, , ,

5P poslovnog softvera

22 Mar 2023

Poslovni softver je postao neophodan alat za kompanije koje žele da uspešno posluju na tržištu. Od softvera za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) do sistema za upravljanje  poslovanjem (ERP), dostupne su mnogobrojne opcije različitih poslovnih programa koje pomažu kompanijama u poboljšanju njihovih svakodnevnih procesa. Konkretno, istraživanja su pokazala da je 95% poduzeća unapredilo poslovne procese implementacijom ERP softvera.

Kako odabrati poslovni softver?

Kako bi iskoristili sve benefite poslovnog programa, vrlo je važno dobro odabrati odgovarajuće softversko rešenje. Zato je prilikom odluke bitno uzeti u obzir nekoliko važnih aspekata koji mogu biti odlučujući faktori kod konačnog izbora.

Svi smo već čuli za 5P marketinga (place, price, promotion, product, packaging). Ali, manje je poznato da i poslovni softver ima svojih 5P koji su ključni kada kompanije treba da odabere poslovni softver – to su Podaci, Podrška, Procesi, Pouzdanost i Poverenje.

P1 – Podaci

Podaci su okosnica svakog softvera. Kod poslovnih programa generiraju se podaci o svim aspektima poslovnih operacija, uključujući prodaju, proizvodnju, podatke o kupcima itd. Ti podaci pomažu kompanijama u  donošenju odluka za poboljšanje poslovnih operacija.

S tačnim i pravovremenim podacima, kompanije mogu prepoznati probleme u svojem poslovanju i poduzeti korektivne mjere za njihovo rešavanje.
Takođe, podaci generisani u poslovnim programima mogu pomoći kompanijama da steknu i uvid u ponašanje, preference i potrebe kupaca. Osim toga, poslovni softver može obrađivati i lične podatke zaposlenih ili osetljive finansijske podatke preduzeća. Bitno je i redovno kreiranje sigurnosnih kopija podataka. Ako i dođe do gubitka podataka iz bilo kojeg razloga, kopije podataka na udaljenoj lokaciji će omogućiti neometan nastavak poslovanja.

I na kraju, svi podaci bi trebalo da budu lako dostupni i organizovani kako bi mogli da pruže ažurne i adekvatne informacije za donošenje važnih poslovnih odluka.

P2 – Podrška

 

Poslovni programi često znaju biti kompleksni. Stoga je korisnicima je na početku korišćenja programa potrebna edukacija ali i česta pomoć pri radu. Upravo ovde ključnu ulogu ima kvalitetna podrška. Ona će, naposletku, osigurati ispravno funkcioniranje sistema i smanjiti vreme zastoja u poslovanju i povećati produktivnost. Edukaciju je potrebno redovno pružati kako bi se korisnici informisali o promenama ili ažuriranjima programa.

Bez kvalitetne podrške, korisnici se mogu osećati frustrirano ako naiđu na problem tokom korišćenja poslovnog programa ali i izgubiti poverenje u proizvođača softvera. Stoga, svaka dobra softverska firma treba da ima snažan sistem podrške. To podrazumeva stručan i odgovoran tim koji će korisnicima pružiti pravovremenu i kvalitetnu podršku.

Podrška mora da bude dostupna putem više kanala, uključujući telefon, e-mail, live chat ili ticketing sistem. Korisnicima pomoć takođe može biti dostupna u obliku pisanih uputa, video materijala i često postavljanih pitanja (FAQ).

 

P3 – Procesi

 

Još jedna uloga ERP-a je i automatizacija ključnih kompanijskih procesa. Od upravljanja dokumentacijom do finansijskog upravljanja, ERP softver integriše različite aspekte poslovnih operacija u jedan sistem, pružajući organizacijama uvid i kontrolu nad poslovnim procesima.

Poslovni softver bi trebalo da optimizuje poslovne procese. To znači da može da se prilagodi specifičnim potrebama poslovanja i besprekorno se integriše s postojećim sistemima.

Kvalitetan softver ima sposobnost automatizacije i pojednostavljivanja poslovnih procesa. Time se ubrzavaju rutinski zadaci koji se ponavljaju i troše vreme. Uklanjanjem potrebe za manualnim obavljanjem ovakvih zadataka smanjuje se rizik od ljudske greške i poboljšava se efikasnost.

P4 – Pouzdanost

 

Kod korišćenja bilo kog softvera, bez izuzetka očekujemo da će ispravno i dosledno funkcionisati. Bilo kakav neuspeh ili greška može imati ozbiljne posledice za poslovanje.

Pouzdan poslovni softver mora da bude stabilan i konzistetan, bez rušenja, prekida ili bugova. Time se preduzećima osigurava besprekidan rad, a njihovim kupcima pristup uslugama ili proizvodima kad god im je to potrebno.

Kako bi se osigurala pouzdanost softvera, važno je sprovesti temeljno testiranje i osiguranje kvalitets pre nego što se softver plasira na tržište, redovno ažuriranje i održavanje kako bi se rešili bilo kakvi problemi koji se pojave. Dodatno, softver bi trebalo da bude usklađen s relevantnim propisima i standardima, poput GDPR-a i ISO 27001.

P5 – Poverenje

 

Na samom kraju, poverenje koje korisnici imaju u poslovni softver odnosno u proizvođača tog softvera, direktno je povezano sa svim gore navedenim aspektima. Dakle, faktori koji doprinose izgradnji poverenja u proizvođača softvera uključuju pouzdanost sistema, sigurnost podataka, kvalitetnu podršku korisnicima te mogućnost optimizacije i automatizacije procesa.

Pozitivna iskustva s navedenim aspektima doprineće stvaranju poverenja u softver da će, ne samo odraditi potreban posao, nego da će ga odraditi kvalitetno.
Uz poverenje dolazi i reputacija – što znači da iza proizvođača softvera stoji armija zadovoljnih korisnika.

P6 – PANTHEON

 

Postizanje poslovnih rezultata moguće je samo uz kvalitetan i pouzdan poslovni softver. Podaci, podrška, procesi, pouzdanost i poverenje su neki od najvažnijih aspekata poslovnog programa. Prilikom odabira poslovnog programa, pažljivo razmotrite svaki od ovih aspekata kako biste bili sigurni da birate poslovni program koji odgovara vašim specifičnim potrebama.

PANTHEON je ERP softver koji objedinjuje sve gorenavedene karakteristike i može vam pomoći u postizanju vaših poslovnih ciljeva. Korisnicima omogućava automatizaciju i ubrzavanje poslovanja te poboljšanje interakcija s klijentima i dobavljačima, odnosno modernu informacionu podršku. Zato ga s pravom možemo proglasiti šestim P u ovom našem pregledu.

PANTHEON raste zajedno s preduzećem i prilagođava se njegovim potrebama i povezan je s drugim programima kao temelj informacionog sistema. Zato dolazi u više verzija s obzirom na funkcionalnosti koje nudi. Time se osigurava konkurentnost i profitabilnost poduzeća, odnosno pretvaranje podataka u profit.

 

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X