Sertifikovani PANTHEON konsultanti

Na spisku u nastavku možete naći sertifikovane konsultante za određena područja. Konsultanti su za određenu oblast podeljeni po nivou specijalizacije. Nivo specijalizacije konsultant postiže polaganjem sertifikata iz različitih oblasti u Pantheonu i predstavlja nivo znanja iz te oblasti.

ACC_Novac

Sertifikat potvrđuje da konsultant poznaje rad u modulima računovodstva, finansija i osnovnih sredstava.

Name Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Ivan Savić URIDIUM d.o.o.
Goran Stamenković EGARNO d.o.o.
Gordana Tasić SELL & WIN d.o.o.

ACC_Roba

Sertifikat potvrđuje da konsultant poznaje rad u modulima računovodstva, finansija i osnovnih sredstava.

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Vojislav Bliznaković ABC PROJEKT d.o.o.
Aleksandar Jošić QUAD d.o.o.
Aleksandar Jošić VECTOR IT d.o.o.

ARES

Name Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Ljubomir Cvetković IT CORNER
Ljubomir Cvetković EX ECENTAR d.o.o.
Đorđe Jokić OMNISOFT d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Miroslav Milanović NETPOINT d.o.o.
Miroslav Milanović ASPECTITSOFT d.o.o.
Miloš Milenković OMNISOFT d.o.o.
Ivan Savić URIDIUM d.o.o.
Goran Stamenković EGARNO d.o.o.
Goran Stamenković EGARNO d.o.o.

Denar

Denar

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Zorica Kozov FSK COM-CONSULTING d.o.o.
Miroslav Milanovic ASPECTITSOFT d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Aleksandar Pavić URIDIUM d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Vojislav Bliznaković ABC PROJEKT d.o.o.

Splošno, sistem in šifranti

Splošno, sistem in šifranti

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Ljubomir Cvetković IT CORNER
Ivan Golubović URIDIUM d.o.o.
Aleksandar Jošić QUAD d.o.o.
Aleksandar Jošić VECTOR IT d.o.o.
Siniša Kresoja FSK COM-CONSULTING d.o.o.
Dragana Krstec URIDIUM d.o.o.
Saša Todorović ART DATA d.o.o.
Marko Živić OMNISOFT d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Bojan Dimitrijević OMNISOFT d.o.o.
Bojan Dimitrijević ZELIOS
Marko Dudok ABC PROJEKT d.o.o.
Tamara Lakić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Miroslav Milanović ASPECTITSOFT d.o.o.
Miroslav Milanović NETPOINT d.o.o.
Nenad Milovanović ABC PROJEKT d.o.o.
Slobodan Nemčev SINE QUA NON CONSULTING d.o.o.
Petar Ožegović NETPOINT d.o.o.
Aleksandar Rašković ART DATA d.o.o.
Zoran Savić ERP BOOK d.o.o.
Ivan Savić URIDIUM d.o.o.
Jovana Stojić OMNISOFT d.o.o.
Saša Tabaković URIDIUM d.o.o.
Nebojša Uvalić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Kristian Hengl EGARNO d.o.o.
Zorana Kastratović ZELIOS
Irena Korolija URIDIUM d.o.o.
Sanja Kovačević EGARNO d.o.o.
Marijana Mašanović ART DATA d.o.o.
Milan Maštrapović URIDIUM d.o.o.
Miloš Milenković OMNISOFT d.o.o.
Boris Moskalj CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Stefan Radosavljević URIDIUM d.o.o.
Goran Stamenkovic EGARNO d.o.o.
Gordana Stojanović URIDIUM d.o.o.
Marija Vasiljević URIDIUM d.o.o.

