Isplata za neiskorišćeni odmor? Samo u retkim slučajevima!

2 Aug 2023

Nadoknada za neiskorišćeni godišnji odmor je prilično retka praksa koja se primenjuje samo u retkim slučajevima. Odsustvo se obično može preneti na sledeću godinu, ali postoje posebni slučajevi kada je moguće tražiti odštetu. Međutim, važno je znati u kojim slučajevima je isplata moguća.

Svaki zaposleni ima pravo na godišnji odmor, pri čemu se broj dana odsustva utvrđuje prema radnom danu, stažu, uslovima rada, broju dece i drugim faktorima. Uobičajeno, zaposleni ima pravo na najmanje četiri nedelje odmora, odnosno 20 radnih dana.  Konkretan broj dana zavisi i od kolektivnog ugovora preduzeća.

Nadoknada za neiskorišćen odmor samo u retkim slučajevima:

Nekorišćenje godišnjeg odmora  je poseban aranžman koji se retko koristi. Uobičajeno, zaposleni odmor prenosi na sledeću godinu, ali postoje slučajevi kada može da traži naknadu. Međutim, važno je razumeti kada je to moguće.

Šta kaže zakon?

Naknada za neiskorišćeni godišnji odmor je dosta široko definisana u Zakonu o radu.  Zakon ne poznaje izjavu zaposlenog kojom bi se odrekao godišnjeg odmora, pa u tom slučaju nema pravo na novčanu naknadu. Izuzetak je samo u slučaju otkaza ugovora o radu.

Zaposleni ima mogućnost da traži naknadu za neiskorišćeno odsustvo samo u slučaju da otkaže ugovor o radu i nije mogao da ga iskoristi iz objektivnih razloga. Na primer, ako poslodavac odbije zahtev za godišnji odmor za vreme trajanja ugovora, ili ako zaposleni nije mogao da koristi odsustvo zbog bolovanja, roditeljskog odsustva ili drugog odsustva.

Dakle, odgovor je da u određenim izuzetnim situacijama, zbog objektivnih okolnosti iznenadnog prestanka radnog odnosa, ili u drugim slučajevima kada nema objektivnih uslova da se iskoristi preostali godišnji odmor, Zakon o radu određuje da se tada mora platiti naknada za neiskorišćeni godišnji odmor.

Prema važećim propisima koji uređuju prava iz radnog odnosa, jedini slučaj kada se godišnji odmor može zameniti novčanom naknadom jeste ukoliko zaposleni usled prestanka radnog odnosa ne iskoristi pripadajući godišnji odmor. Poslodavac je tada dužan da mu isplati naknadu zarade i to u visini  prosečne zarade zaposlenog u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora. Svaki drugi vid isplate novčane naknade umesto korišćenja godišnjeg odmora, iz bilo kog drugog razloga, bilo da je uz pristanak zaposlenog ili bez toga-zakonom je zabranjen i povlači odgovornost poslodavca za prekršaj koji se novčano kažnjava.
Ovo znači da čak i ako poslodavac ima dobru volju, ne može isplatiti nadoknadu za godišnji jer će time biti u zakonskom prekršaju.

Zato vodite računa da svoj godišnji odmor iskoristite na vreme, jer će neiskorišćeni dani pre otići u nepovrat nego što ćete dobiti nadoknadu za neiskorišćeni odmor.

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X