, ,

Da li ste spremni za elektronsku fiskalizaciju?

2 дец 2021

Elektronska fiskalizacija nam se bliži, a novi model nam donosi određene izmene kada je u pitanju operativni način rada.

Niste sigurni da li ste spremni i da li ste ispratili sva pravila za prelazak na novi model fiskalizacije? Bez obzira da li ste novi ili ste postojeći obveznik fiskalizacije koji treba da se prilagodi novom načinu rada u daljem tekstu pokušaćemo što jednostavnije da vam pojasnimo neke nedoumice.

Šta je zapravo fiskalizacija?

Fiskalizacija je način na koji se evidentira promet robe i usluga u prometu na malo. Vrši se putem posebnih elektronskih fiskalnih uređaja i obavezna je praktično za sva privredna društava koja imaju “dodira” sa fizičkim licima.

Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o fiskalizaciji (ZF), objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 153/20 od 21.12.2020. za koji je tranzicioni period počeo 1. novemra 2021. godine, a obveznici će biti u obavezi potpuno da pređu na ovaj model do 30. aprila 2022. godine.

Najveći razlog za promenu modela fisklaizacije zapravo je tehnologija koja je značajno napredovala od 2005. godine kada je usvojen prethodni zakon o fiskalnim kasama.

Digitalizacija je uzela maha u svim oblastima te je logičan sled događaja da se i za izdavanje fiskalnih računa koriste modernije tehnologije.

Šta podrazumeva novi model fiskalizacije?

Novi zakonon o fiskalizaciji predviđa da se svaki račun fiskalizuje u momentu prometa na malo. U istom momentu u realnom vremenu treba da se vrši prenos ka Poreskoj upravi koja bi na taj način dobijala podatke o izdatim fiskalnim računima.

Fiskalizacija će se obavljati uz pomoć elektronskih fiskalnih uređaja.  Svaki elektronski fiskalni uređaj treba da sadrži određene elemente, a ti elementi moraju biti odobreni od strane Poreske uprave pre pre početka korišćenja.

Prvi element je procesor fiskalnih računa, a drugi je elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa.

Obveznik fiskalizacije ima mogućnost da samostalno razvija i implementira uređaj za potrebe svog poslovanja, ali je neophodno da ga Poreska uprava odobri pre početka korišćenja.

Elektronski fiskalni uređaj ne mora da bude isključivo kasa, može biti i računar, tablet, mobilni telefon.

Prema novim pravilima svaki račun će imati QR kod. Uz pomoć QR koda kupci proizvoda tj. korisnici usluga, imaće istog trenutka mogućnost da provere da li je njihov račun fiskalizovan.

Novina je i korišćenje elektronskih sertifikata i bezbednosnog elementa, dok će sam postupak sertifikacije fiskalnih uređaja biti dosta jednostavniji nego ranije.

Bezbedonosni element (BE) izdaje Poreska uprava na osnovu prijave koju podnosi poreski obveznik. Obveznik se može prijaviti za bezbedonosni element preko elektronskog servisa za fiskalizaciju na portalu Poreske uprave.

Bezbednosni element sadrži elektronski sertifikat koji služi da kreira digitalni potpis obveznika fiskalizacije prilikom izdavanja svakog fiskalnog računa. Takođe, obveznik treba da napravi sigurnu lozinku prilikom povezivanja sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom (SUF).

Elektronski sertifikat je vremenski ograničen, i to sa rokom trajanja od najmanje godinu dana, a najviše 4 godine i nakon tog perioda bezbednosi element više neće važiti. Prijavu za novi bezbedonosni element možete podneti u roku od 30 dana pre isteka roka važenja važećeg bezbednosnog elementa.

Najveće novine kada je u pitanju nova (elektronska) fiskalizacija su:

 • obveznici fiskalizacije su jasno definisani
 • pojam „fiskalni isečak“ će se zameniti pojmom „fiskalni račun“
 • pojam “fiskalna kasa” će se zameniti pojmom “elektronski fiskalni uređaj”
 • po prvi put avansi će biti predmet fiskalizacije
 • bilo da ste kupac, fizičko ili pravno lice bićete u obavezi da evidentirate svaki promet u maloprodajnom objektu
 • Obrazac NI (nalog za ispravku) više neće biti u primeni, kao ni dnevni izveštaj, periodični izveštaj, presek stanja.

