola ispisati i za razdoblje, koje je različito od poreskog, npr. za jednu sedmicu, za pojedinog partnera, odeljenje …

obračun PDV-a (PPPDV) se u programu oblikuje automatski. Možemo ga ispisati neposredno iz programa. Tako oblikovana poreska prijava se u programu proknjiži automatski.

Detalji:
  • Poreske evidencije: knjige izdatih, primljenih računa i računa iz uvoza
  • Knjige datih i primljenih avansa
  • Knjige izdatih/primljenih računa
  • Automatsko oblikovanje obračuna PDV
  • Automatsko oblikovanje PPPDV obrasca
  • Automatsko knjiženje PDV

Više informacija

X