BESPLATAN ONLINE SEMINAR

Zar ćete stvarno novu PDV prijavu popunjavati ručno?!

Na BESPLATNOM internet seminaru pogledajte:

  • Kako knjigovodstveni program može zaista da automatizuje izradu nove P​​DV prijave sa svim potrebnim evidencijama
  • Koliko se ručni unos može izbeći unapred definisanim podešavanjima programa
  • Zašto je važno da program može podržati više nivoa ukrštanja podataka da bi se nove PDV evidencije automatski popunjavale
X