Upravni odbor

Upravni odbor akcionarskog društva

Andrej Mertelj

Andrej Mertelj

Predsednik upravnog odbora

Andreja je najbolje opisati kao strastvenog preduzetnika za informacione tehnologije. Posle završene matematičke srednje škole, upisao se na Fakultet računarstva, ali je neposredno pre diplomiranja ostavio fakultet zbog preduzetništva. Sa šesnaest godina objavio je prvi stručni rad, a u narednih nekoliko godina usledilo je još drugih.

Više
Skoro 30 godina iskustva u IT-u i 25 godina u preduzetništvu, sastoji se od jedinstvenih mešavina informacija i poslovnih znanja, koje kao izvršni direktor kompanije Datalab plasira u PANTHEON, jedan od vodećih biznis programa u JI Evropi. Trenutno, strastveno gradi cloud usluge za mala i srednja preduzeća, zajedno sa Telekomom i poljoprivrednicima donosi prednosti modernih informacionih alata.

Andrej je presednik Udruženja slovenačkih proizvođača programske opreme KODA.SI, bio je predsednik Udruženja za informatiku i telekomunikacije u Privrednoj komori Slovenije i član je nekoliko tela za standardizaciju u oblasti informacionih tehnologija. Savetovao se sa Vladom oko uvođenja evra, poreza na dodatu vrednost i fiskalnih kasa. Jedan je od najglasnijih protivnika Evropske direktive o patnetiranju programske opreme i sporazuma ACTA. Često je mentor na start-up događajima, CEED i korporativnim radionicama.

Andrej Brlečič

Andrej Brlečič

Zamenik predsednika upravnog odbora

Lojze Zajc

Lojze Zajc

Član upravnog odbora i predsednik revizijske komisije

Lojze Zajc je rođen 13. 2. 1954 u Dorfarju kod Škofja Loke u Sloveniji. Osnovnu i srednju školu završio je u Ljubljani, a 1978. je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, na smeru spoljna-trgovina. Postdiplomske studije je završio iz oblasti menadžmenta. Pored aktivnog engleskog jezika, govori i nemački i italijanski (konverzacijski).

Više
Dodatno se školovao u Londonu, Bussiness School of Economics. Održao je seminar za procenu vrednosti preduzeća kao i brojne obuke u bankama po Italiji i Nemačkoj.
Prvo zaposlenje je imao u Jugotekstil-impeksu, gde je 1985. preuzeo upravljanje i kontrolu finansijskog poslovanja u inostranstvu i obavljao poslove interne revizije u preduzećima, koja su bila u vlasništvu Jugotekstil-Impeks-a. 1995. god, imenovan je za v.d. generalnog direktora, i 1996., za predsednika upravnog odbora društva IBN-JT dd.
2001. se zaposlio u građevinskom preduzeću kao interni revizor, a kasnije kao izvršni direktor za ekonomsko područje. Poslednjih godina u tim preduzećima je uspešno vodio implementaciju Pantheona. Sa Datalabom sarađuje od marta 2009.

Moreno Rodman

Moreno Rodman

Glavni Izvršni direktor i član upravnog odbora

Moreno Rodman je vodio Datalab  između 2002. i 2008. godine, i uprkos višegodišnjem odsustvu, odlično ga poznaje. Tokom ovog perioda, upavljao je širenjem na strana tržišta, izgradio partnerski kanal i povećao produktivnost i profitabilnost. Moreno je ponovo sa nama od decembra 2016.

Direktori odeljenja

Ambrož Jarc

Ambrož Jarc

Pomoćnik izvršnog direktora/ Asistent CEO

Ambrož Jarc je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu, nastavio ekonomiju i završio MBA u Austriji. Svoje prvo iskustvo prikupio je na Institutu za elektroniku i vakumsku tehnologiju kao mladi istraživač, odakle je nastavio put ka preduzetničkim vodama. Za 13 godina je osnovao jednu od najvećih IT kompanija u JAE-u kojeg je uspešno napustio 2007. Ima preko 20 godina iskustva u B2B i B2C segmentu. Poslednjih godina, pojavio se kao „poslovni razvijač“ u raznim kompanijama, a njegova specijalizacija je web sistemi za B2B i B2C biznis.
Timu Datalab-a se pridružio 2015. godini da uvede fiskalne kase, a zatim prihvati izazov upravljanja segmentom maloprodaje na nivou korporacije.

Kristijan Bratuša

Kristijan Bratuša

Direktor operacija (CIO/COO)

Vođe odeljenja

Anka Leben

Anka Leben

Vođa finansijsko-računovodstvene službe

Anka Leben je diplomirala na Biotehničkom fakultetu u Ljubljani, smer Agroekonomija. Od početka svoje karijere je radila sa ciframa – prvo na području planiranja, analize i kontrole, kasnije u finansijama i računovodstvu. Radila je u preduzećima Agroemona Domžale, Jata Ljubljana, Liko Vrhnika, Energoplan. Bila je među prvim generacijama koje su ponele titulu „kvalifikovani računovođa“, sertifikovana od strane Slovenačkog Instituta za reviziju.

