Kako da budete plaćeni brže uz eRačun i automatizaciju

9 феб 2022

Neretko se dešava da dođe do kašnjenja kod plaćanja, pogotovo kada su u pitanju mala i srednja preduzeća. Uglavnom kao rezultat kašnjenja nastaje nepoverenje prema tom preduzeću, stvaranje loše reputacije, i opšte nezadovoljstvo u poslovanju.

Ako se vaše preduzeće našlo u sličnoj situaciji, ili jednostavno smatrate da previše vremena odlazi na fakturisanje i plaćanja, odnosno birokratski deo poslovanja, možda je pravi trenutak da razmislite o upotrebi automatizovanog sistema fakturisanja, gde se i izdavanje računa i plaćanje vrše znatno brže i pouzdanije od dosadašnje prakse. Ne samo da poboljšava protok novca u poslovanju, već se lakše prevazilaze i određene administrativne prepreke, a sve rezultuje bržim i efikasnijim plaćanjima.

Funkcionalnost plaćanja i naplate putem elektronski izdatih računa može vam pomoći u prevazilaženju frustracija koje nastaju sa administracijom prilikom plaćanja. Činjenica je da ovakvim vidom plaćanja, poslovanje postaje brže, a novac će vam biti pre dostupniji na korišćenje.

Pojednostavljivanje procesa fakturisanja robe i usluga

Do sada, bar u tradicionalnom obliku, bilo je potrebno da račun napišete u nekom programu na računaru, zatim to odštampate, stavite u kovertu, i putem pošte poslati svom klijentu fakturu. To iziskuje dosta vremena, ali pre svega i ljudske i materijalne resurse. Potrebno je trošiti štampač, vreme zaposlenih, poštanske usluge, papir, i sve to na kraju dana košta, pogotovo ako je u pitanju srednje preduzeće gde je veliki protok faktura i računa. Iako se čini kao statistička stvar, zapravo postoji mogućnost da se ne uštedi samo novac, već i vreme.

Distribucija faktura koja traje svega pola minuta

Umesto da sedite i čekate po par dana, dok pošta dostavi fakturu vašem klijentu, pa dok on to uplati, uz pomoć usluge eRačun možete u svega par koraka i manje od minuta vremena da dostavite svom klijentu račun. Ovakav vid dostave faktura donosi obostrano zadovoljstvo i interes, jer ubrzava poslovanje svih uključenih strana.

Ako su vaši zaposleni zatrpani poslom, ili jednostavno mogu da se posvete daleko korisnijim aktivnostima umesto da sede, kreiraju, štampaju i šalju račune, onda je sasvim jasno kako im se može pomoći. Usluga eRačun olakšava ceo proces, unoseći potpuno zaokruženo tehnološko rešenje u vaš sistem poslovanja.

Smanjenje broja potencijalnih grešaka

Ručno unošenje informacija i finansija u fakture i račune ume da bude frustrirajuće, pogotovo kada se radi o novcu, uplatama i isplatama. Uvek je osetljivo raditi sa novcem, jer zbog grešaka trpi i samo poslovanje. Korišćenje automatizovane usluge eRačun donosi mnogo pogodnosti, a jedna od njih je i to što se nivo potencijalnih grešaka svodi na minimum.

Plaćanje faktura se može podešavati i automatizovati, i ova funkcionalnost zapravo eliminiše mogućnost ljudske greške, jer ne morate da vodite računa o svim pojedinostima. Samim tim što eRačun obavlja celokupan proces fakturisanja, vaši zaposleni neće morati da brinu o tome da li su nešto preskočili ili pogrešili.

Bolje praćenje tokova novca i stanja finansija

Neretko se dešavaju situacije kada privrednici računaju “iz glave” finansijsko stanje u njihovim preduzećima. Dešava se i da računi ne stignu do krajnjih klijenata, da se zagube, ne budu plaćeni na vreme, pod pogrešnim pratećim pozivima na broj i slično. Kada se tako nešto desi, uglavnom sledi ručna pretraga svih izdatih faktura, datuma, iznosa i slično.

