BESPLATAN ONLINE SEMINAR

Koje izveštaje treba da prate preduzetnici?

Potpunu kontrolu poslovanja možemo imati samo ukoliko imamo uvid u prave izveštaje. Pridružite nam se na besplatnom online seminaru na kome ćemo pričati o tome kako da pratite:

  • dužnike i Vaš dug prema dobavljačima,
  • troškove (operativni i materijalni troškovi, obaveze prema državi..),
  • profit – razliku između prihoda i rashoda,
  • rast prodaje,
  • stanje zaliha,
  • likvidnost – stanje na računu.
X