Blago

Blago

Name Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Ljubomir Cvetković IT CORNER
Dragana Krstec URIDIUM d.o.o.
Slobodan Nemčev SINE QUA NON CONSULTING d.o.o.
Saša Tabaković URIDIUM d.o.o.
Saša Todorović ART DATA d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Vojislav Bliznaković ABC PROJEKT d.o.o.
Marko Dudok ABC PROJEKT d.o.o.
Dragan Gluvajić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Ivan Golubović URIDIUM d.o.o.
Sanja Kovačević EGARNO d.o.o.
Branislav Mandić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Nenad Marković ABC PROJEKT d.o.o.
Marijana Mašanović ART DATA d.o.o.
Milan Maštrapović URIDIUM d.o.o.
Nenad Milovanović ABC PROJEKT d.o.o.
Boris Moskalj CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Petar Ožegović NETPOINT d.o.o.
Aleksandar Rašković ART DATA d.o.o.
Nikola Ristanović ASPECTITSOFT d.o.o.
Zoran Savic ERP BOOK d.o.o.
Goran Stamenković EGARNO d.o.o.
Jovana Stojić OMNISOFT d.o.o.
Marija Vasiljević URIDIUM d.o.o.
Kristian Hengl EGARNO d.o.o.

Kadrovska evidencija

Sertifikat iz modula KADROVI potvrđuje da je nosilac kvalifikovan za savetovanje u upotrebi i rešavanju problema na svim područjima kadrovske evidencije u PANTHEON-u.

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Ivan Golubović URIDIUM d.o.o.
Dragana Krstec URIDIUM d.o.o.
Saša Todorović ART DATA d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Marika Krdžić EGARNO d.o.o.
Miroslav Milanović ASPECTITSOFT d.o.o.
Miroslav Milanović NETPOINT d.o.o.
Slobodan Nemčev SINE QUA NON CONSULTING d.o.o.
Jovanka Rapaić EGARNO d.o.o.
Gorica Šiljegović SELL & WIN d.o.o.
Gorica Šiljegović ABC PROJEKT d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Ksenija Milić ZELIOS
Nebojša Uvalić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.

Kadrovi

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Gorica Šiljegović SELL & WIN d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Vojislav Bliznaković ABC PROJEKT d.o.o.
Tamara Lakić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Jovanka Rapaić EGARNO d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Nebojša Uvalić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Danica Žarković ART DATA d.o.o.

Proizvodnja MF

Proizvodnja MF

Name Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Siniša Kresoja FSK COM-CONSULTING d.o.o.
Aleksandar Rašković ART DATA d.o.o.

Proizvodnja SE/ME

Proizvodnja SE/ME

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Ljubomir Cvetković IT CORNER
Saša Tabaković URIDIUM d.o.o.

Narudžbine

Ovaj sertifikat potvrđuje, da je konsultant kvalifikovan za savetovanje u korišćenju narudžbina PANTHEON-a. Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz područja šifarnika i narudžbina, kako narudžbina dobavljača, tako i narudžbina kupaca, koje obuhvata DataLab PANTHEON™. Područja, koja obuhvata ovaj sertifikat su šifarnik subjekata, šifarnik idenata i ostali manji šifarnici. Ručno i automatsko kreiranje narudžbina, čvrste rezervacije, otpremna lista i obračun narudžbina.

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Slobodan Nemčev SINE QUA NON CONSULTING d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Vojislav Bliznaković ABC PROJEKT d.o.o.
Jovanka Rapaić EGARNO d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Vojislav Bliznaković ABC PROJEKT d.o.o.

Narudžbine

Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz područja šifarnika i narudžbina, kako narudžbina dobavljača, tako i narudžbina kupaca, koje obuhvata DataLab PANTHEON™. Područja, koja obuhvata ovaj sertifikat su šifarnik subjekata, šifarnik idenata i ostali manji šifarnici. Ručno i automatsko kreiranje narudžbina, čvrste rezervacije, otpremna lista i obračun narudžbina.

Name Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Branislav Mandić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Nenad Milovanović ABC PROJEKT d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Dragan Gluvajić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Marijana Mašanović ART DATA d.o.o.
Jovana Stojić OMNISOFT d.o.o.
Marko Živić OMNISOFT d.o.o.

Novac

Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz modula finansije u programu PANTHEON™. Finansije u aplikaciji PANTHEON™ obuhvataju sledeća područja: knjiženja, blagajničko poslovanje i platni promet. Korišćenje modula naplata, zatvaranje, otvorene stavke, obračun kamata, zaključak godine i početno stanje, kao i uvoz izvoda u elektronskom obliku.