Ekipi Datalaba se pridružila u septembru 2016. i danas je vođa finansijsko – računovodstvene službe.

Vanja Varl

Vanja Varl

Korporativni vođa USD odeljenja

Vanjino prvo angažovanje u Datalabu datira još od 1999. godine kada je učestvovala u razvoju optičkog programa (Helios). Ubrzo nakon toga preuzela je rukovođenje razvojem modula, koji je posvećen razvoju kadrova (tada HERA). Istovremeno, rukovodila je celokupnom marketinškim aktivnostima u svim zemljama u kojima je Datalab prisutan. Za osam godina organizovala je i održala nekoliko društvenih i stručnih skupova. Među njima su četiri PANTHEON konferencije. Datalab je napustila na sedam godina i radila u računovodstvenoj kancelariji, gdje je produbila svoje znanje u računovodstvu i poreskom savetovanju, ISO standardima i učestvovala u razvoju sistema za bolju organizaciju dokumenata. Nakon povratka u Datalab u maju 2015, preuzela je rukovodstvo odeljenja Unified Service Desk u Datalab SI. Sama sebi je postavila cilj da poboljša korisničko iskustvo pri interakciji sa podrškom, kao i način rada u samom odeljenju.

Od decembra 2017. Vanja je korporativni vođa Datalabovog USD odeljenja. Nastaviće da prati misiju: „Omogućiti korisnicima da nesmetano koristee PANTHEON, da program bude u saglasnosti sa zakonom i da u potpunosti iskoristi sve svoje potencijale uz pružanje profesionalne usluge.“

Maja Fujan

Maja Fujan

Korporativni vođa marketinga

Maja se priključila Datalabu 2008. godine kao vođa marketinga. Završila je prodaju i marketing na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Započela je svoju karijeru u marketinškim agencijama gde je dobila neprocenjivo iskustvo radeći sa različitim klijentima iz raznih industrija koristeći različite marketinške pristupe.

Po njenom mišljenju za za uspeh potrebne su dve stvari: 1. Fokus na biznis i 2. Razumevanje svoje ciljne grupe.Razumevanje poslovne motivacije i konteksta i povezivanje ljudi uključivanjem u razne projekte je ono što čini moju marketinšku poziciju jedinstvenom i jako cenjenom

Elmir Sikira

Elmir Sikira

Vođa Kontrolinga

Elmir je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, prvo stekao diplomu VI stepena na smeru MIS (Menadžment informacioni sistemi) a onda i VII stepena na smeru Računovodstvo i revizija. Pridružio se Datalab-u 2007. godine. Počeo je kao računovođa u Datalabu Bosni, već 2011 vodio projekat implementacije profitnih centara u Datalab grupu a zatim 2014. počinje raditi kao vođa kontrolinga na korporativnom nivou.

Vanja Cigoj

Vanja Cigoj

Korporativni vođa Datalab Akademije

Vanja Cigoj ima dvadeset godina iskustva u oblasti obrazovanja odraslih. Datalab-u se pridružila 2007. godine uz preuzimanje Datalab Akademije i definisanje njenog sadržinskog i organizacionog ustrojstva. Od 2016. godine deluje u funkciji korporativnog vođe Datalab Akademije i tako je zadužena za koordinaciju i nadzor izvršavanja edukacija i događaja za PANTHEON korisnike i partnere u šest državama.

More
Po profilu je Univerzitetski diplomirana organizatorka rada. „Organizacija“ događaja u drugim aktivnostima je njena životna misija. Majka je četvoro dece, visoko motivisana, radna i komunikativna osoba. Njen moto je »Ništa nije preteško i sve se može završiti, potrebna je samo volja i moć«. 

Direktori filijala

Nena Lukić

Nena Lukić

Direktorka Datalab SR d.o.o.

Nena Lukić je diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu 2000. godine. Sledećih 5 godina radila je kao profesor matematike i informatike u Gimnaziji u rodnom Kruševcu. Aktivno je učestvovala u pripremi programa informatike sa Ministarstvom prosvete i sporta, kao i na edukaciji nastavnika na temu multimedijalne nastave u osnovnim i srednjim školama.

Više
2005. godine prelazi iz prosvete u privredu, i prvi put se sreće sa PANTHEON-om u preduzeću Fiškal a.d., gde je radila kao šef Marketinga.
Paralelno radi na usavršavanju i završava obuku za samostalnog knjigovođu i kontistu. Uz to, radi kao instruktor za program edukacija “Xpert European Computer Passport”, i autor je udžbenika za Xpert ECDL programe.
2006. godine osniva firmu Jamada d.o.o., i započinje karijeru kao konsultant sa preko 90% uspešnosti na sertifikacijama za PANTHEON.
2009. godine dobitnica je priznanja “Biznis dama”, koje dodeljuju Uspešne žene Srbije, Klub privrednih novinara, Unija poslodavaca Srbije i Regionalna privredna komora.
U toku 10 godina, kao viši konsultant-specijalista i programer, implementirala je PANTHEON u preko 100 preduzeća.
2017 godine pridružuje se Datalab timu kao direktor Datalab Srbija.
Gaber Cerle

Gaber Cerle

Managing Director of Datalab SI d.o.o.

