, ,

Ko će sve morati da uvede izdavanje fiskalnog računa od 2022. godine?

8 Sep 2021

Elektronska fiskalizacija u Srbiji je tema koja je postala aktivna u aprilu 2021. godine. Naime, Vlada Republike Srbije donela je dve nove uredbe koje se tiču fiskalizacije. Jedna je vezana za donošenje odluke o tome koje će sve delatnosti morati da uvedu izdavanje fiskalnih računa tokom sledeće godine, a druga uredba vezana je za način izdavanja računa, koji je sada pojednostavljen i nudi vam izbor više mogućnosti.

Novi model fiskalizacije počeće da se primenjuje od 1. maja 2022. godine, što znači da ćemo već za par meseci videti na delu promene koje ove dve uredbe nose sa sobom. Nove uredbe praktično uključuju gotovo sve delatnosti gde se vrši promet dobara ili usluga na malo, kako bi se bolje kontrolisao tok novca i sama ekonomija, jer će njima biti uključen u proces fiskalizacije najširi krug preduzetnika koji posluju u našoj državi.

Ovaj novi model podrazumeva da je poreski obveznik u obavezi da evidentira svaki ostvareni promet na malo, bez obzira na to kako je to plaćeno, da li gotovinom, čekom, platnom karticom ili na neki drugi način. Vlada Republike Srbije je zadržala pravo da odluči da li će neka delatnost imati obavezu evidentiranja prometa ili ne. Ono što je bitno napomenuti jeste da nove uredbe ne prave razliku između toga na koji način je obveznik fiskalizacije oporezovan, nebitno da li je u pitanju PDV sistem, ili preduzetnik paušalac, što nas dovodi do zaključka da su sada mnoge paušalne delatnosti obuhvaćene novim sistemom fiskalizacije.

Šta ove nove uredbe znače za preduzetnike?

Većina preduzetnika koji do sada nisu imali obavezu da izdaju fiskalne računa, to će sada morati da čine. S obzirom da je lista izuzetih delatnosti do sada bila velika, većina njih se po novoj uredbi našla na listi onih delatnosti kod kojih će od sledeće godine biti uvedena elektronska fiskalizacija. To su između ostalog sledeće privredne grane:

 1. Promet na malo putem interneta – 47.91
 2. Prevoz putnika i tereta – 49.10, 49.20, 49.39, 49.41, 49.42, 50.30, 50.40, 51.10, 51.21
 3. Kurirske usluge – 53.20
 4. Studentski i đački domovi – 55.90
 5. Bioskopi – 59.14
 6. Usluge čišćenja – 85.8
 7. Popravke obuće, satova, nakita i sl. – 95.23
 8. Sve delatnosti u okviru oblasti 90
 9. Prodaja putem automata – u okviru šifre 47.99

Nova uredba praktično počinje da reguliše rad većine onih preduzetnika i fizičkih lica koji obavljaju neke delatnosti i imaju prihode od njih. Ovo prvenstveno znači jedan veliki namet u startu, a to je kupovina fiskalnog uređaja sertifikovanog za izdavanje fiskalnih računa, kao i fiskalnog repromaterijala.

Međutim, Uredba o elementima elektronskih fiskalnih uređaja pokazuje nam naznake da će preduzetnici ipak moći da prođu jeftinije, bez fizičkog fiskalnog uređaja, jer će izdavanje fiskalnih računa po sadašnjim normama moći da se izdaje putem bilo kog android uređaja, a da se štampa na bilo kom štampaču. To bi umogome olakšalo uvođenje nove elektronske fiskalizacije, a svim novim obveznicima koji su dužni da uvedu izdavanje računa smanjilo troškove.

Koje delatnosti će dobiti obavezu izdavanja fiskalnog računa?

Mnoge delatnosti koje do sada tradicionalno nisu bile fiskalno regulisane, sada će to postati. Na toj listi našlo se većina preduzetničkih delatnosti, i to:

 1. Građevinske usluge;
 2. Održavanje i popravka motornih vozila;
 3. Fotografske usluge;
 4. Usluge održavanja objekta i okoline;
 5. Usluge popravke računara, kućnih aparata, nameštaja i sl;
 6. Hemijsko čišćenje;
 7. Frizerski i kozmetički saloni

Usluge i delatnosti koje će biti izuzete ovom novom uredbom su:

 1. Prodaja sopstvenih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima, i to fizička lica koji imaju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koja služi za snabdevanje potrošača;
 2. Usluge koje obavljaju obveznici fiskalizacije, a koji svoje račune naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (to su na primer: grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i sl.)

