O programu Sertifikovani računovođa PANTHEON

Sertifikovani računovođa PANTHEON je kompletno edukovan računovođa za Pantheon program, koji ima validne sertifikate sa nazivom »Sertifikovani računovođa PANTHEON«. Sa ovim sertifikatom je računovođa stručan za vođenje PANTHEON računovodstva.

 

Program je pripremljen u saradnji sa iskusnim PANTHEON konusultantima i pregledan od strane eksperta za modul Novac.

Dobijeni sertifikat Vam omogućava:

  • dokaz i potvrdu PANTHEON znanja Vašem poslodavcu,
  • garanciju za kvalitetno vođenje poslovanja s PANTHEON-om.
Sertifikovani računovođa PANTHEON

Zadovoljni učesnici programa

Kako za početnike, tako i za korisnike koji su već upoznati sa funkcionisanjem programa, ova obuka je bila dragocena, jer smo, pored redovnih tema, naučili  i neke nove „cake“ koje  skraćuju vreme i olakšavaju rad u programu.

Tatjana Čuturilo

Alpros d.o.o.

Priprema i oblik pripreme za sertifikovanje

Za uspešno polaganje sertifikata vam nudimo četiri oblika pomoći i prijave

PAKET S
sertifikovanje

Polaganje sertifikata za sve računovođe bez slušanja obuka. Preporučuje se računovođama koji imaju dugogodišnje iskustvo u računovodstvu s našim programom PANTHEONom i onima koji odlično vladaju u svim oblastima iz programa Škole PANTHEON računovodstva. Ova opcija uključuje SAMO polaganje sertifikata za područja PANTHEON Roba, Novac, PDV i Plate

Cena: 71,12 EUR + PDV

PAKET SP
Priprema i sertifikovanje

Ovaj oblik je primeren za računovođe koji imaju dugogodišnje iskustvo u računovodstvu s našim programom PANTHEONom i odlično vladaju u svim oblastima iz programa Škole PANTHEON računovodstva. Ova opcija uključuje pripremu (rešavanje praktičnih zadataka, pitanja i odgovori) i polaganje sertifikata za područja PANTHEON Roba, Novac, PDV i Plate.

Cena: 2 x 64 EUR + pdv
ili 128 EUR + pdv

PAKET SPE
Edukacijski program PANTHEON računovođa, priprema i sertifikovanje

Ovaj oblik je primeren za sve računovođe koji imaju malo iskustva u računovodstvu s našim programom PANTHEONom i delimično vladaju u oblastima iz programa Škole PANTHEON računovodstva, kao i za one koji svoje znanje žele da nadograde. Ova opcija uključuje 52h predavanja (webinar – slušanje online), 6h pripreme (rešavanje praktičnih primera, pitanja i odgovori) i polaganje sertifikata za područja PANTHEON Roba, Novac, PDV i Plate.

Cena: 3 x 99,2 EUR + pdv
ili 297,6 EUR + pdv

PAKET SSO
Slušanje obuka po želji

Ovaj oblik je namenjen knjigovođama koji imaju potrebu slušanja određene obuke iz oblasti iz programa Škole PANTHEON računovodstva. Ova opcija uključuje slušanje obuke po vašoj želji, 6h pripreme (rešavanje praktičnih primera, pitanja i odgovori ) i polaganje sertifikata za područja PANTHEON Roba, Novac, PDV i Plate (posebno po oblastima).

*Napomena: Ukoliko kandidat želi da samo sluša određenu obuku bez pripreme i polaganja sertifikata, cena obuke se smanjuje za 15% na prijave

Cena: 79,12 + pdv / obuka
osim za obuku Obračun zarade
100 EUR + pdv

Više informacija

Za detaljan edukativni program sertifikovanja za računovođe, pozovite nas na (011) 404 8600 ili pišite

X