Gaber je karijeru u poslovnoj informatici započeo pre 18 godina u jednom od prvih ISP-a u Sloveniji. Radio je u marketingu i kao koordinator web stranica. Njegova karijera dovela ga je u Datalab 2004. godine kada je sproveo analizu organizacione klime i kulture u kompaniji u sklopu svog diplomskog rada. Nedugo zatim, preuzeo je poziciju vođe partnerskog kanala.

Krajem 2007. godine, uz pomoć kolega i partnera, preuzeo je najveći projekt implementacije PANTHEON-a za HRM i plate. Sledećih 10 godina, nastavio je sa sticanjem iskustva i usavršavao svoje veštine radeći u drugim kompanijama u poslovnom IT menadžmentu, koordinaciji, marketingu i implementaciji, sve dok se ponovno nije pridružio timu kao direktor Datalab SI d.o.o.

Goran Težak

Goran Težak

Direktor Datalab HR d.o.o.

Goran je u IT biznisu 20 godina, a poslednjih 10 godina se bavi PANTHEON-om. Po struci je dipl. ing. telekomunikacija. IT karijeru je započeo u privatnoj IT kompaniji, nakon čega je prešao u ORACLE gde 2005. postaje regionalni direktor za Jugoistočnu Evropu. 2007. godine je osnovao vlastitu firmu i postao Datalab partner. 2016 godine postaje Datalab distributer i konsoliduje postojeći Datalab, a 2017. postaje direktor Datalab HR.

Nedim Pašić

Nedim Pašić

Direktor Datalab BH d.o.o.

Nedim je u Datalab-u BA od samog osnivanja preduzeća. S Pantheonom se među prvim približio IKT sektoru i malim i srednjim preduzećima u BiH. 2004 je diplomirao Menadžment informacionih sistema na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Preduzetništvom se bavi od 1997.Pored IT-ja, sa naglaskom na poslovni softver, s kojim i dan danas radi sa zadovoljstvom i potpuno novim poslovnim izazovima, pronašao je poslovno iskustvo u manadžmentu, poslovnom savetovanju, marketingu i istraživanju tržišta.

Danko Obradović

Danko Obradović

Direktor Datalab MN d.o.o.

Po obrazovanju je mašinski inženjer. 1988 godine je započeo sa samostalnim razvijanjem poslovnog programa. Naredne godine je osnovao privatno preduzeće za razvoj poslovnog programa u Crnoj Gori. S PANTHEON-om prvi put dolazi u kontakt 2003 , kada i prestaje sa razvojem sopstvenih poslovnih programskih rešenja. Iako odlično poznaje oblast poslovne informatike, shvatio je da pojedinac ne može da se takmiči sa akumuliranim znanjem velikog broja stručnjaka, koji rade na razvoju PANTHEON-a.

Vlado Mitev

Vlado Mitev

Direktor Datalab L.L.C. Kosovo & Datalab MK

Vlado je rođen 1970. godine u Skoplju. Po struci mašinski inženjer, pokrenuo je privatan IT posao, koji je bio usmeren na hardverska i softverska rešenja. Imao je glavnu ulogu u razvoju dobre poslovne strategije, i kompanija koju je vodio je porasla – od dvoje zaposlenih do trideset, i postala je jedna od vodećih IT kompanija u Makedoniji. Vodio je mnoge projekte, vezano za hardvere, networking, različita ERP rešenja, kao i SAP. Od septembra 2016, postao je član Datalab tima, kao direktor Datalab Kosovo. Od septembra 2017 Datalab Makedonija je pod njegovim vođstvom.

Ivaylo Jordanov

Ivaylo Jordanov

Direktor Datalab Bulgaria Ltd.

Ivayla bi mogli opisati kao ambicioznog marketing stručnjaka sa mnogo iskustva u direktnoj prodaji i odnosima sa klijentima. Posebno je zainteresovan u istraživanju zadovoljstva kupaca i strategijama zadržavanja klijenata. Zanima ga i Digital Marketing. Veoma je pozitivna osoba, uvek puna energije. Slobodno vreme provodi u prirodi, a oduševljava ga alpinizam. Diplomirao je marketing i međunarodni menadžment na Henely Business School, poslovnoj školi na Univerzitetu u Readingu u Velikoj Britaniji. Poseduje praktična iskustva u upravljanju dokumentnim sistemima (DMS – Document Management Sistem). 2013 je počeo sa radom u Kontraxu u Bugarskoj, kao administrator klijenata, specijalizovan za projekte, koji uključuju rešenja za upravljanje dokumentima i Pantheon. Od 2015 godine je direktor Datalab Bugarska Ltd.

X