,

Fenomen “lipstick on a pig”: Izbegnite iluziju digitalne transformacije

3 нов 2017

Joe Peppard, profesor na ESMT, Berlin, Nemačka

Profesor Joe Peppard biće gostujući predavač na Međunarodnoj PANTHEON konferenciji 2017. u Grand Hotelu Bernardin u Portorožu, Slovenija. Radi kao profesor na ESMT, Berlin, Nemačka i profesor na Univerzitetu Južne Australije. Njegova najnovija knjiga je „Strateško upravljanje informacionim sistemima: Izgradnja digitalne strategije“, trenutno piše sledeću knjigu „Digital Leadership for Boards i C-Suites“.

Kada organizacija daje iluziju da je digitalna?

Tokom proteklih nekoliko dana analizirao sam neke od podataka o tome kako preduzeća upravljaju – ili ne upravljaju – njihovim tzv. Digitalnim transformacijskim putovanjima. Impresioniran sam ambicijom nekih preduzeća, šta rade i šta su postigli. Drugi, nažalost, ili guraju glavu u zemlju, bez nekog smera ili daju iluziju napretka. Jedan zabrinjavajući trend koji vidimo je ono što nazivam “lipstick on a pig” (pojam za prividno i lažno predstavljanje nečega). Ovo je situacija u kojoj organizacija daje iluziju da je digitalna. Za spoljni svet mogu predstaviti neke sjajne nove aplikacije, ali unutar preduzeća zapravo su i dalje u mraku. Mnogo se toga događa pod zastavom „naše digitalne inicijative“, ali u stvarnosti postoji mala kohezivnost i minimalan napredak.

Prema Altimeter Group, više od 80% kompanija danas prolazi kroz digitalnu transformaciju. Mislite li da sve ove kompanije znaju šta znači biti digitalan?

 

Mislim da ne. Biti digitalan uključuje više od primene digitalnih tehnologija kao što su društveni mediji, mobilni uređaji, Cloud, analitika, internet stvari, kognitivno računanje, veštačka inteligencija ili blockchain. Digitalnost pruža priliku za fundamentalno ponovno zamišljanje kompanije od trenutka strategije do operacije. Takođe, omogućava da preispitamo svoj poslovni model i predlog ponude, kako upravljamo rizikom, kako se bavimo kupcima i drugim ekosistemskim partnerima. Digitalna tehnologija kao što je „blockchain“, na primer, izaziva suštinu onoga što danas razumemo u organizaciji, dopuštajući pa prvi put mogućnost distribuisane autonomne organizacijske strukture. Ona takođe ima implikacije za korporativnu strategiju. Na primer, platforme izazivaju dominantnu perspektivu ponude i naglašavaju važnost upravljanja mrežnim efektima. Digitalnost može biti uzbudljiva, senzacionalna – ali je teško postići.

 

Digitalnost pruža priliku za fundamentalno ponovno zamišljanje kompanije od trenutka strategije do njegove operacije.

Spomenuli ste da je „digitalnost“ teško postići. Mislite li da je jedan od najtežih izazova, za bilo koju organizaciju, na putu prema „digitalnom nebu“ savladavanje ljudske odbojnosti prema promenama?

 

Da, slažem se. Moje istraživanje otkriva da je najteže postići kulturološke i kolektivne promene, koje su neophodne kako bi organizacija zaista postala digitalna. Za zaposlene, koji nisu spremni za promenu, promene predstavljaju neizvesnost, izazov za njihovo identit i mogu ih potencijalno koštati posla. „Transformacija“ je samo druga reč za promenu i znamo da je postizanje promene, posebno kulturološke promene, neverovatno teško.

 

Morate prilagoditi svoje nove vizije željama vaših klijenata i načinima na koji oni žele da komuniciraju sa vama i kako ćete im dopustiti da to učine. Možda mislite da imate veliki poslovni model sa dobitnom vrednošću, ali kupac je krajnji sudija.

 

Digitalna transformacija podrazumeva i izgradnju snažne strategije i jasne vizije. Da li je razumevanje potreba naših kupaca deo te jasne vizije?

 

Apsolutno! Vizija koja vodi inicijativu za digitalnu transformaciju ne pojavljuje se sama od sebe. Uvek je moguće doći do izvanredne poslovne ideje, ali je manje verovatno da će se ona realizovati, ukoliko se ne uvaže neke korisne činjenice. Ako ste još uvek izgubljeni u mraku, morate osvetliti svoje ideje, proučiti tržište i svoju konkurenciju, a pre svega razumeti ponašanje vaših kupaca. Morate prilagoditi svoje vizije i ideje željama vaših klijenata, i načinima na koji oni žele da komuniciraju sa vama. Možda mislite da imate veliki poslovni model sa dobitnom vrednošću, ali kupac je sudija.

Na primer, pogledajte Uber. Bez kupovine vozila, postali su najveći svetski pružalac usluga prevoza, dok su eBay i Alibaba stvorili neke od najobimnijih maloprodajnih kanala na svetu bez održavanja inventara. Oboje se fokusirani isključivo na kupca i „njihov problem koji treba rešiti“.
 Više ćete pričati o digitalnoj transformaciji i kako izbeći iluziju o digitalnoj transformaciji na Međunarodnoj PANTHEON konferenciji 16. novembra u Grand Hotelu Bernardin Portorož, Slovenija. Pre nego što se lično sretnemo, možete li nam dati savete kako preživeti i pripremiti se za „Digitalnost“?

 

Važno je shvatiti da digitalna transformacija nije neizbežna, ali zahteva aktivno učešće cele organizacije. Štaviše, digitalizacija nije baš mlada, već nešto što se dešava nekoliko decenija, iako je u poslednjih par godina ubrzano pokretalo mobilne, društvene medije, internet stvari i analitiku. Postoje različiti putevi za postizanje digitalne transformacije i ja ću ih detaljno razraditi tokom prezentacije. Ako pristupite procesu digitalne transformacije sa sumnjom u vašem umu, onda je predodređeno da nećete uspeti. Morate znati da digitalizacija nije samo sredstvo za poboljšanje rezultata vašeg biznisa, već i apsolutna potreba za opstankom vaše kompanije.

 

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X