Poslovni program za međunarodno poslovanje

Centralizovano. Automatizovano. Kontrolisano.

Matična firma

Matična kompanija uz pomoć poslovnog programa centralizuje procese i kontroliše poslovanje na nivou cele korporacije.

  • Proces izveštavanja potpuno prilagođen Vašim potrebama.
  • Planiranje se sprovodi prema potrebama korporacije.
  • Automatsko prikupljanje podataka iz ćerki firmi na jedinstvenoj lokaciji.
  • Ujedinjena administracija i operativne procedure.
Izazovi međunarodnih kompanija nas inspirišu! Pogledajte korisne sadržaje:

Ćerke firme

Ćerka firma uz pomoć poslovnog programa ne gubi vreme na pripremu izveštaja jer je izveštavanje automatizovano.

  • Jednostavno šaljite izveštaje matičnoj kompaniji.
  • Bilansi dostupni na klik: u željenom formatu, jeziku i valuti.
  • Manje administracije, više vremena za poboljšanje rezultata prodaje.
  • Ujednačena interna pravila, zakonske promene redovno uključene u program.
  • Elektronsko poslovanje znači manje grešaka i jednostavnije procedure.
Preuzmite korisne informacije za ćerke firme:

Popričajte sa našim savetnicima.

Korisnička iskustva

ALEKSANDAR CVETKOVIĆ,

sistem administrator u Roma Company

„PANTHEON je ispratio naš razvoj i rast tokom poslednjih 14 godina. Ono što nam je jako bitno je da je izrada pregled i štampa dokumenata brza, a knjiženje velikim delom automatizovano. Centralizovanim brzim i ažurnim pregledima omogućen nam je kvalitetan uvid u poslovanje neophodan za bitne poslove odluke.“

Korisnička iskustva

Nihada Ramić

Hager d.o.o., Bosna i Hercegovina

Korisnička iskustva

Ana Babić i Monika Tomić

LPP Croatia d.o.o., Hrvatska

Korisnička iskustva

Milan Dragić

Bisnode d.d., Slovenija

Popričajmo o tome kako da pojednostavimo Vaše poslovanje.

X