,

Elektronsko poslovanje – kako, šta, gde?

3 окт 2018

Pojam na koji većina ljudi pomisli kada se govori o elektronskom poslovanju jeste e-trgovina. Elektronska trgovina (Electronic Commerce ili e-trgovina) opisuje proces kupovine, prodaje, transfera ili razmene proizvoda, usluga ili informacija putem računarskih mreža, uključujući i Internet. Elektronsko poslovanje ili e-poslovanje je nešto složeniji pojam. Uz kupovinu i prodaju proizvoda i usluga, e-poslovanje takođe se odnosi na usluživanje, saradnju sa poslovnim partnerima i obavljanje elektronskih transakcija unutar organizacija.

U zavisnosti od stepena digitalizacije kompanije, e-poslovanje ima nekoliko oblika. Stepen digitalizacije se odnosi na obim u kom je trgovina transformisana iz materijalne u digitalnu. Može se odnositi na:

 1. proizvod ili uslugu koja se prodaje
 2. proces u kome se proizvod ili usluga proizvode ili
 3. zastupnika ili posrednika isporuke.

Drugim rečima, proizvod, proces ili posrednik isporuke mogu biti materijalni ili digitalni.

Tipovi e-poslovanja

Elektronsko poslovanje se može obavljati između različitih zainteresovanih strana. U nastavku navodimo tipične primere elektronskog poslovanja, a koji se često vezuju i za elektronsku trgovinu:

 1. Business to Customer (B2C) odnosno Kompanija – Kupcu
  u B2C prodavac je organizacija, a kupci su pojedinci (fizička lica). Najčešći primer su online prodavnice od kojih je najpoznatija, na svetskom nivou, naravno Amazon.
 2. Business to Business (B2B) odnosno Kompanija – Kompaniji
  u transakcijama B2B i kupci i prodavci su poslovne organizacije. Većina elektronskog poslovanja spada u ovaj tip.
 3. Customer to Customer (C2C) odnosno Kupac – Kupcu
  u C2C, pojedinac prodaje proizvode i usluge drugim pojedincima. Ova vrsta trgovine se na internetu uglavnom obavlja putem aukcija (eBay) ili klasifikovanih oglasa (craiglist).
 4. Business to Employee (B2E) odnosno Kompanija – Zaposlenom
  u ovom odnosu B2E razmatra se odnos poslodavca ka zaposlenom. Primer jesu platni listići, zahtevi za godišnji odmor, kompanijski kalendari i sl.
 5. E-uprava
  – u teoriji to podrazumeva korišćenje tehnologije interneta uopšte, a naročito korišćenje e-poslovanja da bi se građanima i kompanijama obezbedile informacije i javne usluge. To je vrlo efikasan način da se obave transakcije sa građanima i kompanijama, ali i u samim vladinim institucijama. Uz pomoć e-uprave, države bi trebalo da su efikasnija u pružanju javnih usluga. Još se krećemo ka tom idealu.
 6. M-commerce odnosno mobilna trgovina
  sve zastupljeniji način e-trgovine koji se odvija isključivo u bežičnom okruženju. Danas je najčešći primer korišćenje mobilnog telefona za obavljanje kupovine na internetu, a sigurni smo da ste upoznati sa AppleStore i GooglePlay online prodavnicama.

Svi navedeni tipovi e-poslovanja koje smo opisali koriste se u jednom ili više poslovnih modela. Poslovni model (Business Model) je način na koji kompanija ostvaruje prihod da bi opstala na tržištu.

Zašto elektronsko poslovanje?

Hajde prvo da odgovorimo na jednostavno pitanje: zašto bih se uopšte bavio elektronskim poslovanjem? Zašto mi je potrebno i šta dobijam primenom elektronskog poslovanja?

Odgovor je zapravo vrlo jednostavan: zato što već sada ako ne poslujete elektronski, imate male šanse da preživite u budućnosti kao kompanija.

Jednostavno je: kupci danas odgovore na svoja pitanja uglavnom traže putem interneta. Poslovni partneri redovno proveravaju vaš veb sajt kako bi se upoznali sa vašom kompanijom. Ako je ranije bilo dovoljno da imate kontakt telefon i adresu na veb sajtu, danas je potrebno da imate i lepo objašnjene proizvode i usluge sa mogućnošću interakcije sa vašim potencijalnim i postojećim poslovnim partnerima (kupcima, dobavljačima i sl.) i mnogo više od toga, ali ono što je bilo dovoljno pre 20 godina, prestalo je da bude dovoljno već pre 10, a danas je skoro potpuno prevaziđeno. Zato moramo ići u korak sa napretkom, ne po svaku cenu, ali do onog nivoa do kog je kompaniji potrebno da ostvari svoje poslovne ciljeve.

Kako da zaplovite vodama elektronskog poslovanja?

Jednostavno. Potrebno je da odlučite da želite otvoriti novi kanal komunikacije sa vašim kupcima, potencijalnim kupcima i poslovnim partnerima.

