Računovodstvo

Uključeno u licence

SE
ME
GE
MF

Računovodstvo

Pantheon računovodstvo podržava glavnu knjigu sa pomoćnim računima i omogućava automatsko i ručno knjiženje poslovnih događaja. Većina poruka se automatski kreira pomoću unapred definisanih šablona. Računovodstvo pomoćnih knjiga je potpuno integrisano u glavnu knjigu, bez duplog unosa podataka. Knjiženje je olakšano korišćenjem distributivnih ključeva po unapred definisanim šablonima.

Program već uključuje osnovni kontni plan, a uvek je moguće dopuniti ga ili menjati, kao i unapred definisane šablone za automatsko knjiženje.

U meniju „Bilans“ možete formirati unapred šablone i formule za različite izveštaje o bilansu stanja i bilansu uspeha po različitim vremenima, odeljenjima i nosiocima troškova, i poređenja sa prethodnim periodima, u domaćoj i stranoj valuti.

Vrlo koristan je meni „Kontrolni ispisi“ automatskog knjiženja, sa kojim možete popraviti neusklađene računovodstvene unose. Program podržava zatvaranje klasa 4 i 7 po odeljenjima i nosiocima troškova i automatsku pripremu naloga za knjiženje u glavnu knjigu. Iz „kraja godine“ je takođe da se automatski kreira otvaranje i zatvaranje dnevnika.
U PANTHEON-u su dostupni finansijski podaci koji podržavaju konsolidaciju računovodstvenih informacija u finansijskim izveštajima. Konsolidovani finansijski izveštaji su pripremljeni na osnovu pojedinačnih finansijskih izveštaja povezanih  preduzeća sa relevantnim konsolidacijskim prilagođavanjima, koja nisu predmet upisa u računovodstvene evidencije povezanih kompanije. Konsolidacija se priprema tako da kompanije sa posebnim dozvolom odabranih podružnica čita stavke koje zadovoljavaju kriterijume roka za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Pregled funkcija
  • Kompletna integracija pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom, bez duplog unosa podataka
  • Automatsko knjiženje faktura primljenih i izdatih, povratak PDV, plate, putovanja i drugih ličnih primanja, proizvodnje i potrošnje materijala
  • Saldokonta u domaćoj i stranoj valuti
  • Pregled svih stavki u glavnoj knjizi / predmet naloga, sa mogućnošću filtriranja po kontu, datumu, vrsti dokumenta, poslovnom partneru, broju dokumenta itd
  • Po promeni u kontnom planu je omogućeno automatsko prenošenje ili objavljivanje iz starog kontnog plana na novi kontni plan i istovremeno kreiranje naloga za knjiženje
  • Automatsko zatvaranje klasa 4 i 7, i priprema naloga za knjiženje
  • Dizajniranje naloga za knjiženje za završetak poslovne godine i otvaranje novog naloga za knjiženje za tekuću godinu
  • Log objave i detaljan pregled, po broju, kriterijima turnira, kontu, referentu, u domaćoj i stranoj valuti
  • Ispis računa kartice zasnovane na odabranim kriterijumima kao što su: za jedan račun ili više naloga, postavljanja, datum PDV-a, dokument, domaćoj i stranoj valuti, ili u obe valute, u različitim oblicima, štampane
  • Pregled izveštaja nebalansiranih naloga za knjiženje, automatskih rezervacije i druge inspekcije
  • Bruto bilans za bilo raspon računa i za proizvoljne period, navodi se u analizi individualnih računa, računi sintetike, računi pojedinih grupa i klasa
  • Predefinisan bilans stanja uz mogućnost bilo kakve promene.
  • Priprema bilansnih pregleda po odeljenjima i troškovima, u poređenju sa vremenom, i slično.
  • Mogućnost automatskog bilansa stanja, bilans uspeha i izveštaj o promenama na kapitalu / gubitak po APLRS, u skladu sa unapred definisanim šablonima salda
  • Praćenje troškova i prihoda za pojedinačne troškove centara (projekti)
  • Svi dokumenti (narudžbine, računi, putni nalozi, plate) podržavaju evidenciju preko nosioca troškova
  • Analiza centara troškova, uključujući i bilans uspeha i bilans stanja
X