Poboljšajte efikasnost poslovnog procesa pomoću SMS obaveštenja integrisanog u poslovni program

10 Maj 2024

Verovatno smo svi svesni da je efikasna komunikacija ključ za nesmetan rad kompanije. Zbog toga smo u Datalabu odlučili da PANTHEON nadogradimo integrisanim SMS ili Viber obaveštenjem, koje kombinuje brzinu, pouzdanost i neposrednost komunikacije. U nastavku vam predstavljamo prednosti SMS obaveštenja u vezi sa kalendarom naručivanja, a samim tim i put ka poboljšanju efikasnosti vaših poslovnih procesa.

Dakle, koje su prednosti SMS (Viber) obaveštenja?

Brza i pouzdana komunikacija

Integracija SMS obaveštenja u vaš ERP sistem omogućava trenutnu komunikaciju sa kupcima, zaposlenima i dobavljačima. Poslatom SMS porukom možete brzo i lako da obavestite kupce o potvrđenim porudžbinama, promenama rokova ili mogućim kašnjenjima. Ovo osigurava da su svi uključeni u poslovni proces uvek ažurni, što doprinosi većoj usklađenosti i poboljšanoj efikasnosti.

Automatizacija i personalizacija

Integracija SMS obaveštenja sa kalendarom naručivanja omogućava automatizaciju procesa i prilagođavanje poruka prema pojedinačnim kupcima ili događajima. Na primer, možete obavestiti kupce o približavanju roka za narudžbu ili im poslati personalizovanu poruku o statusu njihove porudžbine. Ovo doprinosi povećanju zadovoljstva kupaca i jača njihovo poverenje u vašu kompaniju.

Upozorenja i obaveštenja u realnom vremenu

Pomoću SMS ili Viber obaveštenja možete slati trenutna upozorenja i obaveštenja o hitnim promenama ili događajima u vezi sa kalendarom naručivanja. Na primer, obavestite zaposlene o novim porudžbinama ili promenama zakazanih isporuka. Ovim se izbegavaju kašnjenja i zabune i obezbeđuje se blagovremeno informisanje svih zainteresovanih strana.

Povećana odzivnost i brža reakcija

Sa SMS odnosno Viber obaveštenjima postižete veću odzivnost i bržu reakciju kupaca, zaposlenih ili dobavljača. Kada dobiju obaveštenje putem SMS-a ili Vibera, mogu odmah da odgovore ili da preduzmu akciju. Ovo doprinosi boljoj koordinaciji i odzivu u poslovnim procesima i smanjuje vreme koje bi inače bilo utrošeno na slanje e-pošte ili telefoniranje.

Bolja sledljivost i transparentnost

SMS i Viber obaveštenja vam omogućavaju da pratite komunikaciju i primate poruke. Ovo vam omogućava da postignete transparentnost i sledljivost u poslovnim procesima i možete brzo da odgovorite na potencijalne izazove ili probleme. Istovremeno, vaš klijent takođe ima potpun uvid u ažuriranja i informacije o svojoj porudžbini.

Integracija SMS obaveštenja u ERP sistem zajedno sa kalendarom naručivanja donosi mnoge prednosti za efikasnost vaših poslovnih procesa. Brza i pouzdana komunikacija, automatizacija, personalizacija, trenutna obaveštenja i bolja sledljivost samo su neke od prednosti koje ova funkcionalnost donosi. Sa poboljšanim obaveštavanjem, možete da obezbedite bolje korisničko iskustvo, veći odziv i koordinaciju u poslovanju.

Za više informacija o usluzi SMS obaveštenja iz PANTHEON-a posetite LINK.

 

 

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X