Kome treba ERP? Analiza kompanija po veličini

31 окт 2016

Kompanija 21-og veka. Poslodavac iz 20-tog? Ne ide. Svet se menja, to već svi znaju, ali koliko brzo i na koju stranu će otići to je za sada velika misterija. Cloud, sigurnost, privatnost, IoT (Internet of Things, ERP, CRM ili nešto skroz različito?

Za ovaj blog post pitanje na koje ćemo pokušati da damo odgovor je pitanje koje se često čuje tokom razgovora i sa kolegama i sa partnerima i sa korisnicima. Kome treba ERP?

ERP definicija

Ako pođemo od same definicije ERP-a koja kaže da je ERP (eng. skr. Enterprise Resource Planning) proces upravljanja i planiranja poslovnim resursima, videćemo da ERP nije samo softversko rešenje. ERP je PROCES koji je najčešće podržan nekim SOFTVERSKIM rešenjem.

Dakle, kratak odgovor glasi: ERP kao proces treba svima. ERP kao specifično rešenje (i koje?) bi takođe trebalo svima, sa tom napomenom da je tu veoma važno ispratiti koje rešenje je najbolje za vašu kompaniju. I tu je važno razmotriti sopstvene potrebe, zahteve,  veličinu kompanije, broj korisnika, kompleksnost sistema, kao i, naravno, ukupnu cenu nabavke, implementacije i korišćenja jednog takvog softverskog sistema (eng. skr. TCO – Total Cost of Ownership).

EU klasifikacija kompanija – standard koga svi pratimo

Kada govorimo o veličini kompanija, veoma je važno uzeti u obzir neku osnovnu kategorizaciju kompanija. Ako pogledamo EU klasifikaciju i statistiku možemo videti da se kompanije svrstavaju u 4 osnovne kategorije (po broju zaposlenih):

  1. Ispod 10 zaposlenih – MIKRO kompanije
  2. Od 10 do 49 zaposlenih – MALE kompanije
  3. Od 49 do 249 zaposlenih – SREDNJE kompanije
  4. Preko 250 zaposlenih – VELIKE kompanije

U regionu je usvojena ista klasifikacija po broju zaposlenih.

Zašto je važan broj zaposlenih kao kriterijum veličine?

Vrlo jednostavno, ljudi koriste programe. Broj ljudi koji su uključeni u poslovne procese verovatno će u nekom periodu možda imati potrebu da koriste ERP rešenje. Zbog toga, kada se razmišlja o broju licenci, broju korisnika, veličina kompanije u skladu sa brojem potencijalnh korisnika sistema ima smisla da se uzme broj zaposlenih.

Hajde sada da vidimo šta kome možda treba.

Izaberite rešenje po svojoj meri!

Multinacionalne korporacije

Najveće na svetu. Vrlo jasno, razumljivo i jednostavno. Ako niste na Fortune 500 listi niste među najvećima…

Ove kompanije imaju veoma veliki broj korisnika ERP softvera (60-1000+) sa preko 2000 zaposlenih. Prihodi su najčešće visoki, a idu preko 250M eura.

Izazovi su razni. Razuđeno poslovanje, države, regije, kontinenti. Ko zna koliko zakonskih regulativa, lokalnih, regionalnih, globalnih, povezivanje u jedan sistem, izveštavanje, integracija, lokalni sistemi… i ko zna šta sve još. Problemi koje ove kompanije imaju nisu suštinski u njihovoj kompleksnosti , već u njihovom obimu. Ogromna količina ljudi, dokumenata, podataka. Obrađivati toliku količinu podataka u smislene informacije na tolikom obimu i skali zaista zahteva mnogo više od softvera.

Da li ovim kompanijama treba ERP? Svakako! I ne samo ERP. Verovatno im treba još mnogo stvari, ali za ove kompanije ne postoji dilema. ERP je temelj za njihovo poslovanje.

Velike kompanije

U ovu grupu spadaju kompanije sa više od 250 zaposlenih koje takođe mogu poslovati u više zemalja i na više tržišta, ali ne spadaju u multinacionalke odnosno globalne kompanije.

Izazovi su veoma nalik onima koje imaju multinacionalke, ali na manjoj razini. Više lokacija, više država, sinhronizacija podataka, ljudi, procesa i aktivnosti. Praćenje realizacije, kriterijumi, centralizovano izveštavanje, planiranje i mnogo toga još. Najčešće je tu i neka proizvodnja, distribucija, te partnersko-distributivna mreža, pa rabati, popusti, statusi, isporuke,… Skoro iste aktivnosti kao i multinacionalke, samo sa verovatno mnogo manje resursa (ljudi, vremena, novca).

