BESPLATAN ONLINE SEMINAR

Kako preduzeća od 01. oktobra mogu bez pečata u banku

19
септембар
2017

Ivana Cvetković, konsultant za informacione tehnologije u knjigovodstvu Datalab SR, je na besplatnom internet seminaru pokazala koje su to prednosti sprovođenja uredbe NBS o prestanku upotrebe pečata u platnom prometu. Kao zaključak ovog internet seminara, izdvajamo nekoliko ključnih informacija i dodatnih materijala:

  • više nije propisana obaveza upotrebe pečata za pravna lica i preduzetnike u oblasti platnog prometa (dinarksog i deviznog)
  • počev od 01.10.2017. postojeći klijenti mogu da podnesu pisani Zahtev banci, u kojem se izjašnjavaju da više neće koristiti pečat u oblasti platnog prometa
  • poslovne banke su slobodne da pripreme svoj oblik i sadržaj Zahteva. Primer Zahteva banci možete preuzeti na internetu.
  • nije obavezno da Zahtev bude overen pečatom
  • ukoliko postojeći klijent odluči da ne koristi više pečat u platnom prometu, potrebno je da pored popunjenog Zahteva dostavi banci i novi Karton deponovanih potpisa, bez pečata
  • navedene promene odnose se samo na oblast platnog prometa – otvaranje računa i ispostavljanje naloga za plaćanje, dok za sve ostale poslove – uključujući i kreditne, upotreba pečata ostaje na snazi.
X