Poslovna inteligenca – prednastavljene nadzorne plošče

Uključeno u licence

SE
ME
GE
MF

Poslovna inteligencija – predefinisane kontrolne table

Kontrolne table su namenjene menadžmentu, analitičarima i svima ostalima koji žele alat za pregled procesa u preduzeću.  Korisnici sebi mogu kreirati proizvoljan broj kontrolnih tabli, ali imaju na raspolaganju i predefinisane  kontrolne table, koje su već opremljene različitim parametrima, formulama i metodima poslovanja, tako da mogu samo da se popune podacima i odmah pružaju pregled poslovanja. Tako, ključne informacije više nije potrebno da tražite na  različitim lokacijama, reprodukovati, kopirati i kombinovati u posebnim dokumentima. PANTHEON kontrolna tabla ih potraži umesto vas i efektno prikaže na radnoj površini.

Detalji opcija:

 

 • Prikazi u obliku grafikona, tabela, brojača, pivot tabela, pivot grafikona, ili ARES kao i u obliku mape Google maps
 • Predefinisane kontrolne table
 • jednostavna izradakontrolnih tabli  »po meri«
 • prikaz OLAP ili SQL podataka
 • Ekonomičnost poslovanja
 • Likvidnost preduzeća
 • Zaduženost kompanije
 • Profitabilnost
 • Aktivnosti kompanije
 • Sistem indikatora model Zmijewskog
 • Sistem indikatora Chesserjev modela
 • Sistem indikatora Kralicek KuickTest
 • Sistem indikatora Altman Z-score
 • Pregled indikatora performansi
X