Tehnički detalji Računovodstva u oblaku

Za hosting ne treba sopstveni namenski server

Svrha hostinga jeste, da i mala preduzeća i računovodstveni servisi imaju pristup do savremenih poslovnih programskih rešenja.
Mnoga mala preduzeća ne mogu priuštiti investicije, koje su danas potrebne za ulazak u svet savremenog poslovanja – troškovi su jednostavno previsoki. Zbog toga mnoga preduzeća ostaju bez odgovarajuće poslovne programske opreme ili izaberu program lošijeg kvaliteta koji ne zadovoljava njihove potrebe.

Napredak internet tehnologije i brz rast procesnih kapaciteta, omogućile su nastanak data centara, koji se bavi isključivo informacionim tehnologijama. Tako korisnici mogu povoljno iznajmiti npr. server podataka koji bi ih inače koštao mnogo.

PANTHEON Gostovanje - shema

Korisnici PANTHEON hostinga tako dobijaju najbolje iz oba sveta. Data centri nude najam vrhunske računarske opreme. Datalab iznamljuje poslovni informacioni sistem PANTHEON. Korisniku je potrebno samo korisničko ime i lozinka za prijavljivanje u sistem – sve ostalo je već pripremljeno i uključeno u cenu.
Dodatna prednost hostinga jeste, da do istih podataka (koji su na istom serveru) može istovremeno pristupiti i računovodstveni servis i njegov klijent pa se na taj način smanjuju troškovi.

Sistem hostinga nije internet aplikacija

Sistem mrežnog hostinga ne sme se mešati sa aplikacijama, koje rade u internet pretraživačima.

Internet hosting radi po principu SaaS (Software as a service), gde korisnik preko interneta ima samo pristup programu PANTHEON. Internet je na taj način samo put za prenos podataka, pa je program podešen u data centru – korisnik se prijavi i radi preko interneta na PANTHEON-u. Funkcionalnosti PANTHEON-a ostaju iste i nisu ograničeni ni na koji način – razlika je samo u tome, da na klasičan način korisnik upisuje podatke u PANTHEON, instaliran na svom računaru, a u hosting sistemu preko interneta unosi podatke u PANTHEON, koji se nalaze u data centru.

Hosting sistem je pouzdan i nudi više funkcionalnosti. Nedavno smo naime videli porast takvih brzih rešenja, koji nude pojednostavljen rad u internet pretraživačima. Ipak je potrebno znati, da internet pretraživači (browser) nisu operacioni sistem i stvari kao što su (e-bankarstvo, bar-kod skeneri, oblikovači ispisa) unutar internet pretraživača ne rade ili rade znatno manje u klasičnim aplikacijama. Pretraživači su namenjeni za pregled internet strana, a ne za vođenje preduzeća! To je i glavni razlog, da je PANTHEON dostupan preko interneta, ali deluje kao samostalna aplikacija – sigurno i bezbedno.

Hosting u četiri koraka:

  1. Korisnik pošalje prijavu na Datalab, koji ga poveže sa data centrom
  2. Datalab se pobrine za postojećeg PANTHEON korisnika.
  3. Korisnik prenese svoje podatke u bazu data centra.
  4. Korisnik može odmah početi sa radom.

Sigurno i bezbedno

Bezbednost podataka je od ključnog značaja za uspešno poslovanje – izgubljeni ili ukradeni podaci za preduzeće mogu značiti gubitak profita, tužbe od strane klijenata ili kraj preduzeća. Korisnici PANTHEON hostinga zbog toga dobijaju najviši stepen zaštite i sigurnost podataka u radu s podacima.
Data centri, u kojima se čuvaju podaci su bezbedno zaštićeni, koristeći vrhunski firewall i enkripciju podataka. Na ovaj način pružamo svim našim korisnicima odgovarajuću bezbednost i diskretnost u radu.

E – arhiva i sigurnosne kopije

Vredni podaci preduzeća često su žrtve nesreća, koje prouzrokuju ”više sile” (najčešći uzrok za izgubljene podatke je udar od groma). Ovakve nesreće je moguće sprečiti redovnim arhiviranjem i izradom sigurnosnih kopija, odnosno backup-ova. To je razlog , da provajderi PANTHEON Hostinga veoma dobro brinu o tom delu.

U PANTHEON hostingu se sigurnosne kopije baze podataka kreiraju najmanje jednom dnevno. Korisnik dobija sve rezervne kopije koje su kreirane u poslednjih 14 dana. Korisnik tako može u svakom trenutku da zahteva izradu sigurnosne kopije na DVD, ukoliko želi da ima i fizički izvod baze podataka za svoju arhivu.

Ceo e-arhiv sistem je već predefinisan i konfigurisan za potrebe korisnika – za siguran i pregledan elektronski arhiv, potreban je samo skener.

Sigurnosni standardi i enkripcija podataka

Podaci naših hosting korisnika se nalaze u sigurnim data centrima, koji su sertifikovani u skladu sa međunarodnim standardima bezbednosti. Ovo uključuje i uništavanje podataka od strane hakera (firewall, upotreba enkripcijskog protokola, itd) kao i zaštite od nepogoda (zemljotres, požar, itd).

Da ne bi došlo do otkrivanja podataka na putu između vašeg računara i data centra, komunikacija između PANTHEON-a i servera je kriptovan sa SSL (Secure Socket Layer) veza koristi najmoćnije algoritme i obično se koristi kada su bezbedni od prenosa na internet do čuvanja u data centru.

Pozovite nas (011) 404 8604

Pozovite nas da zajedno izaberemo odgovarajuće rešenje za optimizaciju poslovnih procesa u vašem preduzeću!

X