Ko je sve obveznik fiskalizacije?

Fiskalizacija je obavezna za sve preduzetnike i privredna društva koja posluju u prometu na malo, osim izuzetaka koji su definisani zakonom.

Novim zakonom značajno se proširuje opseg na sve preduzetnike i sva privredna društva koja obavljaju promet na malo. Praktično mnoge industrije koje ranije nisu bile obveznici, po novim pravilima moraće da budu.

Nove delatnosti koje su obveznici elektronske fiskalizacije su:

 • frizerski i kozmetički saloni
 • kladionice
 • muzeji
 • sportski centri
 • bioskopi
 • studentski i đački domovi
 • noćni klubovi
 • održavanje i popravka motornih vozila
 • fotografske usluge
 • trgovci nekretninama
 • kurirske službe
 • usluge čišćenja
 • popravke obuće, satova, nakita i sl.
 • online trgovine
 • fotografske usluge
 • građevinske usluge
 • hemijsko čišćenje
 • i drugi.

Privilegiju da i dalje rade bez elektronskih fiskalnih kasa imaće:

 • taksisti
 • advokati
 • veterinarske delatnosti
 • javni poštanski servis
 • telekomunikacije
 • dobar deo finansijskih usluga
 • obrazovanje (ali bez dela pod šifrom 85.5 koje podrazumeva ostalo obrazovanje – među kojima je i učenje jezika, obuka za rad na računaru, za šta će biti potrebne fiskalne kase)

Obveznici će biti u obavezi da nadograde stare fiskalne kase uz pomoć procesora fiskalnih računa uz pomoć koga će kasa biti povezana sa Poreskom upravom. To u praksi znači da istog trenutka kada se neka roba naplati i prođe kroz fiskalnu kasu, Poreska uprava dobija podatak o ceni, mestu i vremenu.

Kako se spremiti za elektrosnsku fiskalizaciju?

Prema novom zakonu svaki trgovac je u obavezi da pored registracije na portalu Poreske uprave nabavi i elektronske fiskalne uređaje. Prilikom nabavke ovih uređaja važno je proveriti da li oni sadrže softvere i procesore koji su odobreni od strane Poreske uprave, jer je ovo jedan od preduslova za korišćenje istih.

Obveznik fiskalizacije ima mogućnost izbora, odnosno ostavljena mu je mogućnost da odabere elektronski fiskalni uređaj koji će koristiti (elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa i elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom).

U zavisnosti od toga za koju vrstu elektronskog fiskalnog uređaja se obveznik opredeli važiće i različita pravila kada je u pitanju broj fiskalnih uređaja koje će biti  dužan da obezbedi.

Prema novim pravilima nećete biti u obavezi da defiskalizujete stare fiskalne uređaje. Defiskalizacija će automatski biti izvršena povezivanjem novih fiskalnih uređaja sa serverom u Poreskoj upravi, a stari uređaji biće stavljeni van funkcije.

Kako će sve ovo izgledati u praksi?

Obveznik fiskalizacije će biti u obavezi da uradi sledeće:

 1. da prijavi podatke o svojim poslovnim prostorima putem portala Poreske uprave ePorezi.
 2. da odabere fiskalno rešenje koje omogućava jednostavan i brz rad.
 3. da pošalje zahtev za izradu bezbednosnog elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor/poslovnu prostoriju koje je prijavio. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element tek kada je u potpunosti spreman za eFiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti.
 4. Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa, i povezivanja sa elektronskim fiskalnim uređajem, završava se proces eFiskalizacije.

Koji su benefiti novog modela fiskalizacije?

Prelaskom na novi model fiskalizacije značajno će se smanjiti neki operativni troškovi poreskih obaveznika kao što su:

 • administrativni troškovi
 • GPRS prenos podataka dnevnog izveštaja,
 • štampanje kontrolnih traka za fiskalne račune,
 • čuvanje kontrolnih traka,
 • obavezni godišnji servis fiskalnih kasa,
 • fiskalizacija/defiskalizacija fiskalnih kasa, itd..

Ideja je da novi model fiskalizacije doprinese smanjenju sive ekonomije i smanjenju mogućnosti zloupotrebe.

PANTHEON poslovna rešenja

Dočekajte spremni novi model fiskalizacije. Odaberite pouzdano rešenje za vaše poslovanje. Vreme je za PANTHEON rešenja za fiskalizaciju.

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X