Šta je novo u PANTHEON verziji 10.0.07.00?

авг 1, 2017 | PA X novosti

 

Izašla je nova verzija programa PANTHEON 10.0.07.00.

PANTHEON uputstva su dostupna na wiki stranicama.

 

ROBA (Hermes)

42013 –  Novi tab dodan

Na panelu izaberemo račune troškova, pa njihove pozicije za koje možemo odrediti vrstu troška, te ih zatim povežemo sa primljenim računom.Sa tom funkcijom možemo povezati jedan ili više računa troškova sa primljenim računom.

49854 – Nova kolona u šifrantu tarifnih brojeva

U šifrantu tarifnih brojeva dodali smo novu kolonu za aktivnost. Zadano su sve tarife aktivne. Ako promjenimo status tarife u neaktivno, tarifa se više neće prikazati u padajućem izborniku na pozicijama dokumenata.

49954 –  Nemogućnost menjanja dokumenta u šifrantu vrste dokumenta

Ako u šifrantu vrste dokumenta želimo promeniti vrstu dokumenta za koju već postoje dokumenti, program nam javi sledeću poruku: „Tip dokumenta nije moguće menjati. Na ovoj vrsti dokumenta već postoje dokumenti.

51413 – Novi dizajn u modulu roba

Na obrascima za dokumente prijema i izdavanja, u administratorskoj konzoli i šifrantu vrste dokumenata napravljene su promene prikaza.

51531 – Potvrđena inventura – nova kontrola je dodana

Ako je dokument inventure potvrđen (tj. status dokumenta), dokument više ne možemo menjati (uz postavljenju ništavnu autorizaciju Menjanje potvrđenih dokumenata“. Kontrolu samo dodali na status dokumenta „Potvrđen“. U tu svrhu smo dodali poruku: „Inventura je potvrđena. Pre promena morate promeniti status dokumenta!“

 

NOVAC (Demeter)

 

51345_ Posebne procedure za uparivanje podataka pri uvozu izvoda

Napredni korisnici mogu sada koristiti proizvoljne stored procedure za raščlanjivanje uvoza bankovnih izvoda. Ako se nalazimo u situaciji koje sistemske procedure ne pokrivaju, možemo napisati vlastitu proceduru i dodati je uvozu bankovnih izvoda.

51380 – Kontrole rasknjižavanja ukoliko je unesen broj dokumenta

Ako je vrednovanje zaliha na skladištu postavljeno na ‘0 – Nema vrednovanja’, dokumenti sa tim statusom nisu prikazani na popisu kandidata za knjiženje utroška materijala. Ako želimo proveriti zbog čega ti dokumenti nisu na popisu, možemo uneti broj dokumenta na obrascu za knjiženje utroška materijala, program će proveriti postavke skladišta za taj dokument. Ako program naiđe na parametar ‘Nema vrednovanja’ ponudi nam mogućnost uređivanja i njegovih postavki.

51441 Kontrola vrednosti rata i dokumenata

​Ponekad račune ne možemo knjižiti u glavnu knjigu. Razlog za to je često razlika između vrednosti računa i ukupnog zbira rata na dokumentu. Sada, ako pokušamo knjižiti takav dokument program nam prikaže informacjie koje se nalaze na panelu za rate.

51595 Opcija mogućnosti promjene konta AVR/PVR

Konto razgraničenja je postavljen u šifrantu vrste dokumenata. Sada taj konto možemo promeniti ako najprije kreiramo razgraničenja. Konto možemo promeniti i ako napravimo razgraničenja za više dokumenata.

51639_Multiselekt komponenta sa opcijom prazno

Na ispisima u modulu Novac, gde se koristi komponenta multiselect, dodali smo mogućnost filtriranja po praznim vrijednostima. Sada na primjer možemo odabrati zapise koji sadrže određene odeljenja ili koji nemaju unesen odeljenje. Ova mogućnost je na raspolaganju za odeljenja , nosioce troškova, vrste subjekata itd.

 

KADROVI (Hera)

 

51283 – Prozor za knjiženje plata

Na obrascu za knjiženje obračuna dodan je status dokumenta „Neknjižen“ i „Knjižen“.

51740 – Špica Taster storno zaposlenog

Dodana je mogućost multiselecta za storniranje obračuna delatnika.

51444 – Biranje parametara za DPA

U izborniku  Automatsko pokretanje zadataka u Administratorskoj konzoli dodana je mogućnost odabira parametara za DPA – Hera.

 

Više informacija (uz prethodnu prijavu) pročitajte na linku.

 

 

untitleddatalabDatalab tim

Simboličnim potpisom želimo da obuhvatimo sve pojedince, zaposlene, saradnike, partnere i korisnike sa kojima svakodnevno učimo, stičemo i razmenjujemo iskustvo, znanje, probleme i rješenja. Bez svih zajedno svega ovoga ne bi bilo. Čitajte nas redovno i javite koje vas teme i informacije zanimaju! Jer danas više nego ikad važi: kad imaš informaciju, imaš moć. Ekipa Datalaba svoje znanje deli s vama! Podelite dalje…

 

X