BESPLATAN ONLINE SEMINAR

Kako obračunati plate na vreme, bez glavobolje?

Pogledajte online seminar i saznajte kako:

  • da osigurate da su sve procedure u skladu sa zakonom,
  • da olakšate rad i skratite vreme koje Vam je potrebno da pripremite plate i zakonske forme,
  • na jednostavan način izvozite podatke i šaljete ih u elektronskoj formi,
  • sa predefinisanim šifrantima brže i transparentnije obračunate plate,
  • jednostavno plaćate sve doprinose za zaposlene kao i porez,
  • izvozite ispise i izveštaje na jeziku matičnog preduzeća (npr. eng, sl,).
X