,

Da li su menadžeri dobri plesači?

7 Jun 2023

Kasno je. U sali, neki snažni reflektori sijaju na profesionalni plesni par, koji se vrti u ritmu argentinske muzike. Publika se polako njiše u ritmu pesme, na momente im je čak pomalo čudno toplo u srcu. Svi imaju sličan pogled na plesni podijum, ali svako doživljava predstavu na svoj način. Temperatura u sali polako raste, fokus svih na koracima plesača. Pred kraj pesme, srca nekih gledalaca još uvek kucaju u ritmu melodije.

Većina vas se verovatno pita kako je ples povezan sa poslovnim svetom. Na mnogo načina, uloga plesača se može povezati sa ulogom menadžera u kompanijama. Oni su ti kojima treba verovati da bi doveli zaposlene i kompaniju do uspeha. Samo im za ovo nije potreban ritam, već relevantni alati koji ih mogu lakše dovesti do uspeha.

U plesu, koreografija može izgraditi sigurnost onoga što dolazi, a većina plesača se za to priprema dugo vremena. Moglo bi se reći da se oslanjaju na svog partnera kao što se kompanije oslanjaju na poslovni softver i finansijske izveštaje. Međutim, ne može se sve predvideti. Konačno, tu je improvizacija. A pošto se na tržištu često dešavaju nepredvidive promene, potrebno je biti u skladu sa trendovima.

 

Lakši pregled finansija

Ilustracije radi: svaki menadžer u svakom trenutku može da pozove bilo koje poslovne podatke iz poslovnog informacionog sistema kompanije. Ovo je dobro, ali u isto vreme nije baš praktično. U svakom slučaju, nije drugačije nego da publika gleda na plesni podijum iz različitih uglova. Možda sve uhvate pogledom, ali u isto vreme individualna osećanja gledalaca i veze među njima ostaju skrivene od nas. Skriveni dragulji koji nam inače pomažu da identifikujemo pravu priliku u poslovanju.

Plesači grade koreografiju na osnovu ritma. Preduzetnik koristi indikatore kako bi procenio koliko su dobre likvidnost i profitabilnost preduzeća, koliki novčani tok ostvaruje, koliko brzo pretvara potraživanja u gotovinu i koliko vremena je potrebno da preokrene zalihe. Indikatori se mogu koristiti za donošenje odluka i za demonstriranje stabilnosti likvidnosti kreditorima. Oni mogu biti pokazatelji napretka ili stagnacije, ili pad određenog aspekta poslovanja, pa ih je potrebno redovno meriti.

 

Finansijski izveštaji po meri korisnika

U PANTHEON-u, kontrolne table mogu biti razdeljene na 3 nivoa i prikazivati samo one podatke koje korisnik želi da vidi.

Prvi nivo: šest finansijskih indikatora, koji su ujedno i najvažniji poslovni semafori: ekonomičnost, solventnost, finansiranje, cash-flow, aktiva i investicije. Podaci imaju komentare i jednu od tri boje, što jasno pokazuje u kojoj meri ostvarujemo postavljene ciljeve ili se možda približavamo kritičnim granicama pojedinog parametra.

Drugi nivo: kontrolne table finansijskih indikatora povezanih u grupe. U gornjem delu je istaknuto pet zlatnih indikatora koji su prikazani zajedno sa trendovima poslednjih godina. Korisnički interfejs vam omogućava da menjate posmatrane periode, a možete i da prelazite između prikaza bilansa stanja i prikaza bilansa uspeha. Konačno, zahtevnog menadžera mogu zanimati i pojedinačne vrednosti koje utiču na proračune.

Treći nivo: Daje pregled svega ovoga odabirom jednog finansijskog indikatora. Prikazan je trend kretanja za period od poslednje četiri godine, kao i ciljna i kritična vrednost indikatora. Istovremeno, ako želimo da imamo donekle zdravu konkurenciju i nađemo opipljivo poređenje za našu kompaniju, možemo koristiti SKD (Standardna klasifikacija delatnosti) da uporedimo vrednosti indikatora kompanije sa prosekom izabranih aktivnosti prema podacima Narodne Banke.

PREDNOSTI 

  • Lakoća korišćenja i transparentnost informacija.
  • Povećanje efikasnosti zaposlenih u finansijskom sektoru.
  • Analitički prikaz rezultata potkrijepljen objašnjenjem.
  • Bolja transparentnost upravljanja poslovanjem kompanije.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

  • Analiza na osnovu mesečnih, tromesečnih ili godišnjih finansijskih izveštaja.
  • Lako povezivanje sa Excel datotekom i PANTHEON-om.
  • Pristup informacijama bilo gde, bilo kada i na bilo kom uređaju.
  • Mogućnost nadogradnje i fleksibilnost indikatora prema potrebama kompanije.

Neka vaš posao funkcioniše kao par na plesnom podijumu. Koordinisano. Nemojte samo pratiti tok ritma. Dobijte lakši i temeljniji pregled vaših finansija i time brzo i kvalitetnije poslovno odlučivanje.

Tekst je urađen u saradnji sa partnerom iz Slovenije i preuzet sa LINKA

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X