BESPLATAN ONLINE SEMINAR

Umetnost preknjižavanja poreza i doprinosa

3
октобар
2017

Slobodan Nemčev, saradnik Datalaba, vlasnik i osnivač agencije Sine qua non consulting, pokazaće na besplatnom internet seminaru kada i kako se najefikasnije koristi preknjižavanje poreza i doprinosa.

  • Kako preknjižavati pogrešno uplaćene i knjižene javne prihode?
  • Zašto se javlja potreba za preknjižavanjem taksi, poreza, naknada…?
  • Šta je sa dokumentacijom?
  • Primeri iz prakse
X