Zaplovite uz PANTHEON X

 

Današnji izazovi koji se postavljaju ispred svakog rukovodioca se svode na nekoliko bazičnih pitanja:

Da li znam kakvo je stanje mog preduzeća? Da li su procedure i procesi ispoštovani i funkcionalni? Da li je naše poslovanje u skladu sa važećim zakonskim propisima? Kako da optimizujem posao?

Kompetence koje omogućavaju brzu, pravovremenu reakciju i tačan uvid u svaki aspekt poslovanja, u svakom trenutku su od neprocenjive vrednosti za kompaniju.

Uspešno i efikasno vođenje preduzeća je u mnogome slično plovidbi. Izvodljivo je samo uz podršku kvalitetnog sigurnog informacionog sistema, koji poput dobrog skipera ume da objedini sve ključne elemente poslovnih procesa i da vetra u jedra poslovanju.

PANTHEON X je poslovno informacioni sistem za preduzeća koja insistiraju na stabilnosti, naprednim funkcionalnostima i prilagodljivosti sistema, koji omogućava laku evidenciju I koordinaciju svih procesa u kompaniji.
Širok spektar funkcionalnosti omogućava da sistem koriste svi u preduzeću, od rukovodstva do nabavke i računovodstva,uz pomoć za pravilno usmerenje preduzeća, potpunu usklađenost sa lokalnim zakonodavnim uslovima i pravnom normom, a uz mogućnost korišćenja  svih prednosti poslovne inteligencije (kontrolne table, analitika, izveštaji, planiranje)
PANTHEON X omogućava korisnicima tačnoautomatizovano i pravovremeno izveštavanje i koordinaciju.

Ako želite taj neponovljivi osećaj mirnog mora u svakodnevnom poslovanju, zaplovite sa nama.

DA, želim da saznam više o PANTHEON X!

Kontaktirajte nas radi besplatne prezentacije programa.

* obavezan unos

PANTHEON brochure

(PDF, 3,8 MB)

PANTHEON X – nezamenjiv član vaše posade donosi:

Skladišta

Tačno stanje skladišta uz klasifikaciju artikala u grupe i podrgrupe

Više informacija:
Skladišta

Zalihe

Vođenje minimalnih i optimalnih zaliha

 

Više informacija:
Zalihe

Cenovnici

Ugovoreni cenovnici

 

Više informacija:
Cenovnici

Lako vođenje artikala po serijskim brojevima

Lako vođenje artikala po serijskim brojevima, pojedinačnim i grupnim – materijala, operacija-usluga, poluproizvoda i proizvoda.

 

Više informacija:
Serijski brojevi

Rezervacija proizvoda

Rezervacija proizvoda- čvrsta i meka

 

Više informacija: Rezervacija

Zakonska usaglašenost

Garantujemo praćenje svih zakonskih izmena, I implementaciju novih mera u okviru PANTHEON X, redovnim nadogradnjama sistema.

 

Više informacija: Lokalizacija

Izveštaji

Precizan i detaljan sistem izveštavanja (po kupcu, po periodu, po dobavljaču, po artiklu/grupi artikala…)

 

Više informacija: Izveštaji

Automatizovani obračun

Automatizovani obračun I fakturisanje usluga po unapred utvrđenoj periodici.

 

Više informacija: Automatizacija

PANTHEON X - brza implementacija, moćna podrška

Implementacija PANTHEON X je projekat koji se sprovodi prema potrebama, po meri Vašeg preduzeća, uz preciznu procenu kapaciteta i zahteva vrše se podešavanja svih parametara koji određuju rad aplikacije u okviru ciljanog poslovnog okruženja.

Ekstenzivna partnerska mreža omogućava jednovremenu implementaciju, i optimalno korišćenje resursa pri postavci sistema. Po implementaciji, naši korisnici mogu da se oslone na našu Datalab kancelariju, ali i na našu zajednicu partnera. Mrežu naše podrške sačinjava preko 100 lokalnih partnera u regionu, i preko 400 sertifikovanih konsultanata.

Pridružite se PANTHEON zajednici!

„Ključna prednost ovog sistema je preglednost i kontrola nad poslovanjem. Izabrali smo licencu PANTHEON ME, koja je opremljen sa poslovno-analitičkim modulom ZEUS. Preduzeće na taj način ima pristup do različitih kontrolnih tabli, analiza i poslovnih planova, čime je lakše i jednostavnije voditi preduzeće te interpretirati ključne radove poslovanja.

Od kako smo uveli PANTHEON, uspeli smo da povećamo efikasnost za više od 250%, što je rezultiralo u više od 80% prosečno godišnjeg rasta u poslednje tri godine.”

Rok Hudoklin

direktor, DOMEX d.o.o.

Pozovite 011 404 8600

PANTHEON X je sjajno prilagođen potrebama korporativnog upravljanja. Širok spektar funkcija omogućava korišćenje sistema u svim segmentima preduzeća: od rukovodstva do nabavke i računovodstva. Pored toga, možete iskoristiti i sve prednosti poslovne inteligencije (kontrolne table, analitika, izveštaji, planiranje).

Proverite sa našim timom stručnjaka šta možemo da učinimo za Vas već danas:

X