Partneri za implementaciju i podršku

Implementacioni partneri su zaduženi za niz veoma značajnih aktivnosti, koje se izvode kod korisnika neposredno nakon kupovine odgovarajuće verzije PANTHEON-a. Sistem je potrebno najpre implementirati, zatim buduće korisnike obučiti za rad i obezbediti aktivnosti koje su potrebne za održavanje.

Uvođenje ili Implementacija

Uvođenje ili Implementacija je veoma značajan prvi korak, za koji su zaduženi naši partneri. U ovoj fazi se vrše podešavanja svih parametara, koji određuju rad aplikacije u okviru određenog preduzeća. Aktiviraju se moduli (oblasti), koji pokrivaju određene poslovne procese i sa korisnicima se definišu postupci, koji su potrebni za pravilno delovanje aplikacije.

Obuka

Drugi korak je obuka korisnika koju obavljaju Datalab partneri, koji veoma dobro poznaju rad PANTHEON-a, kao i sistem delovanja u preduzeću i naravno, veoma dobro znaju šta sve treba naučiti krajnje korisnike. Prenos znanja na korisnike je od veoma velikog značaja, jer se na taj način postiže optimalno korišćenje svih prednosti, koje pruža PANTHEON.

Održavanje

Poslednja aktivnost koju izvode implementacioni partneri je održavanje sistema. Neke stvari se izvode on-line u samom razvojnom centru, dok neke obavljaju naši partneri na samom terenu. Uslugu održavanja sistema korisnik dogovara sa partnerom i definiše međusobna prava i obaveze odgovarajućim ugovorom.

Sertifikovani konsultanti

Među našim partnerima, možete pronaći kvalifikovane konsultante za oblast za koju Vam je potrebna pomoć.

Premium partneri

                                              

 

ABC PROJEKT d.o.o.

011 441 25 93

Jelena Marković

Referentna lista

 

Partneri

    Aspektit                                                   

AspectITSoft d.o.o.

063 432 654

Miroslav Milanović

060 700 10 14

Nikola Ristanović

Referentna lista

Datalab Automotive

DATALAB AUTOMOTIVE 

011 201 80 57

Persida Pandurović

Referentna lista

EX ECENTAR d.o.o.

EX ECENTAR d.o.o.

011 241 67 54

Miljan Miljević

Referentna lista

7_partneri_HeraConsulting

ZELIOS

063 7819 703

Zorana Kastratović

Referentna lista

Sell & Win d.o.o.

Sell & Win d.o.o.

011 22 81 101

Boris Šiljegović

Referentna lista

SINE QUA NON CONSULTING

063 507 414

Slobodan Nemčev

Referentna lista

FSK Com-Consulting d.o.o.

FSK Com-Consulting doo

021 300 7818

Siniša Kresoja

063 716 22 41

Referentna lista

Diart & Light Orchestra

DIART & LIGHT ORCHESTRA

064 810 75 93

Nebojša Arsenijević

Referentna lista

 

Reseller partneri

6_partneri_Erpbookdoo

ERPBOOK d.o.o.

063 324 176

Zoran Savić

Referentna lista

iComputers

iComputers

019 801 701

069 158 55 22

Ivica Majkanović

Referentna lista

Infodata System

INFODATA SYSTEM

066 544 00 05

Slaviša Marković

Referentna lista

Želite da postanete partner?

Ukoliko želite više informacija o partnerskom programu, pozovite nas na (011) 404 8604 ili pošaljite upit putem e-mail-a.

X