, ,

PANTHEON API – Šta je i čemu je namenjen?

20 Okt 2023

Šta je API?

API je skraćenica za Application Programming Interface ili, na srpskom, programski interfejs. Jednostavno rečeno, to je programski posrednik koji omogućava komunikaciju između dva programa odnosno kompjutera.

API – skup funkcija i procedura u okviru jedne aplikacije ili programa koji pristupaju funkcijama ili podacima drugog sistema – operativnog sistema, aplikacije ili drugog programa.

U današnjem digitalnom svetu, gde različiti poslovni sistemi međusobno komuniciraju i dele podatke, API interfejsi su postali ključni gradivni blokovi za uspeh. PANTHEON API, koji povezuje PANTHEON sa različitim sistemima kao što su CRM, BI, MES i IMS, sistemi u oblaku i onlajn prodavnice, odličan je primer kako API-ji menjaju način na koji kompanije upravljaju svojim poslovnim operacijama.

Zvuči komplikovano – pa koja je uloga API-ja?

Zamislimo da sedimo za stolom u restoranu i gledamo u meni sa kojeg možemo da naručimo željeno jelo/piće. Kuhinja je deo sistema koji će pripremiti našu narudžbu. Ono što nedostaje je veza za slanje naše porudžbine u kuhinju i isporuku hrane nazad na naš sto. Rešenje je konobar! Hajde sada da zamislimo ulogu konobara kao API ulogu. Konobar se ponaša kao posrednik između nas i kuhinje, snima našu porudžbinu i prosleđuje je kuhinjskom osoblju. Tada konobar vraća odgovor – u ovom slučaju hranu. Slično, API deluje kao most između različitih softverskih sistema, omogućavajući im da komuniciraju i razmenjuju informacije dvosmerno.

 

Svrha i prednosti korišćenja API-ja

Bilo da koristimo API za standardizaciju procesa ili za integraciju sa drugim programima, postoji nekoliko važnih prednosti korišćenja API-ja. Su:

 • Automatizacija procesa: API-ji omogućavaju automatizaciju zadataka koji bi inače morali da se rade ručno. To znači da se možemo fokusirati na složenije zadatke dok se rutinske operacije izvode automatski.
 • Povezivanje različitih sistema: API-ji omogućavaju različitim sistemima da rade zajedno, što olakšava razmenu podataka između njih. Ovo je ključno za preduzeća koja koriste više različitih aplikacija i žele da te aplikacije rade kao jedan sistem.
 • Bolji odziv: API-ji omogućavaju brzu i efikasnu razmenu informacija, što doprinosi boljem odzivu i boljem korisničkom iskustvu.
 • Povećana produktivnost: Kroz automatizaciju i poboljšanu povezanost, preduzeća mogu povećati produktivnost uz manje grešaka i manje vremena utrošenog na ručni rad.

Praktični primeri upotrebe API‑ja

 • Integracija sa CRM sistemom: PANTHEON ERP može automatski da deli podatke o kupcima i porudžbinama sa CRM sistemom preko API-ja. Ovo omogućava prodajnom timu da brže pristupi ažuriranim podacima o kupcima i porudžbinama. Podaci o kontaktima i potencijalnim kupcima mogu se razmenjivati između CRM i ERP sistema. Početni kontakt se obično otvara u CRM sistemu, ali se ključni podaci i sve promene automatski sinhronizuju sa ERP sistemom. Ovo omogućava prodavcima da pristupe važnim informacijama o kupcima i njihovoj disciplini plaćanja direktno iz svog CRM sistema.
 • Povezivanje sa alatom za poslovnu analitiku (BI, Business Intelligence): PANTHEON API omogućava prenos finansijskih podataka i statistike u BI alat za bolje poslovno odlučivanje i analizu. API interfejsi mogu da uvezu primljene ili izdate fakture iz eksternih aplikacija u ERP sistem, gde se ovi finansijski podaci koriste za dalju obradu i analizu.
 • Sinhronizacija sa MES (Manufacturing Execution System): Za proizvodne kompanije je važno da imaju ažurne podatke o proizvodnji. PANTHEON API omogućava sinhronizaciju proizvodnih podataka između ERP i MES sistema.
  Veza sa VMS (Varehouse Management Sistem): Za efikasno upravljanje zalihama, ključno je da informacije o zalihama budu ažurne. Moderna skladišta koriste sisteme za upravljanje zalihama (VMS) gde su svi proizvodi opremljeni bar kodovima. Preko API interfejsa, podaci iz skladišta se sinhronizuju direktno sa PANTHEON-om. To znači da su svi podaci usaglašeni i kontrola poslovanja u magacinu mnogo jednostavnija.
 • Povezivanje sa onlajn prodavnicama: PANTHEON API omogućava da se porudžbine iz sistema onlajn prodavnica automatski unose u PANTHEON i prenose na dalju obradu, uključujući izdavanje robe, fakturisanje i finansijsko knjiženje. Ovaj proces omogućava onlajn prodavnicama da rade nesmetano, jer se porudžbine obrađuju brzo i bez grešaka.
 • Pojednostavljen protok informacija između kancelarijskih i terenskih radnika: Kada razmišljamo o prodaji na terenu ili naručivanju proizvoda, možemo zamisliti brdo papirologije i brojne telefonske pozive. Ali ovo je slika prošlosti. Uz savremenu tehnologiju podržanu API interfejsima, ovaj proces je znatno efikasniji. Klijent jednostavno naruči porudžbinu preko svog tableta ili pametnog telefona i ona se automatski prenosi u ERP sistem. Za nekoliko trenutaka dobija informaciju o zalihama i raspoloživosti kod dobavljača, kao i otpremnicu za izvršenje porudžbine. Sve ovo se odvija bez nepotrebnih međukoraka i svi relevantni podaci se uvek sinhronizuju na svim uređajima.

API interfejs predstavlja ključni gradivn blok u savremenom poslovnom svetu. API omogućava kompanijama da međusobno povežu različite sisteme i tako kreiraju efikasnije poslovne procese. Ako imate nekoliko sistema u vašoj kompaniji koji ne komuniciraju jedan sa drugim, API-ji su odgovor na ove izazove. Uz pomoć API interfejsa, postiže se bolja koordinacija i efikasnost u celom poslovanju.

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X