Ako uporedimo trenutni zakon sa ovim novim uredbama, dolazimo do zaključka da će pored već navedenih delatnosti, još dve biti uvrštene u obavezu izdavanja fiskalnog računa, a to prema važećem zakonu nisu bile:

 1. Preduzetnik poljoprivrednik (to je svako fizičko lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a obveznik je poreza po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva, koje vodi poslovne knjige i plaća porez na prihode od samostalne delatnosti)
 2. Preduzetnik drugo lice (to je svako fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost)

Ovo praktično znači da će od 1. maja 2022. godine i fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost, kao i svaki poljoprivredni proizvođač koji vodi poslovne knjige imati obavezu da nabavi elektronski fiskalni uređaj i da registruje svaki promet dobara ili usluga.

Kako će sve to da izgleda u praksi?

Novi elektronski fiskalni uređaji vršiće izdavanje fiskalnih računa u štampanoj formi, osim kada je u pitanju promet na malo putem interneta, kada će se fiskalni račun izdavati isključivo u elektronskom formatu. Za sve ostale delatnosti, preduzetnici će biti u obavezi da ih izdaju štampanim putem.

Po Uredbi o elementima elektronskih fiskalnih uređaja, kao što smo već naveli, postoji mogućnost da će izdavaoci računa moći da ih izdaju putem android pametnih telefona ili svog računara, a biće im potreban softver za izdavanje računa i odgovarajući fiskalni uređaj koji je odobren od strane Poreske uprave Srbije.

Na koji način će se sprovoditi kontrola i sistem kažnjavanja za nepoštovanje odredbi?

Vršenje kontrole biće olakšano svim licima koja se bave ovim poslom, jer će uz pomoć Sistema za upravljanje fiskalizacijom Poreska uprava automatski moći da obustavi rad elektronskog fiskalnog uređaja, kao i da ga ponovo uvede u upotrebu.

Svi elektronski fiskalni uređaji biće povezani putem bezbednosnog elementa sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, što će omogućavati brzi prenos podataka, kao i primanje komandi iz ovog sistema. Ovaj sistem može da automatski obustavi rad elektronskog uređaja zbog sledećih događaja:

 1. Prijave zloupotrebe;
 2. Značajne greške u komunikaciji sa SUF-om (kvar, nedostatak u softveru, nedostatak protokola itd)
 3. Kada obveznik fiskalizacije ne dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim računima;
 4. Kada se obveznik briše iz registra APR-a.

Kako je ovo rešeno u zemljama okruženja?

Fiskalizacija najšireg obima, kada su u pitanju mali preduzetnici i svi oni koji se bave prometom dobara i usluga na malo, uglavnom je rešena početkom 2021. godine. Tako je Hrvatska uvela od 1. januara 2021. godine novi zakon kojim se u proces fiskalizacije uvode i samouslužne radnje, automati, kafemati, uslužne perionice itd. Iako je zakon donet još 2018. godine, Hrvatska Vlada je odlučila u periodu koronavirusa da pooštri sprovođenje ovih odredbi, kako bi se one ubuduće poštovale. Za delatnosti koje se sada uvode u Srbiji, fiskalizacija za njih u Hrvatskoj postoji još od 2013. godine, za frizere, automehaničare, druga slobodna zanimanja, lekare, sportiste itd.

Crna Gora je planirala da do 1. januara 2021. godine uvede elektronsku fiskalizaciju, međutim, to im nije pošlo za rukom kako je planirano, pa je proces pomeren do kraja maja ove godine. Sada je situacija drugačija, pa su mnogi proizvođači, kako uređaja, tako i softvera slobodni da naprave ponudu za korisnike i prilagode je novom zakonu. Novim uredbama, korisnicima je omogućen pristup kvalitetnim softverskim rešenjima, bržim načinima da regulišu promet i zadovolje zakonske obaveze, a cilj je da se na isti način reguliše i fiskalizacija u Srbiji.

Dočekajte novu primenu elektronske fiskalizacije pripremljeni i informisani

Iako januar sledeće godine deluje daleko, veoma brzo će stići, a nove uredbe počeće da se primenjuju u praksi. Informišite se na vreme, šta je to sve što će vam biti potrebno za izdavanje fiskalnih računa, kao i na koji način će ceo proces funksionisati.

Postoje softverska rešenja za izdavanje fiskalnih računa koja vam mogu značajno umanjiti inicijalne troškove, stoga nije loše razmotriti ih pre odluke o kupovini novog fiskalnog uređaja. Ako je moguće proći jeftinije i kvalitetnije, onda to svakako i treba učiniti, pogotovo u vreme epidemije kada se smanjuju troškovi koliko god je to moguće, kako bi se težak period brže prebrodio.

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X