Kada donesete odluku, potrebno je da sagledate šta će vam za elektronsko poslovanje biti potrebno. Zatim je potrebno da napravite strategiju (kako tehničku, tako i poslovnu) za početak i da tu strategiju realizujete.

U zavisnosti od stepena digitalizacije kompanije, e-poslovanje ima nekoliko oblika. Stepen digitalizacije se odnosi na obim u kom je trgovina transformisana iz materijalne u digitalnu. Može se odnositi na:

 1. proizvod ili uslugu koja se prodaje
 2. proces u kome se proizvod ili usluga proizvode ili
 3. zastupnika ili posrednika isporuke.

Drugim rečima, proizvod, proces ili posrednik isporuke mogu biti materijalni ili digitalni.

Šta mi je potrebno sa poslovno-tehničke strane?

Potreban vam je, za početak, kvalitetan izvor podataka. To je danas najčešće neki poslovni softver ERP kategorije, kakav je PANTHEON. Dodatno, potrebno je da vaš osnovni sistem podržava i neke ili sve od sledećih opcija: cenovnici, ugovoreni cenovnici, popusti, akcije i sl. narudžbine kupaca, predračuni, evidencija uplata i sl. Ovo je važno jer ćete verovatno hteti da vašim podacima u online prodavnici upravljate iz sistema koji već redovno ažurirate na dnevnom nivou sa svežim podacima o cenama, popustima, akcijama i sl.

Kada ste obezbedili osnovnu bazu podataka, sledeći korak je predstavljanje određenih podataka posetiocima vašeg veb sajta ili partnerskog sajta.

To u praksi znači da ćete određene podatke iz svog ERP sistema prikazivati online. Najčešći podaci su naziv i šifra artikla, raspoloživa količina, cena (u zavisnosti od tipa pristupa: maloprodajna, veleprodajna, partnerska,…), opis, slika i još ponešto. To je sve neophodno kako bi posetioci vašeg sajta (za početak), mogli da se informišu o vašim proizvodima i uslugama, a zatim i da postanu kupci.

Kada govorimo o partnerskom portalu, pored ovih podataka, potrebno je još, zbog specifičnosti B2B poslovanja, prikazati i stanje trenutnih dospelih i ukupnih obaveza, pregled finansijske kartice, uslove poručivanja i plaćanja i slično.

Sve ove podatke možete imati u vašem poslovnom softveru, a ako koristite PANTHEON već ih imate i mogu se relativno jednostavno prikazati na veb sajtu vaše kompanije.

Zaposleni u računovodstvu učestvuju u mnogim aktivnostima e-poslovanja. Projektovanje sistema naručivanja i njegov odnos sa upravljanjem zalihama zahteva uključivanje računovodstva u planiranje vaše strategije e-poslovanja. Ispostavljanje faktura i plaćanje takođe su aktivnosti računovodstva kao i utvrđivanje troškova i raspoređivanje profita. Zamena papirnih dokumenata elektronskim uticaće na mnogo računovodstvenih zadataka, a naročito na reviziju sistema i aktivnosti e-poslovanja. Konačno uslovi za uspeh e-poslovanja su stvaranje rentabilnog sistema koji ukazuje na to koji proizvodi i usluge treba da se razmenjuju on-lajn i stvaranje sistema za odloženo plaćanje. U ceo taj proces neophodno je uključiti računovodstvo i finansije – kako zbog regulative i ispunjavanja regulatornih uslova za e-poslovanje, tako i zbog kasnijeg praćenja uspešnosti i finansijske realizacije vašeg novog poslovnog (e-poslovnog?) kanala.

Gde se to elektronsko poslovanje nalazi?

Na sopstvenom primeru Datalab već godinama prednjači u primeni elektronskog poslovanja. Ako pogledate naše i vaše korisničke strane, partnerski portal i način na koji su povezani sa PANTHEON ERP sistemom videćete kako Datalab koristi elektronsko poslovanje i sa njim povezane servise. Kako će kod vas to izgledati, zavisi od vas. Za početak krenite sa adekvatnim veb sajtom, a posle na tome možete graditi.

Da ne zaboravimo odgovor na pitanje iz naslova: vaše e-poslovanje počinje vašim kompanijskim domenom (www.vasakompanija.com) i veb sajtom na tom domenu. Bez ta dva nema e-poslovanja!

Jedan za drugim, vozovi polako prolaze… da li ćete ih stići?

Obim elektronske trgovine na svetskom nivou meri se u trilionima dolara. Kompanija eBay koja se specijalizovala za online aukcije pravi godišnji obrt od oko 9 hiljada milijardi dolara, a da ovaj trend nije samo jedinstven za razvijenije države, pogledajte samo obim sajta kupujemprodajem.com za 2017-u godinu (€158.531.961,00) za relativno nerazvijeno elektronsko poslovanje u Srbiji…

Zaključak je jasan. Ako već niste zaplovili vodama elektronskog poslovanja, možda je vreme da uhvatite priključak… Zadnji voz prolazi…

 

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X