PANTHEON AKADEMIJA

Znanje je moć

U okviru svojih aktivnosti Datalab Akademija nudi programe obuke za partnere i PANTHEON korisnike. Naš cilj je da popunimo praznine koje nastaju nedovoljnim poznavanjem PANTHEON-a kroz kvalitetnu i pristupačnu obuku, koja osposobljava korisnika za budući samostalan rad.