Izašla je verzija PANTHEON X – 10.0.02.20.

25 Jul 2016

 

Novosti slede u nastavku:

PLATE I KADROVI

48812_Priprema za patch

ROBA

48600_Dodavanje: Dupli klik na poruku je dodat (Kreirano dugme na dokumentima narudžbine)

48724_IRIS 1005460 onemogućavanje promena na panelu Kalkulacija prodajne cene

48740_Fiskalizacija: IRIS poruka dodata na dokumente na veleprodajnim računima

48750_ Dodavanje artikala sumarno / detaljno

48760_Narudžbine za servis: Naplata

48770_Povlačenje polja, tHE_Move trigger

48786_Dodavanje – korekcije

48805_Kreiranje – korekcije

48807_Dodatna polja u tHE_MovePerInvItem

48808_Pogrešna kolona u KIR za promet sekundarnih sirovina

NOVAC

48690_Provera sume rata u proceduri za automatsko knjiženje računa

48714_Ako tip dokumenta za knjiženje nije postavljen, pozadinsko knjiženje u LT/LX bazi neće biti urađeno

48751_Novac: Autorizacije – ispravka

48801_Popunjavanje broja računa na izdate i primljene račune

48803_ Korišćenje i nomenklatura privremenih tabela u modulu Novac

48814_Potvrđeni status mora biti acStatus, ne acLocked kod knjiženja blagajne.

Više informacija (uz prethodnu prijavu) pročitajte ovde.

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X