,

Elektronska fiskalizacija – prilika za razvoj uslužnog preduzetništva

16 Jan 2022

Fiskalizacija koja je do sada bila na snazi u Republici Srbiji kroz svoj sistem nije uključivala određene grupe delatnosti, i ovakav način rada bio je funkcionalan godinama unazad. Međutim, kako bi se gotovo sve vrste delatnosti uključile u sistem praćenja tokova novca, ali i fiskalizacije, Republika Srbija je odlučila da uvede potpuno novu, elektronsku fiskalizaciju.

Iako iz prvih izjava i najava nije bilo jasno šta će sve nova fiskalizacija obuhvatati, od načina primena, pa sve do toga koje će delatnosti biti pogođene njom, sada se jasno zna, ko, kada i na koji način treba da postane deo elektronske fiskalizacije. U tom smislu, novi model fiskalizacije obuhvata upotrebu potpuno novih, kako hardverskih, tako i softverskih rešenja.

Ova tema je postala aktivna u aprilu 2021. godine. Donete su dve uredbe na nivou Vlade Republike Srbije, koje se tiču fiskalizacije. Veoma je bitno naglasiti da jedna od uredbi objašnjava koje će sve delatnosti biti pogođene novom fiskalizacijom, dok druga uređuje način izdavanja računa, koji će biti malo drugačiji u odnosu na pređašnju praksu.

Novi model fiskalizacije počeće da se primenjuje od 1. maja 2022. godine, dok je tranzicioni period počeo već 1. novembra 2021. godine.

Dosadašnje obaveze u oblasti fiskalizacije

Stari sistem fiskalizacije je podrazumevao da je dobar deo delatnosti bio izuzet od obaveze izdavanja računa, poput frizerskih salona, zanatlija, i uglavnom najvećeg dela uslužnih delatnosti. Do sada se jasno pravila razlika u odnosu na fiskalizaciju da li je preduzetnik van PDV sistema ili u njemu, da li je oporezovan paušalno ili ne, pa i da li je dužan da vodi knjige ili ne.

Povučeni takvim zakonskim okvirom, mnogi preduzetnici su se odlučivali da svoje delatnosti obavljaju na onaj način koji je njima donosio najmanje obaveza, kako birokratskih, tako i finansijskih. Uslužne delatnosti su uglavnom takve, traže posvećenje celokupnog vremena klijentima, a ne administraciji. Zbog svega toga, do sada su uglavnom bili van radara države, ali i van zakonskih okvira koji su se donosili, jer su se oni uglavnom ticali samo onih privrednih subjekata koji vode knjige, u sistemu su PDV-a, i u obavezi su da izdaju fiskalne račune.

Zanatlije, fizička lica koja obavljaju delatnost popravki odeće, satova, nakita, nisu bili u obavezi da izdaju fiskalne račune. To je dosta uprošćavalo njihove administrativne obaveze, a održavalo posao likvidnim i funkcionalnim. Sada će se to promeniti, jer će svi oni biti u obavezi da izdaju račune. S obzirom na to da se radi o preduzetnicima koji koriste određene materijale i potrošnu robu, kako bi pružali usluge svojim klijentima, veoma je bitno pružiti im priliku da precizno vode stanje zaliha i povezati sve to sa računima koji se izdaju.

Na koji način nove obaveze utiču na preduzetnike?

Novi model fiskalizacije prvenstveno utiče na preduzetnike tako što im nameće upotrebu i kupovinu fiskalne kase, hardvera koji do sada nisu posedovali, kako bi izdavali fiskalne račune svojim klijentima i kupcima kao i obezbeđivanje stanle internet konekcije. To za mnoge do sada nije bio slučaj, pa će ih novi nameti svakako pogoditi finansijski.

