Kako do fondova za nabavku i implementaciju PANTHEON-a?

Novosti, Online seminar

VIDEO SNIMAK

Na PANTHEON konferenciji naš dragi prijatelj Dejan Tonić iz EBRD-a predstavio nam je program Saveta za mala i srednja preduzeća, ali i praktične primere projekata digitalizacije u poslovanju i konsaltingu:

  • O programu Saveta za mala i srednja preduzeća EBRD
  • Aktivnosti programa, kriterijumi i procedure
  • Rad sa domaćim konsultantima i međunarnodnim savetnicima
  • Digitalna rešenja za klijente i konsultante

Popunite kontakt formu i preuzmite video snimak!

X