,

Preduzetnici imaju svog novog saveznika u poslovanju

10 Jun 2021

Ulazak u svet preduzetništva nije lak. Oni koji se za to odluče, uglavnom su čvrsto rešeni da uspeju u ovim poslovnim vodama. Međutim, prva velika prepreka sa kojom se preduzetnici suočavaju nakon ulaska u samostalno poslovanje, jeste količina administracije, upravljanje dokumentima, računima, i drugim informacijama od značaja za svakodnevno funkcionisanje.

Ako razmišljate o nabavci softvera ili servisa koji vam mogu pomoći i olakšati rad, onda je to dobar početak da dođete do pravog partnera u radu, koji vam posao može učiniti zadovoljstvom. Potrebno vam je smanjivanje utroška vremena i energije na ponavljajuće zadatke, rasterećenje zbog manje količine grešaka, ali i povećanje vremenskih intervala kada ste 100% fokusirani na održivost svog posla.

Susret preduzetnika sa administracijom i birokratskim delom poslovanja

Većina preduzetnika želi da posveti sve vreme razvoju posla, a da što manje efektivno ulaže u organizovanje birokratije, papirologije i administrativnog dela. Vremenom, ove obaveze postaju sve veće, raznim izmenama zakona, uvođenjem novih pravnih pravila, pa je nekada zaista teško i složeno ispratiti sve.

Na svu sreću, postoje različite vrste programa, servisa i alata koji vam mogu pomoći da pravilnije i efikasnije koristite svoje vreme. PANTHEON Web Light jedan je od saveznika na koje možete računati tokom svakog radnog dana, kad god je potrebno organizovati i srediti fakture, račune, voditi njihov registar precizno i automatizovano, uz naravno minimalizovanje grešaka. Karakteriše ga lakoća upotrebe, intuitivan interfejs, a uz to i beleženje i praćenje putnih troškova, skladišta, i evidencija radnog vremena. Uz njega možete pratiti sve najvažnije metrike kako biste optimizovali svoj radni dan, a on će vam zauzvrat ponuditi i do više puta brže izvršavanje zadataka.

Samostalno upravljanje svim poslovnim procesima

Dobar deo preduzetnika u nekim fazama razvoja posla nema mogućnost da zaposli osobe koje će se baviti svakodnevnom administracijom. U tom slučaju, osuđeni su da samostalno izvršavaju sve procese, ne samo da se bave kreativnim delom i razvojem biznisa. To može da dovede do gušenja procesa razvoja, kako bi se neke svakodnevne obaveze rešavale na vreme.

Najuspešniji ljudi su oni koji imaju uvid u celokupan proces rada, ali se na svakodnevnom nivou bave samo usko specijalizovanim zadacima koji se tiču njihovog ličnog iskustva, profesije i znanja. Samostalno upravljanje svim poslovnim procesima jeste moguće, ali iziskuje mukotrpan rad i više vremena nego što je na raspolaganju u toku jednog dana. Da bi preduzetnik mogao da se intelektualno troši na najvažnije stvari, potrebno je da ima olakšanje u vidu alata koji će umesto njega voditi arhiviranje, rukovođenje i izdavanje računa i faktura. Samo taj jedan deo, dovoljan je da rastereti preduzetnika u meri koja će mu omogućiti fokusiranje na najvažnije delove poslovanja, ali sa uvidom u to šta se dešava u svim segmentima. Na taj način, povećavaju se šanse za uspeh i uvećanje biznisa.

Baza podataka kojoj mogu da pristupe i knjigovođa i preduzetnik

Do skoro je bilo potrebno da se obratite svom knjigovođi, kako bi vam on pronašao neki konkretan dokument iz arhive. Danas, uz pomoć PANTHEON-a i PANTHEON Web Light-a, i vi i vaš knjigovođa možete imati pristup istoj bazi podataka, svim računima, fakturama i dokumentima. Samo ova činjenica značajna je sa dva aspekta, jer štedi vreme i preduzetniku, ali i knjigovođama

Sa jedne strane, preduzetnik može sam da unosi i izrađuje ugovore, fakture i račune, dok sa druge strane, u istoj bazi podataka knjigovođa može da ih proverava i utvrđuje da li je sve urađeno u skladu sa propisima. Sa ovakvom prednošću, nije više potrebno da se vodi manuelno knjiženje, niti računovođa treba da radi bilo kakve kalkulacije, jer će softver sve to raditi umesto njega.

Cloud, kao način čuvanja podataka kojima pristup imaju sve strane u poslovnom procesu, predstavlja potpuno bezbedno okruženje u kom se svi vaši podaci mogu arhivirati i čuvati. Ni jedna, ni druga strana više ne moraju da brinu na koji način se skladište njihovi podaci i da li su sigurni. Uz Cloud, sada je lako pristupiti im sa svih platformi, bilo da je u pitanju tablet, pametan telefon ili računar.

Vreme kao najvažniji resurs preduzetnika

Sve analize pokazuju da je vreme najvažniji resurs preduzetnika, pogotovo u njihovoj razvojnoj fazi, kada teže da urade sve što je u njihovoj moći da bi napredovali i proširili svoje poslovanje. Nije im stran ni celodnevni rad, mukotrpno rešavanje papirologije, organizovanje protoka računa, faktura i drugih dokumenata. Iako se čini da su ove aktivnosti zanemarljive u smislu količine potrošenog vremena, zapravo znaju da oduzmu i do 30% dnevnog rada.

Vreme tradicionalnog poslovanja prolazi, a na scenu stupa digitalizacija i ePoslovanje, elektronski vid poslovanja koji značajno ubrzava komunikaciju i radne zadatke i razmenu poslovnih dokumenata putem računara. Kako biste na tržištu delali brzo, inovativno i mogli da ispratite šta se sve dešava, potrebno je da imate dovoljno vremena da stvorite sliku o svemu. Mašine su tu da umesto vas preuzmu deo svakodnevnih zadataka, rešavajući ih precizno, arhivirajući za vas dokumenta, bez da brinete o tome kako se nešto treba uraditi.

Preduzetništvo može postati pravo uživanje

Epidemija koronavirusa nam je pokazala da digitalizacija dolazi ubrzano, pogotovo zato što do vanrednih okolnosti može doći iznenada, a firme nisu sposobne da se brzo prilagode novonastaloj situaciji. Uvođenjem PANTHEON Web Light rešenja u rad, ubrzava se više različitih aktivnosti, koje ostavljaju prostora za prilagođavanje poslovanja datim uslovima.

Ako ste poželeli da budete deo preduzetništva, kao jedne biznis grane koja je najnaprednija i pokreće industriju, to ne mora biti samo obaveza i celodnevni rad. PANTHEON Web Light ga može učiniti skroz suprotnim, uživanjem, u kome možete višak slobodnog vremena konačno posvetiti razvoju, kreativnim procesima i ličnom napredovanju. Izdavanje računa ne mora biti dosadan deo posla, već pravo uživanje. Web Light predstavlja vašu efikasnu blagajnu, uz eDokumentaciju i uz automatsko arhiviranje odličnog partnera u kog se možete pouzdati.

Da li se pitate kako je to biti prilagođen tržišnim promenama, efikasan u svakom koraku, i dovoljno rasterećen, da bi bio fokusiran na razvoj i unapređenje posla? Odgovor je mnogo bliže nego što vam se ponekad čini, a to je PANTHEON Web Light, most između vas i vašeg knjigovođe, bezbedna digitalna arhiva svih vaših računa, faktura i dokumenata od značaja kojoj možete pristupiti u svega par klikova.

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X