Name Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Ljubomir Cvetković IT CORNER
Marko Dudok ABC PROJEKT d.o.o.
Ivan Golubović URIDIUM d.o.o.
Dragana Krstec URIDIUM d.o.o.
Nenad Marković ABC PROJEKT d.o.o.
Miroslav Milanović ASPECTITSOFT d.o.o.
Miroslav Milanović NETPOINT d.o.o.
Slobodan Nemčev SINE QUA NON CONSULTING d.o.o.
Saša Todorović ART DATA d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Sanja Kovačević EGARNO d.o.o.
Aleksandar Rašković ART DATA d.o.o.
Zoran Savic ERP BOOK d.o.o.
Zoran Savic ERP BOOK d.o.o.

Naročila

Naročila

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Ljubomir Cvetković IT CORNER
Marko Dudok ABC PROJEKT d.o.o.
Ivan Golubović URIDIUM d.o.o.
Siniša Kresoja FSK COM-CONSULTING d.o.o.
Dragana Krstec URIDIUM d.o.o.
Saša Tabaković URIDIUM d.o.o.
Saša Todorović ART DATA d.o.o.
Marija Vasiljević URIDIUM d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Dragan Gluvajić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Milan Maštrapović URIDIUM d.o.o.
Boris Moskalj CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Petar Ožegović NETPOINT d.o.o.
Aleksandar Rašković ART DATA d.o.o.
Nikola Ristanović ASPECTITSOFT d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Aleksandar Jošić QUAD d.o.o.
Aleksandar Jošić VECTOR IT d.o.o.
Irena Korolija URIDIUM d.o.o.

PANTHEON General, register and system

Sertifikat potvrđuje da konsultant poznaje PANTHEON u osnovama, glavne šifarnike i SQL Server. Zna da koristi alate koja su potrebna za potpunu administraciju, ima znanje za postavke SQL servera i clienta, migraciju i backup servera i administraciju PANTHEON-a.

Name Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Igor Arsic VECTOR IT d.o.o.
Goran Stamenković EGARNO d.o.o.

PA General, Sistem, Šifarnici

Name Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Vojislav Bliznaković ABC PROJEKT d.o.o.
Dragan Gluvajić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Đorđe Jokić OMNISOFT d.o.o.
Branislav Mandić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Nenad Marković ABC PROJEKT d.o.o.
Jelena Milojević ART DATA d.o.o.
Jovanka Rapaić EGARNO d.o.o.
Nikola Ristanović ASPECTITSOFT d.o.o.
Gorica Šiljegović SELL & WIN d.o.o.
Gorica Šiljegović ABC PROJEKT d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Miloš Milenković OMNISOFT d.o.o.
Nenad Milovanović ABC PROJEKT d.o.o.
Zoran Savic ERP BOOK d.o.o.
Danica Žarković ART DATA d.o.o.

PDV

Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz modula PDV u poslovno-informacionom sistemu PANTHEON™. Modul PDV obuhvata kreiranje poreskih knjiga u skladu sa važećim zakonodavstvom, obračun PDV-a i knjiženje.

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Vojislav Bliznaković ABC PROJEKT d.o.o.
Aleksandar Jošić QUAD d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Zoran Savic ERP BOOK d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Nenad Marković ABC PROJEKT d.o.o.

Plate

Sertifikat potvrđuje da je nosilac kvalifikovan za savetovanje u upotrebi i rešavanju problema, a pre svega za prilagođavanje različitih vrsta obračuna plata u PANTHEON-u. Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz dela obračuna plata, koje sadrži DataLab PANTHEON™. Oblasti su: obračun plate (redovan rad, regres, autorski honorar i dr.), koji uključuje uređivanje personalnih mapa zaposlenih; prenose iz ostalih delova PANTHEONa™; održavanje potrebnih šifarnika; Vrsta dokumenata i Administratorske konzole; kreiranje knjiženja i isplata; upotreba i kreiranje zakonski propisanih obrazaca.

