PANTHEON ESIR

ESIR modul PANTHEON Web Light rešenja

WL PANTHEON ESIR je softverska komponenta (modul) PANTHEON Web Light rešenja koja komunicira sa Procesorom Fiskalnih Računa (PFR) i predstavlja deo EFU (Elektronskog Fiskalnog Uređaja).