,

Rad od kuće postaje nova realnost – koji alati su potrebni svakom preduzeću?

21 Jul 2020

Stručnjaci kažu da su globalne krize katalizator promena u društvu. Stoga se i dalje suočavamo sa pitanjem: da li je naš način obavljanja poslova optimalan za vremena u kojima živimo? Da li bi rad od kuće mogao biti nova realnost, ako ne za većinu, bar za deo stanovništva?

Ono što je ovih dana samo „privremeni rad od kuće“ moglo bi se pretvoriti u dugoročni način obavljanja poslova.

Moramo promeniti način razmišljanja

Da bismo istinski primenjivali kulturu rada od kuće, i pojedinci i preduzeća treba najpre da prihvate ovu ideju. Ovde se ne radi samo o sposobnosti pojedinca da koristi digitalne alate i njegovoj  samodisciplini da radi od kuće, već o celokupnom aspektu organizacije preduzeća. Digitalni alati postoje. Želja da se rad od kuće uvede u što veći broj preduzeća takođe. Tek kada te dve stvari budu strukturno i sveobuhvatno regulisane, i sa pravnog i sa komunikacijskog i sa tehnološkog aspekta, kompanije mogu uvesti „rad od kuće“ kao stalnu praksu.

Da li će vaše preduzeće neometano poslovati ukoliko zaposleni nisu na svom radnom mestu?

Osnova za uspešnu implementaciju rada od kuće leži u razmišljanju »mindsetu«  kompanije i zaposlenih, kao i u IT rešenjima koja omogućavaju da više pojedinaca ima pristup istoj bazi podataka bez obzira gde se nalazili.

Poslovno informacioni sistem u oblaku to omogućava. Podaci se čuvaju u jednoj centralnoj tački i možete imati koliko god vam je potrebno pristupa. Ukoliko radite od kuće, zaposleni mogu lako pregledati račune, narudžbenice, zalihe itd, a da ne napuštaju svoj dom. Uz pomoć poslovnog programa u oblaku, pregled poslovanja je dostupan na samo jedan klik, što vam daje veliku fleksibilnost. Razmena dokumenata je sigurna i jednostavna.

Da li ste spremni za POTPUNO digitalno poslovanje?

Ako je poslovni program mozak preduzeća, dokumenti i informacije su njegova krv koja mora neprekidno da cirkuliše kako bi celo „telo“ tj. kompanija mogla normalno da posluje. U slučaju digitalizovanog poslovanja bez papira, svi uključeni dokumenti moraju se prenositi digitalnim kanalima koji se pretaču u poslovno informacioni sistem kompanije.

Činjenica je da bez uspostavljenog sistema za automatizaciju, upravljanje i organizaciju dokumenata nećete biti u mogućnosti da u potpunosti iskoristite informacije koje se nalaze u tim dokumentima. U organizaciji dokumenata koji su ranije cirkulisali kroz kompaniju u fizičkom obliku i koji su sada dostupni u elektronskom obliku, nam je od velike pomoći usluga eDokumentacije tj. DMSa.

Štaviše, ukoliko želite fizičke dokumente da pretvorite u elektronski format, tehnologija vam takođe olakšava posao – usluga eKnjiženje omogućava da uz pomoć OCR tehnologije (optičko prepoznavanje znakova) program pročita dokumenta i pretvori ih u elektronski oblik. Sa ovim oblikom nestaju sve komplikacije povezane sa prekucanjem, prenošenjem dokumenta od osobe A do osobe B, slanjem pošte i sl.

Šta nam donosi nova digitalna kultura rada?

Razumljivo je da se kontakt među ljudima ne može potpuno eliminisati, ali moguće je transformisati način vođenja poslovanja u preduzeću u duhu digitalizacije. Tehnološka rešenja postoje i omogućavaju je.

Pitanje je da li ih vaša kompanija koristi. Da li je vaša poslovna infrastruktura spremna? Da li vaš poslovno informacioni sistem to dozvoljava i da li imate uspostavljene radne procese i prakse sa kojima rad neometano teće, čak i ako niste fizički prisutni u kancelariji.

Održavanje statusa quo u doba digitalizacije više nije opcija. Prilagođavanje i usvajanje novog načina rada i digitalni načini poslovanja jedine su razumne odluke.

Da li ste spremni da rad od kuće i digitalizacija postanu vaša svakodnevica?

Više o tome kako do besplatnog poslovnog programa i alata za digitalizaciju poslovanja možete pronaći na >>LINKU.

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X