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Ivan Golubović URIDIUM d.o.o.
Dragana Krstec URIDIUM d.o.o.
Jovanka Rapaić EGARNO d.o.o.
Saša Todorović ART DATA d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Tamara Lakić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Miroslav Milanović ASPECTITSOFT d.o.o.
Miroslav Milanović NETPOINT d.o.o.
Slobodan Nemčev SINE QUA NON CONSULTING d.o.o.
Jovanka Rapaić EGARNO d.o.o.
Gorica Šiljegović SELL & WIN d.o.o.
Gorica Šiljegović ABC PROJEKT d.o.o.
Nebojša Uvalić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Danica Žarković ART DATA d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Vojislav Bliznaković ABC PROJEKT d.o.o.
Marika Krdžić EGARNO d.o.o.
Tamara Lakić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Ksenija Milić ZELIOS

Proizvodnja MF - Složena proizvodnja

Sertifikat potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz dela složene proizvodnje. Področja su: podešavanje parametara i vrste dokumenata, sastavnice u šifarniku idenata, sastavnice u naruddžbini kupaca, osnovna proizvodnja sastavnice, planske sastavnice i sastavnice radnih naloga, alati za grupnu obradu sastavnica, predkalkulacije, podešavanje resursa, podešavanje propisa, radnih kalendara, priprema plana, izračuni termina, terminsko planiranje materijala i kapacitet, priprema narudžbine dobavljačima i priprema radnih naloga, raspoređivanje radnih naloga, ispis radne dokumentacije, obrada radnih naloga, podela troškova i materijala na radne naloge, izračun vlastite cene, postkalkulacije i analize radnih naloga i obavljenog rada.

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Branislav Mandić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Sanja Kovačević EGARNO d.o.o.
Jovana Stojić OMNISOFT d.o.o.
Gorica Šiljegović SELL & WIN d.o.o.
Saša Tabaković URIDIUM d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Branislav Mandić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.

Jednostavna proizvodnja

Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz dela jednostavne proizvodnje ili obrade usluga u licenčnoj šemi SE/ME. Područja su: podešavanja parametara i vrsta dokumenata, sastavnice u šifarniku idenata i kreiranje radnih naloga iz narudžbina kupaca, ručno kreiranje radnih naloga, obrada radnih naloga, njihovo vrednovanje i analiza uključujući postkalkulaciju.

Name Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Siniša Kresoja FSK COM-CONSULTING d.o.o.
Aleksandar Rašković ART DATA d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Gordana Tasić SELL & WIN d.o.o.

Putni nalozi

Osoba sa položenim sertifikatom zna da vrši savetovanja u evidentiranju i rešavanju problema na svim područjima putnih naloga. Područja su: putni nalozi (jednostavni, inostranstvo, kružno putovanje), koji uključuju kreiranje pozicija, troškova, isplata i knjiženja; ispis putnih naloga i različitih rekapitulacija; podešavanje Vrsta dokumenata, Administratorske konzole i šifarnika dnevnica i kilometraže.

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Ivan Golubović URIDIUM d.o.o.
Jovanka Rapaić EGARNO d.o.o.

Roba

Ovaj sertifikat potvrđuje, da je nosilac kvalifikovan za savetovanje robnog dela PANTHEON-a. Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz modula Roba u poslovno-informacionom sistemu PANTHEON™. Područja, koja obuhvata ovaj sertifikat su prijem i izdavanja robe i materijala, mađuskladišni prenosi i vrednosno i količinsko praćenje zalihe po skladištima, izvođenje inventara i kreiranje dokumenata promene cene. Pored toga modul omogućava evidentiranje računa troškova, fakturisanje usluga. Robni modul u programu je osnova za finansije kao i za kreiranje poreskih evidencija.

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Aleksandar Jošić QUAD d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Dragan Gluvajić FSK COM-CONSULTING d.o.o.
Siniša Kresoja FSK COM-CONSULTING d.o.o.
Petar Ožegović NETPOINT d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Dragan Gluvajić FSK COM-CONSULTING d.o.o.
Dragan Gluvajić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Nenad Marković ABC PROJEKT d.o.o.
Marko Živić OMNISOFT d.o.o.

