Pregled poslovanja na vašoj radnoj površini

U napredne verzije PANTHEON-a (od licence ME pa naviše) ugrađena je poslovna analitika, koja omogućava pregled poslovanja na svim nivoima preduzeća. Tako rukovodioci uvek imaju pregled nad poslovanjem i ključne informacije više nije potrebno tražiti na različita mesta. Informacije i analize možemo izvoziti u MS Excel ili putem e-maila.

Pregled poslovanja možemo prilagoditi potrebama zaposlenih. Podatke je moguće prikazati u jednostavnom obliku ili specifičnom obliku.

 

Poslovna analitika je već integrisana u PANTHEON i ne zahteva nikakva prilagođavanja ili programiranja. Prethodna integrisanost sa centralnim sistemom istovremeno znači niže cene i manje troškova za održavanje!

Primer prikaza direktorskih podataka:

 • pregled napravljenog rada po projektima
 • koliko novca je na računu otvorenih ili zatvorenih stavki
 • potraživanja i obaveze
 • pa kojim segmentima su projekti
 • mesečni rezultati rada
 • grubi brojevi po dugovanjima i potraživanjima
 • direktor vidi samo one podatke, koje su za njega značajni, detalji su prepušteni operativnom osoblju za podršku.

Analize

Analize

ZEUS Analiza je namenjena nezahtevnim korisnicima, kojima je namenjen način rada «povuci i pusti«, a i zahtevnijim korisnicima. Zasnovane su rotacionim tabelama i grafikonima, koje pružaju funkcije kao što su rotacija u dubinu, filtiriranje, rotacija kroz (veza na šifarnicima i izvornim dokumentima), indeksi, snimanje, izvozi u MS Excel, itd.

Sadržaj
 • jednostavna upotreba (“povuci i pusti”)
 • rotaciona tabela sa svim OLAP funkcionalnostima (drill down, pivot, filtriranje …)
 • velika mogućnost podešavanja (sortiranje, granica, indeksi, svote …)
 • mogućnost snimanja postavki
 • analiziranje količine, vrednosti, RUC …
 • pregledna modularna struktura (prodaja, nabavka, finansije, zalihe …)
 • »na klik« izvoz u Excel
 • rotacioni grafikon sa svim OLAP funkcionalnostima (drill down, pivot, filtriranje …)
 • grafički prikazi (stubasti, linijski, pita, šipkasti…)
 • mogućnost 3D grafičkih analiza
 • »na klik« izvoz grafikona u datoteku ».gif«
 • funkcija drill-through (rotacija kroz) – veza sa dokumentima i šifarnicama, koji su sadržani u analizi
 • analize po danima, mesecima, kvartalima, godinama

Detaljno o ZEUS Analizama – Korisničke strane

Poslovna poročila

Poslovni izveštaj

Prilikom razvoja Izveštaja na prvom mestu nam je bio cilj da korisniku pružimo što je moguće jednostavnu upotrebu. Zato smo razvili postupak „Izrada izveštaja u četiri koraka«. Kao što i samo ime kaže, pomoću ZEUS Izveštaja je moguće iz predefinisanih oblika izveštaja i nekoliko dodatnih postavki, kreirati proizvoljan izveštaj u četiri jednostavna koraka. Svakako, svaki tako kreirani izveštaj je moguće i ispisati, snimiti, izvesti u Excel itd. Izveštaji mogu biti tabelarni, kao i grafički.

Sadržaj
 • jednostavno izvođenje (»ZEUS izveštaj u četiri koraka«)
 • veliki broj predefinisanih izveštaja
 • velika mogućnost podešavanja (filtriranje, sortiranje, granice, indeksi …)
 • mogućnost snimanja postavki
 • praćenje količine, vrednosti, RUC …
 • pregledna modularna struktura (prodaja, nabavka, finansije, zalihe …)
 • »na klik« izvoz u Excel
 • grafički prikazi (stubasti, linijski, pita, šipkasti)
 • mogućnost 3D grafičkih izveštaja
 • izveštavanje po danima, mesecima, kvartalima, godinama
 • detaljna uputstva s primerima i objašnjenjima pojedinih izveštaja

Detaljno o ZEUS Izveštajima – Korisničke strane

Nadzorne plošče

Kontrolne table

Kontrolne table su namenjene menadžmentu, analitičarima i svima onima, koji žele alat za pregled procesa u preduzeću. Kontrolne table su veoma jednostavne za upotrebu i omogućavaju uređivanje funkcija pojedincima. Na taj način, sistem je prilagođen potrebama direktorima, za prikazivanje samo ključnih pokazatelja i podataka, a detalji su prepušteni operativnom osoblju za podršku. Korisnici mogu napraviti proizvoljan broj kontrolnih tabli, na raspolaganju imaju i predefinisane kontrolne table. Pripremljeni su i različiti parametri, formule i načini prikaza poslovanja preduzeća, tako da ih je samo potrebno napuniti podacima. Na taj način više nije potrebno tražiti ključne informacije po najrazličitijim lokacijama. PANTHEON kontrolna tabla će ih potražiti umesto Vas i uredno oblikovane ih prikazati na radnoj površini.

Sadržaj
 • prikazi u obliku grafikona, tabela, brojača, rotacionih tabela, rotacionih grafikona, kao proizvoljan ARES ili u obliku mape Google Maps
 • predefinisane kontrolne table
 • jednostavna izrada »po meri« kontrolnih tabli
 • prikaz OLAP ili SQL podataka
 • brojne predefinisane table:
  • ekonomičnost poslovanja
  • likvidnost preduzeća
  • zaduženost preduzeća
  • profitabilnost poslovanja
  • aktivnost preduzeća
  • sistem pokazatelja Model Zmijewskog
  • sistem pokazatelja Chesserijev model
  • sistem pokazatelja Kralicek Quicktest
  • sistem pokazatelja Altman Z-score
  • brzi pregled pokazatelja poslovanja

Detaljno o ZEUS Kontrolnim tablama – Korisničke strane

Načrtovanje

Planiranje

Želje korisnika za jednostavnu upotrebu nismo zaboravili ni pri razvoju Planiranja. Planiranje je omogućeno za područja prodaje, nabavke, plata i finansija; za proizvoljna vremenska razdoblja i po proizvoljnim parametrima (subjektima, državama, identima, klasifikacijama, odeljenjima …). Planirane podatke pomoću indeksa, razlika i kumulativa korisnik može brzo da upoređuje sa realizovanim podacima. Osim navedenog, ZEUS Planiranje odlikuju i napredni alati, kao što je Generator plana, koji na osnovu protekle realizacije i procenta povećanja/smanjenja planira automatski.

Sadržaj
 • jednostavna upotreba
 • željeno detaljno planiranje po najrazličitijim parametrima
 • pregledna modularna struktura (prodaja, nabavka, finansije, plate …)
 • alat »Generator plana« – za jednostavno (»automatsko«) planiranje na osnovu protekle realizacije
 • »na klik« izvoz u Excel
 • jednostavno poređenje plana sa realizacijom (razlike, indeksi, kumulative …)
 • veze sa odgovarajućim šifarnicima
 • planiranje po mesecima, kvartalima, godinama.

Detaljno o ZEUS Planiranju – Korisničke strane

Pozovite (011) 404 8604

Pozovite nas da zajedno izaberemo odgovarajuće rešenje za optimizaciju poslovnih procesa u vašem preduzeću!

X