Potni nalogi

Uključeno u licence

LX
LT
SE
ME
GE
MF

Potni nalogi

Putni nalozi nam omogućavaju da pratimo putovanja (uključujući cirkularna), u kojima su troškovi nastali u više valuta, koji su  plaćeni direktno na putne naloge na različite načine (gotovina, plaćanje, plate …).

Naravno, imamo brojne ispise od putnih naloga do obračuna (ne)isplaćenih putnih naloga.

Kao i kod plata pri putnim nalozima omogućeno je automatsko knjiženje.

Pregled funkcija
 • Podržava jednostavna i kružna putovanja u zemlji i inostranstvu
 • Različiti načini plaćanja:
 • Blagajna (akontacija i isplata)
 • Virmani
 • Plata
 • Kompenzacija
 • Zbirno isplaćivanje PN
 • Obračun u različitim stranim valutama
 • Vođenje registra šifara destinacija, cene benzina, dnevnica
 • Ispisi (putni nalog rekapitulacija po kriterijumima)
 • Praćenje podataka o prilozima putnih naloga i dodatnih troškova
 • Automatsko knjiženje grupnih ili pojedinih naloga
 • Jednostavni ulazi sa preuzimanjem podataka iz šifarnika (poslovni partneri, personalne mape)
 • Zapisi PN sa zakonskim propisima
 • Kontrola pristupa podacima sa autorizacijom
X