Kako se ovo ne bi dešavalo, i zaposleni ne bi gubili vreme, poslovni program i usluga eRačun vodi digitalnu evidenciju i zapise o svim izdatim računima, i svaka informacija dostupna vam je na svega par klikova udaljenosti. Jednostavnost upotrebe čini ga moćnim alatom u rukama zaposlenih, a napravljen je da zaista pomogne.

Korišćenjem automatizacije u plaćanju i kreiranju faktura, plaćanje postaje brz i lak proces za sve strane koje u njemu učestvuju. Plaćanja se rešavaju u nekoliko klikova, i eliminišu se prepreke zbog kojih bi došlo do kašnjenja u isplatama. Ovo praktično znači da nema više neprijatnih razgovora sa klijentima o tome zbog koga, odnosno čega je nastao problem, jer problema više neće biti.

Zbog automatizovanog procesa fakturisanja, ljudske greške i sporovi sa klijentima su svedeni na minimum. Vaši tokovi novca postaju transparentni, i možete osigurati da se sve finansije slažu i da su ažurirane u realnom vremenu, kada god vam je to potrebno.

Uprošćavanje procesa fakturisanja

Iako na prvi pogled deluje kao prosta svakodnevna aktivnost gde je potrebno malo vremena kako bi se završila, proces izdavanja faktura ima svoje faze, od kojih svaka iziskuje određeno vreme. Najpre, sledi pisanje i štampanje u papirnom obliku fakture koja treba da dođe do klijenta. Nakon toga, ide kovertiranje, odnosno priprema faktura kako bi mogla biti poslata. Treći korak predstavlja slanje fakture putem pošte, a ova faza zna da potraje i više dana, u zavisnosti od mnogo faktora na koje se ne može uticati.

Kad pošta dostavi kovertu klijentu, sledi otvaranje, sortiranje, i na kraju registracija, odnosno uplata novca. Deluje kao da može poprilično da se optimizuje ceo ovaj proces.

Kod eRačuna, stvari funkcionišu sasvim drugačije. Tu je pošiljalac, koji uz eRačun kreira račun u par minuta i putem iste ove usluge šalje fakturu klijentu. Sa druge strane je klijent, koji prima u svega nekoliko sekundi fakturu i već može da je plati. Ušteda prilikom ovakvog načina fakturisanja je ogromna, ne samo materijalno, već i finansijski, pogotovo kada se pogleda koliko je u toku meseca ili godine proces fakturisanja učestali posao zaposlenih.

Kontrola i monitoring nad potraživanjima

Iako smo se svi tokom godina navikli da koristimo registratore i klasifikovana dokumenta prilikom analize finansijskog stanja, potraživanja i izdatih računa, to može biti prošlost, jer eRačun omogućava kontrolu i monitoring nad svim izdatim računima, filtriranim po parametrim koje mu vi zadate. Kontrola je neuporedivo bolja kod digitalnog servisa kao što je eRačun u odnosu na štampanu dokumentaciju, jer nudi svestran uvid u trenutno stanje, bez da satima sedite i manuelno računate kakvo vam je stanje.

Ekološki prihvatljiv servis namenjen rešavanju stvarnih problema

Posmatrano sa strane, preduzeća na svakodnevnom nivou imaju mnogo aktivnosti koje se u dugom vremenskom periodu nisu menjale niti napredovale. Optimizacija tih procesa nije se desila na način da se poslovanje unapredi. eRačun servis predstavlja kompletno novo rešenje u oblasti brzog poslovanja, a njegovom upotrebom snižavaju se svi troškovi, od manuelnog rada do poštanskih usluga.

Izdavanje i distribucija faktura postaju zadovoljstvo, postiže se prava kontrola nad dokumentacijom, automatizuje dostava, a sve ovo je ujedno i ekološki prihvatljivo rešenje zbog svoje prirode funkcionisanja. Ako ste za transparentnost u svom poslovanju i želite kontrolu nad procesom upravljanja fakturama, eRačun predstavlja pravo rešenje koje će vas oduševiti svojim mogućnostima.

 

 

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X