Cloud vs Web vs Desktop ERP – sličnosti i razlike

дец 11, 2019 | Blog RS, Novosti

Danas često čujemo termine kao što u Cloud ERP, Web ERP, Desktop ERP. Često se ovi termini koriste za sve i svašta, a ne retko i pogrešno.

Zato smo se odlučili da malo pojasnimo ove termine kako bismo približili ovu problematiku ljudima koji nisu profesionalci u oblasti poslovnog softvera i informacionim tehnologijama.

Podsetnik: Šta je Cloud?

Računarstvo u oblaku (eng. Cloud computing) je model koji omogućava da se na zahtev dobije pristup deljenim elastičnim (to znači da se mogu po potrebi skalirati) računarskim resursima putem interneta (javni cloud) ili virtualne privatne mreže (privatni cloud), a bez potrebe za intervencijom provajdera servisa.

Kompletnu definiciju možete pronaći OVDE.

U ovoj definiciji krije se nekoliko osnovnih karakteristika Cloud rešenja: servis se pruža na zahtev korisnika („samousluživanje“), servisu se pristupa putem interneta, angažovanje i raspodela resursa „oblaka“ se prilagođava potrebama korisnika, moguće je meriti korišćenje servisa.

Poređenje sa poznatim email cloud servisom

Na primer, Gmail je cloud email servis. Gmail-u možete pristupiti putem web browser-a (Chrome, Firefox,…), a možete i putem desktop aplikacije kao što je Thudnerbird ili Outlook. Dakle, gmail je cloud servis sa svom pripadajućom infrastrukturom, a klijenti odnosno način na koji se pristupa mogu biti i desktop i web. To je suština.

Slično je i sa Cloud ERP-om!

O čemu se zapravo radi?

Cloud ERP podrazumeva način na koji se ERP sistem „isporučuje“ korisniku i to u smislu hardversko-softverske infrastrukture. Dakle Cloud ERP nema nikakve veze sa načinom na koji se tom ERP sistemu pristupa, a koji može biti i Desktop (tzv. Fat client) aplikacija i Web (tzv. Thin client) aplikacija.

Sa druge strane, ono što je bitno za Cloud ERP je da je cela infrastruktura na strani provajdera. Odnosno servere, diskove, mrežne resurse, baze podataka, licence i sl obezbeđuje cloud provajder, dok korisnik samo pristupa putem svog računara Cloud ERP sistemu.

Web ERP podrazumeva način pristupa ERP sistemu. U tom svetlu više ima smisla porediti Desktop ERP naspram Web ERP-a jer su oba načini pristupa.

Šta je suština Cloud ERP-a?

Suština je u načinu isporuke, a ne u načinu pristupa. Odnosno, ključ je u tome da krajnji korisnik dobija ERP rešenje za određenu mesečnu nadoknadu nezavisno od načina pristupa (Desktop ili Web klijent).

Cloud ERP

Dakle, kod Cloud ERP-a se infrastruktura (čitaj hardver, sistemski softver, baza podataka i sl.) nalaze kod provajdera i korisnik o tome ne brine uopšte. O tome brine provajder. Cloud ERP može imati i Desktop i Web klijente za pristup Cloud ERP-u. Što se troškova tiče. Korisnika Cloud ERP-a nema nikakvih troškova hardvera i softvera (sem računara kojim pristupa Cloud ERP rešenju), a sve je regulisano mesečnom, kvartalnom ili godišnjom pretplatom. Dakle, nema inicijalnog troškova licenci, a nema ni troškova nadogradnje odnosno novih verzija jer su i one uključene u pretplatu. Standardni troškovi implementacije i podrške postoje, ali to je već pitanje stepena prilagođavanja poslovanju krajnjeg korisnika. Ono što je dobro jeste da je često osnovna sistemska podrška uključena u cenu paketa jer jednostavno zato što Cloud ERP mora da radi stalno, te je tako u interesu provajdera da sistem održava u radnom stanju 24/7 te ono što bi inače korisnik sam morao da održava. Cloud ERP je idealan za mikro, mala i srednja preduzeća kojima je fokus na nižim troškovima početka.

