Celotna kadrovska evidenca
Uključeno u licence
SE
ME
GE
MF

Napredna kadrovska evidencija

Posebna pažnja u PANTHEON-u posvećena je upravljanju ljudskim resursima, koji su često zapostavljeni u poslovnoj informatici. Jezgro modula za upravljanje ljudskim resursima personalna mapa radnika. U tom smislu, možemo voditi evidenciju radnika, rezidenata ili nerezidenata, bez obzira da li su oni s punim radnim vremenom, sa skraćenim radnim vremenom, studenti, pripravnici ili su bivši zaposleni u kompaniji.

Za svakog zaposlenog sastavlajmo personalnu mapu, gde unose svoje lične podatke i podatke o članovima porodice, podatke o ranijim radnim odnosima, gradimo istoriju kretanja radnika u kompaniji, prikupljamo podatke o stažu, ubrzani plan penzionisanja, dodatak za minuli rad, istorija odsustva zaposlenog je i drugi izostanci, informacije o odmoru,  za svaku godinu, lekarske preglede i druge obavezne podatke u skladu sa Zakonom zaštite na radu, podaci o školskoj spremi i obuku i povezane troškove.

Modul Kadrovi predstavlja specifičan skup podataka o platama zaposlenih, dobrovoljnog penzijskog osiguranja i obaveznog penzijskog osiguranja uključujući evidenciju plaćanja, članstva u sindikatu i evidencija plaćanja članstva, radnih sati, i drugih ključnih podataka koji se kasnije koriste svuda u programu.

Za potrebe zapošljavanja, postoji modul koji omogućava praćenje aplikacija za poslove. Ovi kandidati mogu da ostanu u našoj bazi, kao lica koja traže zaposlenje za buduća otvorena radna mesta. Na osnovu intervjua radimo ocenjivanje i izbor odgovarajućeg kandidata. Nakon toga, ovi podaci se lako prenose u ličnu personalnu mapu.

Mehanizam ovlašćenja garantuje da lični podaci o zaposlenima ostaju poverljivi.

Pregled funkcija
 • Kadrovska evidencija ( datum rođenja, adresa, itd)
 • Monitoring evidencije zapošljavanje (izračunavanje radnog staža, godišnjica, itd)
 • Vođenje evidencije o članovima porodice, strancima, radnim dozvolama, raznim potvrdama, sindikalnom članstvu…
 • Vođenje evidencije o obuci zaposlenih (u zvaničnim institucijama i interno)
 • Parametri za obračun plata (prilagođena polja sa formulama za obračun plate)
 • Evidencija o unapređenjima zaposlenih i napredovanje unutar kompanije
 • Zapisi o nagradama i disciplinskim postupcima
 • Dobrovoljno dodatno penziono osiguranje i obavezno dodatno penziono osiguranje
 • Modul za sistematizaciju radnih mesta
 • Odsustva (kalkulacije, izveštaji, istorija) sa formulama za izračunavanje odmora ili ručnog unosa (firma, pozicija, nivo zaposlenog) i kreiranje neophodne odluke
 • Evidencija o odsustvu, kao što je bolovanje ili studijski odmor (kalendar, kontrolne table, izveštaj)
 • Evidencija radnog vremena i integracija sa različitim registrima
 • Informacije o zaposlenima
 • Zaštita na radu (evidencija sertifikata, zaštitne opreme, zaposleni, dokumentacija)
 • Dodela osnovnih sredstava
  Obračun odmora i izveštavanje o odsustvu
 • Zakonski registri (standardne klasifikacije zanimanja, stepen obrazovanja, itd)
 • Obaveštenja o događaju ( npr rođendan zaposlenog, istek ugovora, zdravstveni pregled)
  različiti oblici
 • Izveštaji (standardni izveštaji, posebni, prilagođeni izveštaji)
 • izvoz podataka u različite svrhe
 • Oglašavanje slobodnih radnih mesta, (interno, internet), liste kandidatia,  intervju i ocenjivanje
X