Kako sada stoje stvari, fiskalna kasa nije jedino moguće rešenje, sve dok se upotrebljava softver koji je u skladu sa novim pravnim okvirom i poseduje direktnu komunikaciju sa Poreskom upravom. Uredba o elementima elektronskih fiskalnih uređaja daje naznake da će preduzetnici ipak moći da prođu jeftinije, bez kupovine fiskalnog uređaja. Ovo praktično znači da je moguće uz odobreno softversko rešenje račun štampati i na običnom štampaču, bez bilo kakve potrebe za fiskalnom kasom u tradicionalnom obliku kakva je do sada postojala.

Nova uredba ne pravi razliku između onih koji su u sistemu PDV-a ili ne, da li su paušalci ili oporezovani na neki drugi način. Svi će biti dužni da izdaju račune, a pogotovo paušalci, jer je većina njih uključena u spisak delatnosti koje se uvode u sistem fiskalizacije. Na ovaj način, svi oni koji imaju status preduzetnika, pravnog ili fizičkog lica koje od svojih usluga i rada zarađuje novac, biti u obavezi da izdaje račune.

Uslužne delatnosti koje će biti uključene u sistem nove fiskalizacije

Izuzetno je važno da znate da li ćete biti uključeni u novi, elektronski sistem fiskalizacije. Sasvim sigurno, najviše će biti pogođeni frizeri, kozmetički saloni, kao i srodne privredne grane, koje do sada nisu bile u obavezi da izdaju fiskalne račune, odnosno nisu bile obuhvaćene trenutnim sistemom fiskalizacije. Od ostalih, uslužnih delatnosti, na spisku se nalaze i sledeće:

 

  1. Građevinske usluge;
  2. Održavanje i popravka motornih vozila;
  3. Fotografske usluge;
  4. Usluge održavanja objekta i okoline;
  5. Usluge popravke računara, kućnih aparata, nameštaja i sl;
  6. Hemijsko čišćenje;
  7. Frizerski i kozmetički saloni.

Usluge održavanja objekta i okoline, u koje spada održavanje zgrada, svakako je velika uslužna oblast koja je uključena u sistem elektronske fiskalizacije. Profesionalni upravnici zgrada, firme i pojedinci zaduženi za održavanje zgrada, svi oni će biti u obavezi da izdaju fiskalne račune za svoje usluge.

Elektronska fiskalizacija može biti zadovoljstvo, a ne problem

Da cela ova promena ne predstavlja stres i ulazak u nepoznato za preduzetnika, tu su vrlo jednostavna rešenja koja ispunjavaju zakonske obaveze, a vama olakšavaju posao. Pantheon Web Light je online program za jednostavno izdavanje računa, intuitivan za korišćenje i napravljen tako da ispunjava sve nove standarde koji će važiti ubuduće.

Uvođenje u novi sistem poslovanja ne mora biti izvor stresa, već prilika za rast, razvoj i unapređenje sopstvenog poslovanja. Uvođenje fiskalnih računa svakako će povećati ugled, ozbiljnost poslovanja, ali i cenjenost od strane klijenata. Upotreba novih tehnologija i tehnoloških rešenja, prilika je za preduzetnike da napreduju i svoje poslovanje podignu na viši nivo. Rešenje kao što je Pantheon Web Light, sasvim sigurno može biti vaš partner ka napretku i automatizaciji vođenja finansija i celokupnog poslovanja.

Nikad jednostavnije izdavanje računa

Razlog više da se odlučite za rešenje kao što je Pantheon Web Light, jeste što mu pristupate putem web-a, bilo gde, bilo kada. Brzo i jednostavno izdavanje računa omogućeno je automatskim uvozom podataka, smanjuje se mogućnost da dođe do grešaka, a u interakciji se računima, vodi se i stanje zaliha, ukupne vrednosti i još mnogo toga. Ovaj program je stvoren kako bi preduzetnicima uštedeo vreme, tako što omogućava prikaz izdatih računa, listu klijenata, potvrđivanje, i celokupan monitoring nad finansijama.

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X