Web i Desktop ERP

Ono što važi za Cloud ERP ne mora da važi za Desktop i Web ERP-ove. Kako je reč o načinu pristupa, a ne o tipu servisa, onda je postavka celog sistema na krajnjem korisniku. Odnosno, krajnji korisnik može postaviti infrastrukturu kod sebe na lokaciji ili na nekom iznajmljenom serveru. Dakle, svi troškovi padaju na teret krajnjeg korisnika, a samim tim i odgovornost za održavanje sistema u operativnom (radnom) stanju. To znači da nadogradnje servera, baze podataka, operativnih sistema, sigurnosnih zakrpa i svega ostalog korisnik mora sam da radi. Takođe, sa aspekta troškova, cena licenci može biti jednokratni trošak ako je u pitanju kupovina (mada i ovde ima varijanti sa pretplatom), a nadogradnja se plaća godišnje u zavisnosti vrednosti licenci i to iznosi 15 – 25% godišnje.

Sa druge strane kada je cela postavka kod krajnjeg korisnika, korisnik ima potpunu kontrolu nad sistemom i mogućnosti proširenja i integracije sa drugim rešenjima su veća, ali po cenu velikog nivoa znanja za održavanje celog sistema.

Brzi pregled i poređenje

U tabeli ispod naveli smo kraći pregled ključnih parametara sličnosti i razlika Cloud ERP i Desktop i Web ERP-ova.

Parametar

Cloud ERP

Web ERP

Desktop ERP

Lokacija infrastrukture (hardver/softver)

Server i baza podataka kod provajdera

Server i baza podataka kod klijenta ili na iznajmljenom serveru

Server i baza podataka kod klijenta ili na iznajmljenom serveru

Klijent – način pristupa sistemu

Desktop klijent

Web klijent

Web klijent

Desktop klijent

Troškovi hardvera i softvera (server, baza podataka,…)

Nema

Zavisi od postavke

Zavisi od postavke

Troškovi licenci

Mesečna/kvartalna godišnja pretplata (zavisi od

Mogu biti pretplata ili jednokratni trošak nabavke licenci

Mogu biti pretplata ili jednokratni trošak nabavke licenci

Troškovi implementacije

Jednokratno

Jednokratno

Jednokratno

Troškovi nadogradnje novih verzija

Uključeno u pretplatu

% od vrednosti licenci ako je kupovina

% od vrednosti licenci ako je kupovina

Troškovi podrške

Osnovna podrška uračunata u cenu pretplate

Napredna podrška se uglavnom dodatno naplaćuje

Podrška se posebno naplaćuje

Podrška se posebno naplaćuje

Kome je namenjeno?

Mikro, mala i srednja preduzeća

Mala i srednja preduzeća

Mala, srednja i velika preduzeća

Prilagođavanje potrebama klijenta

Moguća prilagođavanja

Moguća prilagođavanja

Moguća prilagođavanja

Skalabilnost

Da

Da

Da

 

Za kraj

Porediti Cloud ERP i Desktop i Web ERP je kao porediti babe i žabe. Nije isto. Cloud ERP je servis koji korisnik iznajmljuje od provajdera sa svim osobinama Cloud-a navedenim iznad, a Desktop i Web ERP su načini pristupa. I jedno i drugo može biti Cloud. Šta ćete odabrati zavisi isključivo od vaših potreba. Datalab PANTHEON se može naći i u jednoj i u drugoj varijanti, a uskoro se očekuje i potpuno funkcionalan Web klijent.

 

untitleddatalabDatalab tim

Simboličnim potpisom želimo da obuhvatimo sve pojedince, zaposlene, saradnike, partnere i korisnike sa kojima svakodnevno učimo, stičemo i razmenjujemo iskustvo, znanje, probleme i rešenja. Bez svih zajedno svega ovoga ne bi bilo. Čitajte nas redovno i javite koje vas teme i informacije zanimaju! Jer danas više nego ikad važi: kad imaš informaciju, imaš moć. Ekipa Datalaba svoje znanje deli sa vama! Podelite dalje…

X