Da li velika preduzeća imaju potrebe za ERP rešenjima? Da, naravno. Ako žele da imaju centralizovano upravljanje kompanijom, potrebno je da imaju i centralizovano upravljanje informacijama.

Srednje kompanije

Ako ste srednje preduzeće, verovatno ste već iskusili prednosti i mane sredine. Preveliki da može da se radi kao kada ste bili mali, a premali da uvedete sve lepote sistema velikih preduzeća. Srednja preduzeća su ona koja rastu i razvijaju se i već su «prošla sve dečje bolesti» i sada su u fazi stabilnosti rasta i razvoja. Da se ne ponavljamo previše, izazovi su veoma nalik izazovima velikih, ali sa još manje resursa. Ipak, za razliku od malih, finansije su stabilne, procesi i procedure postoje.

Za ove kompanije ERP je veoma bitan i on pomaže da se potvrde, unaprede i rafiniraju već utvrđeni procesi koji rade, inače firma ne bi ni postala srednja preduzeća. Ukupni troškovi posedovanja ERP rešenja su bitni za kompanije ove veličine, zbog ograničenih resursa.

Male kompanije

Najveći broj kompanija, po svim kriterijumima, svetskim, regionalnim i lokalnim, spada u ovu kategoriju. Evropska statistika kaže da zajedno male i srednje kompanije čine 99,8% ukupnog broja kompanija koje posluju na teritoriji EU. Od toga male dominiraju.

Za ove kompanije ERP je i proces i softver. Veoma važno je da, iz našeg iskustva, ove kompanije kroz implementaciju ERP softvera najčešće i implementiraju i sređuju svoje poslovne procese. To je prilika da ono što se godinama «ostavljalo po strani» sredi i unapredi. Za ove kompanije ključni kriterijum bi trebalo da bude iskustvo konsultanata za implementaciju ERP rešenja.

Mikro kompanije

(SOHO – Small Office/Home Office)

Specifična kategorija kompanija sa ispod 10 zaposlenih. To su najčešće kompanije koje tek počinju sa radom i sve je izazov: redovni kupci, stabilan priliv, finansijska stabilnost, procedure, procesi, organizacija. Ove kompanije su još uvek nedovoljno organizovane, strukturirane, sa relativno labavim lancem upravljanja i preklapajućim odgovornostima pojedinaca. Najčešće je vlasnik i direktor «glavni i odgovorni» za sve što se u kompaniji dešava.

I ove kompanije mogu razmišljati o ERP rešenjima, ali svakako ne bi trebalo da razmišljaju komplikovanim, složenim i skupim rešenjima. Za ovaj tip kompanija najbolje je da gledaju u smeru rešenja koje je skalabilno u smislu da ima mogućnost da raste i da se razvija u skladu sa rastom i razvojem kompanije.

Kome treba ERP, na kraju?

Kako sveobuhvatan sistem za upravljanje kompanijom, ERP je izgleda potreban svude gde: a) imamo Enterprise (u našem prevodu – preduzeće nevezano za veličinu), resurse (mašine, alate, računare, ljude, znanje, kapital,…) i potrebu za njihovim planiranjem i upravljanjem. Po definiciji ERP treba svima.

Šta vi mislite?

Poslovni program, prilagođen za jednostavno vođenje malih preduzeća.

 

Rešenje za lakši rad za blagajne i maloprodaju.

 

 

Stabilan, pouzdan i zakonski usklađen za računovodstvene servise.

 

Nadzor i upravljanje svih proizvodnih procesa od planiranja do proizvoda.

 

 

Odlično prilagođen vašim poslovnim potrebama, dugoročno potpuno stabilan.

 

Program, koji uvažava posebne odredbe za pravna lica javnog sektora.

 

untitleddatalabDatalab tim

Simboličnim potpisom želimo da obuhvatimo sve pojedince, zaposlene, saradnike, partnere i korisnike sa kojima svakodnevno učimo, stičemo i razmenjujemo iskustvo, znanje, probleme i rešenja. Bez svih zajednosvega ovoga ne bi bilo. Čitajte nas redovno i javite koje vas teme i informacije zanimaju! Jer danas više nego ikad važi: kad imaš informaciju, imaš moć. Ekipa Datalaba svoje znanje deli s vama! Podelite dalje…

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X