SALES

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Branislav Cicak ZELIOS
Branislav Cicak OMNISOFT d.o.o.
Branislav Cicak OMNISOFT d.o.o.
Zoran Damjanovic ART DATA d.o.o.
Stanislav Novak ART DATA d.o.o.
Saša Tabaković URIDIUM d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Ljubomir Cvetković IT CORNER
Ljubomir Cvetković EX ECENTAR d.o.o.
Aleksandar Jošić QUAD d.o.o.
Aleksandar Jošić VECTOR IT d.o.o.
Sanja Kovačević EGARNO d.o.o.
Siniša Kresoja FSK COM-CONSULTING d.o.o.
Nenad Marković ABC PROJEKT d.o.o.
Miroslav Milanović ASPECTITSOFT d.o.o.
Miroslav Milanović NETPOINT d.o.o.
Miljan Miljevic EX ECENTAR d.o.o.
Slobodan Nemčev SINE QUA NON CONSULTING d.o.o.
Zoran Savic ERP BOOK d.o.o.
Boris Šiljegović SELL & WIN d.o.o.
Gorica Šiljegović SELL & WIN d.o.o.
Gorica Šiljegović ABC PROJEKT d.o.o.
Predrag Višić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Maja Budimir EGARNO d.o.o.
Zorana Kastratović ZELIOS
Sanja Kovačević EGARNO d.o.o.
Petar Ožegović NETPOINT d.o.o.
Boris Šiljegović SELL & WIN d.o.o.

Servis

Servis

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Ivan Golubović URIDIUM d.o.o.
Aleksandar Jošić QUAD d.o.o.
Aleksandar Jošić VECTOR IT d.o.o.
Dragana Krstec URIDIUM d.o.o.
Saša Todorović ART DATA d.o.o.
Marija Vasiljević URIDIUM d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Dragan Gluvajić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Irena Korolija URIDIUM d.o.o.
Branislav Mandić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Marijana Mašanović ART DATA d.o.o.
Milan Maštrapović URIDIUM d.o.o.
Boris Moskalj CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS d.o.o.
Saša Tabaković URIDIUM d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Vojislav Bliznaković ABC PROJEKT d.o.o.

Servis

Sertifikat potvrđuje da je konsultant kvalifikovan za savetovanje za modul Servis i da rešava sve moguće probleme. Modul Servis obuhvata praćenje servisnih usluga kako od strane kupaca tako od strane dobavljača. Za reklamirane artikle se u programu vrši vraćanje istih, zamena sa drugim artiklima ili se servisne usluge zatvaraju s odobrenjem.

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Ljubomir Cvetković EX ECENTAR d.o.o.
Ljubomir Cvetković IT CORNER
Dragana Krstec URIDIUM d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Sanja Kovačević EGARNO d.o.o.
Nikola Ristanović ASPECTITSOFT d.o.o.
Jovana Stojić OMNISOFT d.o.o.
Marko Živić OMNISOFT d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Sanja Kovačević EGARNO d.o.o.

DDV

DDV

Name Partner
PANTHEON Certified Specialist Ivan Golubović URIDIUM d.o.o.
Sanja Kovačević EGARNO d.o.o.
Dragana Krstec URIDIUM d.o.o.
Slobodan Nemčev SINE QUA NON CONSULTING d.o.o.
Saša Todorović ART DATA d.o.o.
PANTHEON Certified Senior Consultant Ljubomir Cvetković IT CORNER
Zorana Kastratović ZELIOS
Nenad Marković ABC PROJEKT d.o.o.
Aleksandar Rašković ART DATA d.o.o.
Goran Stamenković EGARNO d.o.o.
PANTHEON Certified Junior Consultant Kristian Hengl EGARNO d.o.o.

Zeus

Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz modula ZEUS. Nosilac sertifikata je sposoban za samostalno instaliranje ZEUS-a i sva potrebna podešavanja za njegovo delovanje u zavisnosti od zahteva stranke na terenu; tj. osposobljen je da pruža tehničku podršku za ZEUS. Nosilac sertifikata je takođe osposobljen da pruža konsultacije za upotrebu ZEUS-a - Izveštaja, Analiza, Planiranja, Kontrolnih tabli i Izveštaja kontrolnih tabli.

Name Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Ljubomir Cvetković EX ECENTAR d.o.o.
Ljubomir Cvetković IT CORNER

ZEUS

ZEUS

Name Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Marko Dudok ABC PROJEKT d.o.o.

Više informacija

Za više informacija o direktnoj podršci ili za ugovoru o održavanju, pozovite nas (011) 404 8604 ili nam pošaljite upit na e-mail.
X