BESPLATAN ONLINE SEMINAR

Dilema: Kada knjižno odobrenje, a kada storniranje?

Verovatno ste se nekada do sada našli u situaciji:

  • Da Vam kupac greškom vrati izdat račun.
  • Upisali ste pogrešnu količinu na izdatom računu.
  • Upisali ste pogrešnu cenu na izdatom računu.
  • Kupac želi da vrati svu kupljenu robu.
  • Kupac želi da vrati deo kupljene robe.

Međutim, da li ste sigurni šta u kojoj od ovih situacija treba da uradite? Kada treba da koristimo storno, a kada knjižno odobrenje?

Dilemu će rešiti Slobodan Nemčev na besplatnom online seminaru

O drugim aktuelnim temama, pratite Datalab besplatne internet seminare.

X